Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch chung

Được đăng lên bởi nhien-pham-thi-nhien
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 4170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần thứ nhất
KẾ HOẠCH CHUNG
A.CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT về việc
ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Căn cứ Công văn số 961/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/10/2008 của Sở GD&ĐT Sơn
La về quy định hồ sơ nhà trường, giáo viên và Công văn 178/SGD&ĐT-GDTrH ngày
09/3/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn thực
hiện quy định hồ sơ trường trung học;
- Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-BCĐ ngày 18/7/2011 về bồi dưỡng cán bộ quản lý
giáo dục và giáo viên hè 2011 của Ban Chỉ đạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo
viên hè năm 2011 huyện Mộc Châu;
- Căn cứ Công văn số 317/PGD&ĐT ngày 20/09/2011 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo Mộc Châu về việc hướng dẫn kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng giáo viên cấp THCS;
- Căn cứ vào tình hình cụ thể về nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của Trường THCS
8/4;
- Thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng giáo viên năm học 2012- 2013 của Tổ Toán – Lý;
- Căn cứ vào nhu cầu học tập của bản thân đối với các vấn đề liên quan đến nâng cao
trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, , nhu cầu ham học hỏi của học sinh đối với bộ môn.
B.KẾ HOẠCH TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG CỦA CÁ NHÂN
I. Đặc điểm tình hình:
1.Thuận lợi:
Nhà trường đóng trên dịa bàn thị trấn nông trường MC, được sự quan tâm của cấp
ủy chính quyền địa phương,của UBTTNT Mộc châu, của hội cha mẹ HS, các tổ chức chính
trị trong và ngoài nhà trường đối với công tác giáo dục.
- Là nhà trường trung tâm chất lượng cao, đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt
động dạy và học.
- Nhà trường có truyền thống về nề nếp dạy và học, có bề dày về thành tích, có
tương đối đầy đủ thiết bị cho dạy và học.
- Đội ngũ giáo viên: Có ý thức trách nhiệm cao trong nhiệm vụ được giao, có lối
sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi công việc.đội ngũ giáo viên
đồng đều về trình độ chuyên môn và nhiệt tình trong các hoạt động.
- Với một đội ngũ cán bộ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy,
cũng như các giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết với nghề nên chất lượng giảng dạy ngày một
nâng cao: Tỉ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh lớp 9 tham dự các kì thi học sinh giỏi tăng qua
các năm
- Cơ sở vật chất có đầy đủ thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo…
- Về học sinh: Đa số các em đã xác định động cơ học tập đúng đắn, có ý thức trong
rèn luyện đạo đức và trong học tập, cha mẹ đã quan tâm đến học tâp của HS.HS có đủ
SGK, đồ dùng dạy học
1

- Học sinh đều là con em ở thị trấn ...
Phần thứ nhất
KẾ HOẠCH CHUNG
A.CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH:
- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT về việc
ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;
- Căn cứ Công văn số 961/SGD&ĐT-GDTrH ngày 30/10/2008 của Sở GD&ĐT Sơn
La về quy định hồ nhà trường, giáo viên Công văn 178/SGD&ĐT-GDTrH ngày
09/3/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn thực
hiện quy định hồ sơ trường trung học;
- Thực hiện Kế hoạch số 233/KH-BCĐ ngày 18/7/2011 về bồi dưỡng cán bộ quản lý
giáo dục và giáo viên hè 2011 của Ban Chỉ đạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục và giáo
viên hè năm 2011 huyện Mộc Châu;
- Căn cứ Công văn số 317/PGD&ĐT ngày 20/09/2011 của Phòng Giáo dục Đào
tạo Mộc Châu về việc hướng dẫn kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng giáo viên cấp THCS;
- Căn cứ vào tình hình cụ thể về nhiệm vụ năm học 2012 2013 của Trường THCS
8/4;
- Thực hiện Kế hoạch Bồi dưỡng giáo viên năm học 2012- 2013 của Tổ Toán – Lý;
- Căn cứ vào nhu cầu học tập của bản thân đối với các vấn đề liên quan đến nâng cao
trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, , nhu cầu ham học hỏi của học sinh đối với bộ môn.
B.KẾ HOẠCH TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG CỦA CÁ NHÂN
I. Đặc điểm tình hình:
1.Thuận lợi:
Nhà trường đóng trên dịa bàn thị trấn nông trường MC, được sự quan tâm của cấp
ủy chính quyền địa phương,của UBTTNT Mộc châu, của hội cha mẹ HS, các tổ chức chính
trị trong và ngoài nhà trường đối với công tác giáo dục.
- Là nhà trường trung tâm chất lượng cao, đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt
động dạy và học.
- Nhà trường có truyền thống về nề nếp dạy và học, có bề dày về thành tích, có
tương đối đầy đủ thiết bị cho dạy và học.
- Đội ngũ giáo viên: Có ý thức trách nhiệm cao trong nhiệm vụ được giao, có lối
sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi công việc.đội ngũ giáo viên
đồng đều về trình độ chuyên môn và nhiệt tình trong các hoạt động.
- Với một đội ngũ cán bộ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy,
cũng như các giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết với nghề nên chất lượng giảng dạy ngày một
nâng cao: Tỉ lệ học sinh khá, giỏi, học sinh lớp 9 tham dự các kì thi học sinh giỏi tăng qua
các năm
- Cơ sở vật chất có đầy đủ thiết bị dạy học, sách giáo khoa, sách tham khảo…
- Về học sinh: Đa số các em đã xác định động cơ học tập đúng đắn, có ý thức trong
rèn luyện đạo đức và trong học tập, cha mẹ đã quan tâm đến học tâp của HS.HS có đủ
SGK, đồ dùng dạy học
1
Kế hoạch chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch chung - Người đăng: nhien-pham-thi-nhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Kế hoạch chung 9 10 879