Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch dạy học

Được đăng lên bởi luanquangbinh87
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 698 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 11
Thứ ngày
Hai
3 / 11

Ba
4/ 11
Tư
5 / 11
Năm
6 / 11
Sáu
7 / 11

Tiết
1
2
3
4

Môn học
Chào cờ
Tiếng việt
Toán
Mĩ thuật

Tên bài dạy
Sinh hoạt toàn trường
Bài 11A: Ông bà yêu thương em thế nào? (t1)
Bài 28: Số tròn chục trừ đi một số
GVC

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

Đạo đức
Tiếng việt
Thể dục
Rèn TV
Tiếng việt
Tiếng việt
Thủ công
Rèn toán
Tiếng việt
Toán
Âm nhạc
Rèn toán
Tiếng việt
Rèn TV
Rèn Toán

Biết nói lời yêu cầu,đề nghị (t2)
Ông bà yêu thương em thế nào? (t3)
GVC
Bài : Ông bà yêu thương em thế nào ?
Thật vui vì có ông bà (t1)
Thật vui khi có ông bà (t2)
GVC
11 trừ đi môt số : 11-5
Thật vui khi có ông bà (t3)
Em thực hiện phép tính dạng 51-15 ; 31-5 như thế nào(t1)

4

Sinh hoạt

Em thực hiện phép tính dạng 51 - 15, 31 – 5 như thế nào?
Biết ơn ông bà (t2)
Bài : Biết ơn ông bà
Bài : Em thực hiện phép tính dạng 51-15 ; 31-5 như thế
nào ?
Sinh hoạt tập thể

Chú thích kí hiệu dùng trong giáo án:
* HTHS yếu
** HS khá giỏi
*** KNS
* BVMT
Ký duyệt của tổ trưởng
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2014
Tiết 1 : Chào cờ
***********************************************
Tiết 2 : Tiếng Việt
Bài 11 A: ÔNG BÀ YÊU THƯƠNG EM THẾ NÀO (t1)

I. Mục tiêu:
- Đọc và hiểu một số từ ngữ trong câu chuyện Bà cháu.
- Nói về tình cảm và sự chăm sóc của ông bà dành cho cháu.
- Mở rộng vốn từ về đồ dùng trong gia đình.
- Ý thức học tập tốt, kính trọng ông bà cha mẹ…..
II.Tài liệu-phương tiện/kĩ thuật dạy học.
- GV: TLHD Tiếng Việt 2 tập 1B, tranh minh hoạ bài tập ở Tài liệu TV2.
- HS: TLHD Tiếng việt 2 tập 1B.
III. Tiến trình lên lớp
1, Khởi động, tạo hứng thú ( 7’)
- Ban văn nghệ làm việc.
- BTQ mời các bạn BHT lấy đồ dùng.
- GV kiểm tra việc thực hiện HĐƯD tiết trước của học sinh.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV chuyển ý giới thiệu bài.
- GV ghi tên bài lên bảng.
- Nhóm trưởng điều khiển HS ghi tên bài vào vở. HS đọc mục tiêu bài.
- GV nêu mục tiêu.
2. Các hoạt động cụ thể: (30’)
A/ Hoạt động cơ bản
1.Hoạt động cặp đôi.
- HS quan sát tranh.
- Đọc rõ ràng, lưu loát từng câu dưới tranh thông qua quan sát từng bức tranh.
2. Hoạt động cặp đôi:
- Kể cho bạn nghe về sự yêu thương của ông bà dành cho mình.
3. Hoạt động chung cả lớp.
- Nghe thầy cô đọc câu chuyện: Bà cháu.
4. Hoạt động chung:
- Đọc từ ngữ và nghĩa của từ để hiểu nghĩa của từ.
5. Hoạt động chung:
- Đọc đúng các từ phát âm do phương ngữ.
* Gọi HS đọc.
6. Hoạt động nhóm:
- Mỗi HS đọc một đo...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 11
Thứ ngày Tiết Môn học Tên bài dạy
Hai
3 / 11
1
2
3
4
Chào cờ
Tiếng việt
Toán
Mĩ thuật
Sinh hoạt toàn trường
Bài 11A: Ông bà yêu thương em thế nào? (t1)
Bài 28: Số tròn chục trừ đi một số
GVC
Ba
4/ 11
1
2
3
4
Đạo đức
Tiếng việt
Thể dục
Rèn TV
Biết nói lời yêu cầu,đề nghị (t2)
Ông bà yêu thương em thế nào? (t3)
GVC
Bài : Ông bà yêu thương em thế nào ?
5 / 11
1
2
3
4
Tiếng việt
Tiếng việt
Thủ công
Rèn toán
Thật vui vì có ông bà (t1)
Thật vui khi có ông bà (t2)
GVC
11 trừ đi môt số : 11-5
Năm
6 / 11
1
2
3
4
Tiếng việt
Toán
Âm nhạc
Rèn toán
Thật vui khi có ông bà (t3)
Em thực hiện phép tính dạng 51-15 ; 31-5 như thế nào(t1)
Em thực hiện phép tính dạng 51 - 15, 31 – 5 như thế nào?
Sáu
7 / 11
1
2
3
4
Tiếng việt
Rèn TV
Rèn Toán
Sinh hoạt
Biết ơn ông bà (t2)
Bài : Biết ơn ông bà
Bài : Em thực hiện phép tính dạng 51-15 ; 31-5 như thế
nào ?
Sinh hoạt tập thể
Chú thích kí hiệu dùng trong giáo án:
* HTHS yếu
** HS khá giỏi
*** KNS
* BVMT
Ký duyệt của tổ trưởng
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Thứ hai ngày 3 tháng 11 năm 2014
Tiết 1 : Chào cờ
***********************************************
Tiết 2 : Tiếng Việt
Bài 11 A: ÔNG BÀ YÊU THƯƠNG EM THẾ NÀO (t1)
Kế hoạch dạy học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch dạy học - Người đăng: luanquangbinh87
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kế hoạch dạy học 9 10 202