Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch chủ nhiệm

Được đăng lên bởi huynhhuutructhanh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2854 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng GD – ĐT Huyện Khánh Vĩnh
Trường THCS Lê Văn Tám
Tổ Ngữ Văn

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học: 2011 – 2012
Giáo viên: Nguyễn Thục Tường Vi
Tổ Ngữ Văn
I. Căn cứ để lập kế hoạch
- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THCS Lê Văn Tám
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2011 - 2012 của tổ Ngữ văn
- Căn cứ vào công văn số 1093/Sở GD - ĐT về việc hướng dẫn hồ sơ chuyên môn và biên
soạn đề kiểm tra cấp THCS, THPT.
- Căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và hoàn cảnh cá nhân.
- Bản thân tôi xây dựng kế hoạch cá nhân năm học 2011- 2012 của mình như sau:
II. Nhiệm vụ được giao:
- GV Ngữ Văn dạy các lớp 6/7, 6/9, 8/4.
- GVCN lớp 6/9.
III. Đặc điểm tình hình của trường, lớp:
1. Thuận lợi:
- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt
- Đã được chuẩn hoá về trình độ.
- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc
dạy và học.
- Đa số học sinh ngoan hiền.
- Biết đoàn kết và vâng lời thầy cô giáo.
- Cán bộ lớp gương mẫu, nhiệt tình trong công việc.
- Các em được trợ cấp hàng tháng của UBND tỉnh là 150000 đồng.
2. Khó khăn:
- Đa số học sinh là con đồng bào dân tộc thiểu số, mồ côi, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn,
không đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của các em.
- Các em không có nhiều thời gian để học tập vì còn phải đi lên nương, lên rẫy phụ giúp cha
mẹ các công việc.
- Một số học sinh chưa có phương tiện đến trường. Đa số các em đều ở xa trường nên việc đi
lại gặp nhiều khó khăn.
- Trong xã còn một số gia đình chưa chú ý đến việc học hành của con cái, do đó một số học
sinh còn lười học, còn bỏ học, chất lượng hai lớp 6/7 và 6/9 chưa cao….
IV. Các mục tiêu năm học:
- Thực hiện tốt chỉ thị số 3398/2011/ CT - BGD&ĐT, ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD
& ĐT về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2011-2012.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
của Bộ GD&ĐT.
- Chính trị gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động“ Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục” của ngành.
- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục.

1

- Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các khối lớp.
- Đẩy mạnh việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy.
• Mục tiêu 1: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi
đua của Ngành.
• Mục tiêu 2: Nâng ca...
Phòng GD – ĐT Huyện Khánh Vĩnh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Lê Văn Tám Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tổ Ngữ Văn
KẾ HOẠCH CÁ NHÂN
Năm học: 2011 – 2012
Giáo viên: Nguyễn Thục Tường Vi
Tổ Ngữ Văn
I. Căn cứ để lập kế hoạch
- Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Trường THCS Lê Văn Tám
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2011 - 2012 của tổ Ngữ văn
- Căn cứ vào công văn số 1093/Sở GD - ĐT về việc hướng dẫn hồ sơ chuyên môn và biên
soạn đề kiểm tra cấp THCS, THPT.
- Căn cứ vào chuyên ngành đào tạo và hoàn cảnh cá nhân.
- Bản thân tôi xây dựng kế hoạch cá nhân năm học 2011- 2012 của mình như sau:
II. Nhiệm vụ được giao:
- GV Ngữ Văn dạy các lớp 6/7, 6/9, 8/4.
- GVCN lớp 6/9.
III. Đặc điểm tình hình của trường, lớp:
1. Thuận lợi:
- Được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm
- Nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, được BGH quan tâm về mọi mặt
- Đã được chuẩn hoá về trình độ.
- Nhà trường đã trang bị kịp thời SGK, SGV và mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc
dạy và học.
- Đa số học sinh ngoan hiền.
- Biết đoàn kết và vâng lời thầy cô giáo.
- Cán bộ lớp gương mẫu, nhiệt tình trong công việc.
- Các em được trợ cấp hàng tháng của UBND tỉnh là 150000 đồng.
2. Khó khăn:
- Đa số học sinh là con đồng bào dân tộc thiểu số, mồ côi, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn,
không đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của các em.
- Các em không có nhiều thời gian để học tập còn phải đi lên ơng, lên rẫy ph giúp cha
mẹ các công việc.
- Một số học sinh chưa có phương tiện đến trường. Đa số các em đều ở xa trường nên việc đi
lại gặp nhiều khó khăn.
- Trong xã còn một số gia đình chưa chú ý đến việc học hành của con cái, do đó một s học
sinh còn lười học, còn bỏ học, chất lượng hai lớp 6/7 và 6/9 chưa cao….
IV. Các mục tiêu năm học:
- Thực hiện tốt chỉ thị số 3398/2011/ CT - BGD&ĐT, ngày 12 tháng 8 m 2011 của Bộ GD
& ĐT về nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2011-2012.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động: Học tập làm theo tấm gương đạo đức HChí Minh”
của Bộ GD&ĐT.
- Chính trị gắn liền với việc thực hiện cuộc vận động“ Nói không với tiêu cực trong thi cử
bệnh thành tích trong giáo dục” của ngành.
- Thực hiện tốt nội dung chương trình, tích cực đổi mới phương pháp giáo dục.
1
kế hoạch chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch chủ nhiệm - Người đăng: huynhhuutructhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
kế hoạch chủ nhiệm 9 10 35