Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giảng dạy môn hóa 11

Được đăng lên bởi huonghoa-gdtx
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1527 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRUNG TÂM GDTX-HN VŨNG TÀU
TỔ LÝ – HÓA – SINH

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC 11
NĂM HỌC 2013-2014

I. MỤC TIÊU CHUNG
1. Kiến thức
Học sinh nêu lên được:
- Khái niệm sự điện li, axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut; sự điện li của nước, pH, phản ứng trảo đổi ion trong dung dịch
chất điện li.
- Các loại CT của HCHC.
- Nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo, đồng đẳng, đồng phân;
- Tính chất vật lý, ứng dụng của một số loại HCHC điển hình.
Học sinh trình bày được
- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li.
- Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất hóa học, ứng dụng, phương pháp điều chế của Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic.
- Những cơ sở để phân loại HCHC.
- Tính chất hóa học của các loại HCHC điển hình
2. Kĩ năng
- Rèn luyện một số kĩ năng thực hành có liên quan đến phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li.
- Viết được phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn.
- Tính được nồng độ ion trong dung dịch, pH của dung dịch; xác định được môi trường của dung dịch.
- Viết được các pthh minh họa tính chất của các đơn chất, hợp chất của Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic.
- Đọc tên các hidrocacbon điển hình.
- Viết được các pthh minh họa tính chất của các loại HCHC điển hình.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực nghiên cứu tính chất của các chất.
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
- Biết làm việc hợp tác với HS khác để xây dựng kiến thức mới.
- Nghiêm túc, cẩn thận khi làm thí nghiệm.
- Thông qua những hiểu biết về hidrocacbon giáo dục học sinh lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống; có ý thức
bảo vệ môi trường và tài nguyên cũng như sử dụng hợp lý tài nguyên.

KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU
1

TUẦN

TIẾT

1
2-8/9/2013

1,2

TÊN BÀI

MỤC TIÊU

Ôn tập đầu 1. Kiến thức
năm
- Củng cố được những kiến thức trọng tâm, cơ bản của
chương trình hóa học lớp 10: nguyên tử, BTH các
nguyên tố hóa học, liên kết hóa học, phản ứng hóa học,
tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học.
2. Kĩ năng: Viết được cấu hình electron nguyên tử của
các nguyên tố, từ cấu tạo nguyên tử xác định được vị trí
của nguyên tố trong BTH và ngược lại; mô tả được sự
hình thành một số loại liên kết; lập được pthh của phản
ứng oxi hóa-khử; vận dụng được các yếu tố ảnh hưởng
đến tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học để điều khiển
phản ứng hóa học.
3. Thái độ
- Nghiêm túc, làm việc khoa học.
- Xây dựng thái độ học tập tích cực, chủ động, hợp tác, có
kế hoạch.
- Tạo cơ sở cho học sinh yêu thích môn hóa học.
CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LI (7 TIẾT)
2
3
Sự điện...
TRUNG TÂM GDTX-HN VŨNG TÀU KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HÓA HỌC 11
TỔ LÝ – HÓA – SINH NĂM HỌC 2013-2014
I. MỤC TIÊU CHUNG
1. Kiến thức
Học sinh nêu lên được:
- Khái niệm sự điện li, axit, bazơ, hidroxit lưỡng tính và muối theo thuyết A-rê-ni-ut; sự điện li của nước, pH, phản ứng trảo đổi ion trong dung dịch
chất điện li.
- Các loại CT của HCHC.
- Nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo, đồng đẳng, đồng phân;
- Tính chất vật lý, ứng dụng của một số loại HCHC điển hình.
Học sinh trình bày được
- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li.
- Vị trí, cấu tạo nguyên tử, tính chất hóa học, ứng dụng, phương pháp điều chế của Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic.
- Những cơ sở để phân loại HCHC.
- Tính chất hóa học của các loại HCHC điển hình
2. Kĩ năng
- Rèn luyện một số kĩ năng thực hành có liên quan đến phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li.
- Viết được phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn.
- Tính được nồng độ ion trong dung dịch, pH của dung dịch; xác định được môi trường của dung dịch.
- Viết được các pthh minh họa tính chất của các đơn chất, hợp chất của Nitơ, Photpho, Cacbon, Silic.
- Đọc tên các hidrocacbon điển hình.
- Viết được các pthh minh họa tính chất của các loại HCHC điển hình.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực nghiên cứu tính chất của các chất.
- Có ý thức bảo vệ môi trường.
- Biết làm việc hợp tác với HS khác để xây dựng kiến thức mới.
- Nghiêm túc, cẩn thận khi làm thí nghiệm.
- Thông qua những hiểu biết về hidrocacbon giáo dục học sinh lòng say mê học tập, biết vận dụng những kiến thức được học vào cuộc sống; có ý thức
bảo vệ môi trường và tài nguyên cũng như sử dụng hợp lý tài nguyên.
KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU
1
Kế hoạch giảng dạy môn hóa 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch giảng dạy môn hóa 11 - Người đăng: huonghoa-gdtx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kế hoạch giảng dạy môn hóa 11 9 10 622