Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch dạy thêm môn Ngữ Văn trong nhà truờng

Được đăng lên bởi Trương Anh Tuấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2179 lần   |   Lượt tải: 2 lần
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS HOẰNG YẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
MÔN: NGỮ VĂN

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Chương trình cấp
học
Lớp 7A

Nội dung dạy thêm
- Ôn tập 2 VB: Cổng trường mở ra , Mẹ tôi
- Ôn tập kĩ năng tạo lập văn bản
- Ôn tập tác phẩm : Cuộc chia tay của những con búp bê
- Ôn tập về ca dao, về tình cảm gia đình tình yêu quê hương đất nước
- Bài tập cảm thụ ca dao
- Ôn tập các tác phẩm thơ đường luật
- Ôn tập từ láy, từ ghép
- Ôn tập ca dao, dân ca( những câu hát than thân châm biếm)
- Ôn tập về quan hệ từ, từ đồng nghĩa
- Ôn tập văn bản biểu cảm
- Ôn tập một số tác phẩm thơ đường
- Phân tích cảm thụ một số tác phẩm thơ trung đại
- Ôn tập tác phẩm Cảnh khuya,Rằm tháng riêng
- Ôn tập thành ngữ, chơi chữ
- Ôn tập tổng hợp học kỳ 1
- Ôn tập về tục ngữ thành ngữ lao động sản xuất, con người và xã hội
- Ôn tập câu rút gọn, câu đặc biệt
- Cách làm bài văn nghị luận
- Ôn tập tác phẩm “ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”
- Ôn tập về cách viết đoạn văn chứng minh
- Ôn tập tiếng việt ( trạng ngữ……)
- Ôn tập tác phẩm “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, “ Ý nghĩa văn chương ”
- Ôn tập văn bản truyện ‘sống chết mặc bay’
- Ôn tập về văn lập luận giải thích và chúng minh
- Rèn luyện kỹ năng về văn bản nghị luận
- Thực hành: cách làm bài văn lập luận giải thích và chứng minh

Thời gian ( từ ngày
…….đến ngày……
10/9 –13/9/2014
15/9 - 17/9/2014
18/9 – 20/9/2014
22/9 - 27/9/2014
29/9 - 1/10/2014
1/10 - 4/10/2014
6/10 –10/10/2014
13/10 –18/10/2014
20/10 –25/10/2014
27/10 –1/11/2014
3/11 – 8/11/2014
10/11– 22/11/2014
24/11 –26/11/2014
26/11 –29/11/2014
1/12 - 15/12/2014
6/1 – 10/1/2015
12/1 – 17/1/2015
12/1 – 17/1/2015
19/1 – 24/1/2015
26/1 – 31/1/2015
2/2 – 4/2/2015
5/2 – 7/2/2015
9/3 – 11/3/2015
12/3 – 14/3/2015
16/3 – 21/3/2015
23/3 – 28/3/2015

Số buổi
dạy/lớp
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

27
28

- Cảm thụ văn bản “ Ca Huế trên Sông Hương”
- Ôn tập tổng hợp học kỳ 2

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

30/3 – 4/4/2015
6/4 – 8/4/2015
9/4 – 15/4/2015

1
1
2

Hoằng Yến, ngày 21 tháng 8 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG

UBND HUYỆN HOẰNG HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS HOẰNG YẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

14

KẾ HOẠCH
DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
MÔN: NGỮ VĂN
Nội dung dạy thêm
Thời gian ( từ ngày Số buổi
…….đến ngày…… dạy/lớp
- Ôn tập VB: Cổng trường mở ra , Mẹ tôi
10/9- 13/9/2014
1
- ...
UBND HUYỆN HOẰNG HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
TRƯỜNG THCS HOẰNG YẾN
KẾ HOẠCH
DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG
MÔN: NGỮ VĂN
TT Chương trình cấp
học
Nội dung dạy thêm Thời gian ( từ ngày
…….đến ngày……
Số buổi
dạy/lớp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Lớp 7A - Ôn tập 2 VB: Cổng trường mở ra , Mẹ tôi
- Ôn tập kĩ năng tạo lập văn bản
- Ôn tập tác phẩm : Cuộc chia tay của những con búp bê
- Ôn tập về ca dao, về tình cảm gia đình tình yêu quê hương đất nước
- Bài tập cảm thụ ca dao
- Ôn tập các tác phẩm thơ đường luật
- Ôn tập từ láy, từ ghép
- Ôn tập ca dao, dân ca( những câu hát than thân châm biếm)
- Ôn tập về quan hệ từ, từ đồng nghĩa
- Ôn tập văn bản biểu cảm
- Ôn tập một số tác phẩm thơ đường
- Phân tích cảm thụ một số tác phẩm thơ trung đại
- Ôn tập tác phẩm Cảnh khuya,Rằm tháng riêng
- Ôn tập thành ngữ, chơi chữ
- Ôn tập tổng hợp học kỳ 1
- Ôn tập về tục ngữ thành ngữ lao động sản xuất, con người và xã hội
- Ôn tập câu rút gọn, câu đặc biệt
- Cách làm bài văn nghị luận
- Ôn tập tác phẩm “ Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”
- Ôn tập về cách viết đoạn văn chứng minh
- Ôn tập tiếng việt ( trạng ngữ……)
- Ôn tập tác phẩm “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, “ Ý nghĩa văn chương ”
- Ôn tập văn bản truyện ‘sống chết mặc bay’
- Ôn tập về văn lập luận giải thích và chúng minh
- Rèn luyện kỹ năng về văn bản nghị luận
- Thực hành: cách làm bài văn lập luận giải thích và chứng minh
10/9 –13/9/2014
15/9 - 17/9/2014
18/9 – 20/9/2014
22/9 - 27/9/2014
29/9 - 1/10/2014
1/10 - 4/10/2014
6/10 –10/10/2014
13/10 –18/10/2014
20/10 –25/10/2014
27/10 –1/11/2014
3/11 – 8/11/2014
10/11– 22/11/2014
24/11 –26/11/2014
26/11 –29/11/2014
1/12 - 15/12/2014
6/1 – 10/1/2015
12/1 – 17/1/2015
12/1 – 17/1/2015
19/1 – 24/1/2015
26/1 – 31/1/2015
2/2 – 4/2/2015
5/2 – 7/2/2015
9/3 – 11/3/2015
12/3 – 14/3/2015
16/3 – 21/3/2015
23/3 – 28/3/2015
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Kế hoạch dạy thêm môn Ngữ Văn trong nhà truờng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch dạy thêm môn Ngữ Văn trong nhà truờng - Người đăng: Trương Anh Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kế hoạch dạy thêm môn Ngữ Văn trong nhà truờng 9 10 381