Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giảng dạy môn hóa học lớp 8

Được đăng lên bởi hoakienhk
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 7979 lần   |   Lượt tải: 6 lần
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
A>ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
Điều tra cơ bản:
Tổng số học sinh lớp được phân công:
lớp
Tổng số HS
22
8A
8B
20
1. Khảo sát chất lượng đầu năm:

Nữ
11
8

Nam
11
12

2. Chỉ tiêu chất lượng bộ môn:
Lớp

Sĩ

Kết quả

Học kỳ 1
G
K
TB
TS %
TS % TS
%
8A
22 2 22,0 7 31,8 9
40,1
8B
20 2 20,0 7 35,0 8
40,0
Tổng 42 4 9,5 14 33,3 17
40,5
3. Những thuận lợi và khó khăn:
số

Y
TS
4
3
7

G
%
18,2
15,0
16,7

TS
2
2
4

%
22,0
20,0
9,5

Học kỳ 2
K
TS
%
8
36,4
7
35,0
15
35,7

TB
TS
9
9
18

Y
%
40,1
45,0
42,9

a. Thuận lợi:
- Đa số học sinh ở trường cố đầy đủ sách giáo khoa, vở để học tập môn hoá học.
- Chương trình hoá học đã có sự đổi mới, nội dung phù hợp với đặc điểm của từng học sinh và giáo viên.

TS
3
2
5

%
13,6
10,0
11,9

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp đến việc dạy và học trong nhà trường.
- Các giáo viên đều được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn.
- Giáo viên đã được dạy học phương pháp đổi mới.
b. Khó khăn:
- Phương tiện, đồ dùng giảng dạy như đèn chiếu, tranh ảnh, hoá chất, dụng cụ dạy học chưa đáp ứng được
nhu cầu.
- Đa số học sinh là con em nông thôn vùng ven nên việc tiếp thu kiến thức còn nhiều hạn chế. Nhiều học
sinh chưa có phương pháp học, chưa hứng thú trong việc học tập môn hoá học.
- Đa số học sinh còn thụ động trong việc học tập. Kĩ năng tính toán còn yếu.
. Đặc điểm bộ môn:
Hóa học là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu về các chất, mối qua hệ về các chất, sự biến đổi chất và ứng
dụng trong đời sống sản xuất và khoa học.Mang tính thực nghiệm và được áp dụng vào đời sống và sản xuất, KH
công nghệ.
4. Biện pháp:
- Nắm vững chủ trương đổi mới GD của Đảng, nhà nước, nắm vững mục đích, yêu cầu, nội dung đổi
mới thể hiện cụ thể trong các văn bản chỉ đạo của ngành, trong chương trình và SGK, phương pháp dạy
học, sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá kết quả giáo dục.
- Xây dựng kế hoạch bộ môn, kế hoạch sử dụng thiết bị khoa học, hợp lý.

- Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng để thiết kế bài giảng.
- sưu tập tích lũy tư liệu phục vụ cho giảng dạy học tập.
- Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học.
- Tích cực dự giờ tham lớp, học tập và trao đổi kinh nghệm với đồng nghiệp.
- Sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học một cách hợp lý, linh hoạt, phù hợp với đặc
trưng bộ môn.
- thiết kế, tổ chức, hướng dẫn HS thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức phong phú, có sức
hấp dẫn phù hợp với đặc trưng bài học, với đặc điểm và trình độ HS, với đk cụ thể của lớp, trường và
đ...
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
MÔN: HÓA HỌC LỚP 8
A>ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
Điều tra cơ bản:
Tổng số học sinh lớp được phân công:
lớp Tổng số HS Nữ Nam
8A
22 11 11
8B 20 8 12
1. Khảo sát chất lượng đầu năm:
2. Chỉ tiêu chất lượng bộ môn:
Lớp
số
Kết quả
Học kỳ 1 Học kỳ 2
G K TB Y G K TB Y
TS
% TS % TS % TS % TS % TS % TS % TS %
8A 22 2 22,0 7 31,8 9 40,1 4 18,2 2 22,0 8 36,4 9 40,1 3 13,6
8B 20 2 20,0 7 35,0 8 40,0 3 15,0 2 20,0 7 35,0 9 45,0 2 10,0
Tổng 42 4 9,5 14 33,3 17 40,5 7 16,7 4 9,5 15 35,7 18 42,9 5 11,9
3. Những thuận lợi và khó khăn:
a. Thuận lợi:
- Đa số học sinh ở trường cố đầy đủ sách giáo khoa, vở để học tập môn hoá học.
- Chương trình hoá học đã có sự đổi mới, nội dung phù hợp với đặc điểm của từng học sinh và giáo viên.
Kế hoạch giảng dạy môn hóa học lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch giảng dạy môn hóa học lớp 8 - Người đăng: hoakienhk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Kế hoạch giảng dạy môn hóa học lớp 8 9 10 682