Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch giảng dạy

Được đăng lên bởi thotrang-mai
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Chỉ thị nhiệm vụ năm học và các văn bản hướng dẫn về giảng dạy bộ môn, định mức chỉ tiêu phấn đấu.
Môn Tiếng Anh 6, 9 : % trở lên.
2. Đặc điểm tình hình:
a), Khái quát đặc điểm chung.
- Qua khảo sát chất lượng học sinh cho thấy: 60 % HS đạt TB trở lên. 40 % HS dạt điểm yéu, kém.
- Các điều kiện đảm bảo cho dạy và học:
100 % học sinh có SGK, sách tham khảo, tranh, đài đĩa còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu của bộ môn.
b),Thuận lợi, khó khăn:
* Thuận lợi:
- Phần lớn các em ngoan, hiếu học phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con.
* Khó khăn:
- Một số học sinh chưa tự giác học bài, phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con còn phó mặc cho nhà trường.
- Đa số học sinh ở nông thôn, thời gian dành cho học tập còn ít, nhiều học sinh dân tộc thiểu số, khả năng giao tiếp còn hạn chế, dụt
dè, ngại phát biểu, còn ỉ lại, không năng động.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG.
1. Giảng dạy lý thuyết:
- Truyền thụ cho HS những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, nội dung chủ điểm và mục tiêu của bài.
2. Tổ chức thực hành:
- Cho HS luyện tập thành thạo theo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc viết theo hình thức GVvới HS, HS với HS, tổ chức theo cặp, nhóm.
Yêu cầu HS thực hiện câu mẫu, bài mẫu thành thạo rồi vận dụng vào trong các tình huống giao tiếp.
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Giáo viên cho HS một số bài tập nâng cao để học sinh tự làm rồi giáo viên chữa nếu cần. Trong giờ giảng GV đặt một số câu hỏi
khó yêu cầu học sinh trrả lời. Tổ chức các buổi bồi dưỡng học sinh khá giỏi theo lịch của chuyên môn.
- Tổ chức bồi dưỡng 1 buổi / tháng.
4. Phụ đạo HS yếu kém:
- Nắm bắt từng đối tượng học sinh để có kế hoạch phụ đạo, ngoài ra giáo viên thường xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài tập ở
nhà của học sinh. Gọi HS phát biểu nhiều lần trong một giờ dạy. Nếu sai GV sửa và yêu cầu HS nhắc lại.
- Tổ chức phụ đạo 1 buổi/ tháng.
1

5. Giáo dục đạo đức, tinh thần thái độ học tập bộ môn của học sinh.
- Giáo viên thường xuyên kiểm tra bài vào đầu giờ, cuối giờ động viên các em kịp thời. Tổ chức nhiều hoạt động trong một giờ dạy
để gây hứng thú học tập của học sinh.
6. Chỉ tiêu phấn đấu
- Lên lớp: % từ trung bình trở lên
- HS giỏi thông tư: 4 em
- Học sinh giỏi cấp huyện : 1 em
III. CÁC BIỆN PHÁP CHÍNH:
1. Đảm bảo duy trì sĩ số 100%.
2. Tự học tự nâng cao trình độ tay nghề:
- Dự các lớp chuyên đề do phòng tổ chức và các chuyên đề cụm, học hỏi đồng nghiệp, cải tiến phương pháp giảng dạy cho phù hợp
...
I. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
1. Chỉ thị nhiệm vụ năm học và các văn bản hướng dẫn về giảng dạy bộ môn, định mức chỉ tiêu phấn đấu.
Môn Tiếng Anh 6, 9 : % trở lên.
2. Đặc điểm tình hình:
a), Khái quát đặc điểm chung.
- Qua khảo sát chất lượng học sinh cho thấy: 60 % HS đạt TB trở lên. 40 % HS dạt điểm yéu, kém.
- Các điều kiện đảm bảo cho dạy và học:
100 % học sinh có SGK, sách tham khảo, tranh, đài đĩa còn thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu của bộ môn.
b),Thuận lợi, khó khăn:
* Thuận lợi:
- Phần lớn các em ngoan, hiếu học phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con.
* Khó khăn:
- Một số học sinh chưa tự giác học bài, phụ huynh chưa quan tâm đến việc học tập của con còn phó mặc cho nhà trường.
- Đa số học sinh ở nông thôn, thời gian dành cho học tập còn ít, nhiều học sinh dân tộc thiểu số, khả năng giao tiếp còn hạn chế, dụt
dè, ngại phát biểu, còn ỉ lại, không năng động.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG.
1. Giảng dạy lý thuyết:
- Truyền thụ cho HS những kiến thức cơ bản về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, nội dung chủ điểm và mục tiêu của bài.
2. Tổ chức thực hành:
- Cho HS luyện tập thành thạo theo 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc viết theo hình thức GVvới HS, HS với HS, tổ chức theo cặp, nhóm.
Yêu cầu HS thực hiện câu mẫu, bài mẫu thành thạo rồi vận dụng vào trong các tình huống giao tiếp.
3. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
- Giáo viên cho HS một số bài tập nâng cao để học sinh tự làm rồi giáo viên chữa nếu cần. Trong giờ giảng GV đặt một số câu hỏi
khó yêu cầu học sinh trrả lời. Tổ chức các buổi bồi dưỡng học sinh khá giỏi theo lịch của chuyên môn.
- Tổ chức bồi dưỡng 1 buổi / tháng.
4. Phụ đạo HS yếu kém:
- Nắm bắt từng đối tượng học sinh để có kế hoạch phụ đạo, ngoài ra giáo viên thường xuyên kiểm tra việc học bài và làm bài tập ở
nhà của học sinh. Gọi HS phát biểu nhiều lần trong một giờ dạy. Nếu sai GV sửa và yêu cầu HS nhắc lại.
- Tổ chức phụ đạo 1 buổi/ tháng.
1
kế hoạch giảng dạy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch giảng dạy - Người đăng: thotrang-mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
kế hoạch giảng dạy 9 10 780