Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH DẠY - HỌC MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI( SAEPS)

Được đăng lên bởi Pham NA Gil
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1445 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KẾ HOẠCH DẠY - HỌC MĨ THUẬT
THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI( SAEPS)
KHỐI: 5
CHỦ ĐỀ: 7 THƯỜNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM MỸ
THUẬT
BÀI 1: XEM TRANH THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ
BÀI 9: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM
BÀI 17: XEM TRANH DU KÍCH TẬP BẮN
BÀI 25: XEM TRANH BÁC HỒ ĐI CÔNG TÁC
THỜI GIAN: 4 TIẾT
QUI TRÌNH: PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT HỌC SINH VỚI TÁC
PHẨM

I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết mọt số thông tin sơ lược về họa sĩ
- Học sinh hiểu đươc bức tranh qua bố cục, hình ảnh, màu sắc, chất liệu...
- HS phát triển khả năng phát hiện cái đẹp khi tiếp xúc với tranh vẽ của họa sĩ,
các tác phẩm, công trinh d9ie5u khắc cổ Việt Nam
- HS sử dung phương pháp trải nghiệm qua ve lại, sắm vai để tự mình tái hiện
lại một tác phẩm yêu thích theo cảm nhật riêng
II. CHUẨN BỊ:
GV : Chẩn bị tranh, ảnh đầy đủ đồ dùng dạy học để dạy bài này .
HS : Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập để học bài này .
III. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Gv tùy chọn cách giới thiệu cho phù hợp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1

HOẠT ĐỘNG 1 BÀI 1: XEM TRANH THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ ( 30 - 40
PHÚT)
Giáo viên
Học sinh
+ Ổn định.
+ Học sinh ht vui.
+ Kiểm tra đồ dùng học tập.

+ Để đồ dùng học tập lên bàn.

+ Hướng dẫn bài mới.

+ Học bi mới.

Hoạt động 1 : giới thiệu vài nét về hoạ sĩ Hình Thức tổ chức hoạt động theo tổ .
Tô Ngọc Vân
+ Học sinh đọc mục 1 trang 3 SGK.
+ Giáo viên chia tổ theo bàn và cho học
+ Học sinh trả lời .
sinh đọc mục 1 trang 3 SGK
+ Giáo viên đặt một số câu hỏi để học sinh
trả lời về tiểu sử Tô Ngọc Vân .

+ Học sinh chú ý .

+ Giáo viên dựa vào câu trả lời của học
sinh ( tổ ) để bổ sung cho các em hiểu sơ
lược về tác giả.
* Chú ý : Giáo viên gợ ý Tanh Thiếu Nữ
Bên Hoa Huệ là một bức tranh hiện đại
theo phong cách phương tây .
Hoạt động 2 : Xem tranh .

Hình thức tổ chức hoạt động theo tổ.
+ Học sinh thảo luận trả lời.

+ Giáo viên giới thiệi tranh “ Thiêu Nữ
Bên Hoa Huệ “ và đặt câu hỏi cho học
sinh quan sát thảo luận trả lời câu hỏi.
+ Hình ảnh chính trong bức tranh là hình
ảnh nào ?
+ Hình ảnh chính được vẽ nhu thế nào ?
+ Những hình ảnh phụ của bức tranh ?
+ Tranh xẽ bằng chất liệu gì ?
+ Giáo viên gợi ý cho học sinh hệ thống
lại kiến thức .

+ Học sinh thảo luận trả lời.
+ Học sinh thảo luận trả lời.
+ Học sinh thảo luận trả lời.
+ Học sinh chú ý.
+ Học sinh hệ thống lại kiến thức.

* Chú ý : Tập trung vào quan sát hình ảnh
bà màu sắc của bức tranh .
Hoạt đong 3: Nhận xét đánh giá .

Hình thức tổ chức hoạt động theo
nhóm .

+ Giáo viên nhận xét chung tiết học

+ Học sinh chú ý.

+Khen ngợi c...
KẾ HOẠCH DẠY - HỌC MĨ THUẬT
THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI( SAEPS)
KHỐI: 5
CHỦ ĐỀ: 7 THƯỜNG THỨC VÀ TRẢI NGHIỆM CÙNG TÁC PHẨM MỸ
THUẬT
BÀI 1: XEM TRANH THIẾU NỮ BÊN HOA HUỆ
BÀI 9: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM
BÀI 17: XEM TRANH DU KÍCH TẬP BẮN
BÀI 25: XEM TRANH BÁC HỒ ĐI CÔNG TÁC
THỜI GIAN: 4 TIẾT
QUI TRÌNH: PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT HỌC SINH VỚI TÁC
PHẨM
I. MỤC TIÊU:
- Học sinh biết mọt số thông tin sơ lược về họa sĩ
- Học sinh hiểu đươc bức tranh qua bố cục, hình ảnh, màu sắc, chất liệu...
- HS phát triển khả năng phát hiện cái đẹp khi tiếp xúc với tranh vẽ của họa sĩ,
các tác phẩm, công trinh d9ie5u khắc cổ Việt Nam
- HS sử dung phương pháp trải nghiệm qua ve lại, sắm vai đ tự nh tái hiện
lại một tác phẩm yêu thích theo cảm nhật riêng
II. CHUẨN BỊ:
GV : Chẩn bị tranh, ảnh đầy đủ đồ dùng dạy học để dạy bài này .
HS : Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập để học bài này .
III. GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Gv tùy chọn cách giới thiệu cho phù hợp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Tiết 1
KẾ HOẠCH DẠY - HỌC MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI( SAEPS) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH DẠY - HỌC MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI( SAEPS) - Người đăng: Pham NA Gil
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KẾ HOẠCH DẠY - HỌC MĨ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI( SAEPS) 9 10 900