Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch dạy một ngày 2 buổi

Được đăng lên bởi ngoc-tu-pham
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO
TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN
Số:

/KH-THCSBTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Long, ngày 16 tháng 01 năm 2013

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC DẠY 2 BUỔI/NGÀY
HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2012-2013
Thực hiện quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 3/7/2012 của UBND Tỉnh Bình
Dương về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện công văn số 1205 /SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2012 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học
2012-2013;
Thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT Phú Giáo về việc thực hiện nhiệm vụ năm
học 2012-2013 và công văn số 06/PGDĐT-THCS ngày 04/01/2013 của Phòng giáo dục
và Đào tạo Phú Giáo về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức thực hiện dạy 2
buổi/ngày trong các trường THCS.
Thực hiện kế hoạch số 111/KH-THCSBTX ngày 29/9/2012 về kế hoạch năm học
2012-2013. Trường THCS Bùi Thị Xuân xây dựng kế hoạch dạy 2 buổi / ngày học kỳ II năm
học 2012-2013 gồm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Thực hiện tốt chủ đề năm học “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất
lượng toàn diện.
Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động hai không trọng tâm không để học sinh ngồi
nhầm lớp. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện tốt cho
việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;
đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; hạn chế
tình trạng dạy thêm - học thêm không đúng quy định ở nhà trường; tăng cường giáo dục
giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.
Nâng cao chất lượng học sinh, rèn luyện kỷ năng thực hành. Nâng cao số lượng tốt
nghiệp cuối khóa.
Tạo nguồn học sinh giỏi để tham gia các kỳ thi, hội thi do ngành tổ chức đồng thời
củng cố lại kiến thức cho học sinh yếu kém, giúp các em nắm bắt được những kiến thức
cơ bản.
II. KẾ HOẠCH:
II.1. Kế hoạch chung:
1. Đối tượng học sinh- số lớp:
- Áp dụng cho học sinh toàn trường

- Số lớp: 21 lớp trong đó khối 6: 6; khối 7: 6; khối 8: 5 ; khối 9: 4
2. Giáo viên đứng lớp:
- Giáo viên dạy chính khóa sẽ phụ trách cả lớp phụ khóa (có thời khóa biểu đính
kèm)
3. Môn học 2 buổi/ ngày
- Khối 9: Toán, Ngữ văn, Hóa học, Vật lý, Tiếng anh
- Khối 8: Toán, Ngữ văn, Hóa học, Vật lý, Tiếng anh
- Khối 7: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh
- Khối 6: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh
4. Số tiết dạy/ môn/ tuần
Khối lớp

Toán

6
7
8
9

3
3
2
2

Vật
Lý

...
PHÒNG GD&ĐT PHÚ GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÙI THỊ XUÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /KH-THCSBTX Tân Long, ngày 16 tháng 01 năm 2013
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC DẠY 2 BUỔI/NGÀY
HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2012-2013
Thực hiện quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 3/7/2012 của UBND Tỉnh Bình
Dương về việc Ban nh kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non,
giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Thực hiện công văn số 1205 /SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2012 của Sở Giáo dục và
Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học
2012-2013;
Thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT Phú Giáo về việc thực hiện nhiệm vụ m
học 2012-2013 công văn số 06/PGDĐT-THCS ngày 04/01/2013 của Phòng giáo dục
Đào tạo Phú Giáo về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức thực hiện dạy 2
buổi/ngày trong các trường THCS.
Thc hiện kế hoạch s 111/KH-THCSBTX ngày 29/9/2012 v kế hoạch năm hc
2012-2013. Trường THCS Bùi Thị Xn y dng kế hoạch dạy 2 buổi / ngày hc k II năm
học 2012-2013 gm các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
Thực hiện tốt chủ đề năm học Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất
lượng toàn diện.
Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động hai kng trọng m không để học sinh ngồi
nhầm lớp. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện tốt cho
việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất ợng giáo dục;
đáp ng nhu cầu của gia đình hội trong việc quản , giáo dục học sinh; hạn chế
tình trạng dạy thêm - học thêm không đúng quy định ở nhà trường; tăng cường giáo dục
giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.
Nâng cao chất lượng học sinh, rèn luyện kỷ năng thực hành. Nâng cao số lượng tốt
nghiệp cuối khóa.
Tạo nguồn học sinh giỏi để tham gia các kỳ thi, hội thi do ngành tổ chức đồng thời
củng cố lại kiến thức cho học sinh yếu kém, giúp các em nắm bắt được những kiến thức
cơ bản.
II. KẾ HOẠCH:
II.1. Kế hoạch chung:
1. Đối tượng học sinh- số lớp:
- Áp dụng cho học sinh toàn trường
Kế hoạch dạy một ngày 2 buổi - Trang 2
Kế hoạch dạy một ngày 2 buổi - Người đăng: ngoc-tu-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch dạy một ngày 2 buổi 9 10 190