Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giáo dục

Được đăng lên bởi vithihongnhu
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2570 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC: 2014 - 2015
I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC - NỘI DUNG GIÁO DỤC

KHỐI LỚP : 5-6 TUỔI
Lĩnh vực
Mục tiêu giáo dục
Phát triển
thể chất

Nội dung giáo dục

1. Thực hiện đúng thuần thục các

- Dạy trẻ thực hiện được động

động tác của bài thể dục theo hiệu

tác như: Tay:

lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài

+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía

hát. Bắt đầu và kết thúc động tác

trước, sang 2 bên( kết hợp với

đúng nhịp.

vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng
chân)
+ Co và duỗi từng tay, kết hợp
kiễng chân. Hai tay đánh xoay
tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Lưng bụng, lườn;
+ Ngửa người ra sau kết hợp với
tay giơ lên cao, chân bước sang
phải, sang trái.
+ Quay sang trái sang phải kết
hợp chống hông hoặc hai tay
dang ngang, chân bước sang
phải, sang trái.
+ Nghiêng người sang hai bên,
kết hợp tay chống hông, chân
bước sang phải, trái.
- Chân:
+ Đưa tay ra phía trước, đưa
sang ngang, nhảy lên đưa một
chân về phía trước, một chân về
sau
- Dạy trẻ biết nhảy từ độ cao

2. Nhảy xuống từ độ cao 40 cm;

40cm, chạm đất nhẹ nhàng bằng
2 chân và giữ được người thăng
bằng.

- Dạy trẻ biết đứng chân trước
3.Tung, đập , ném và bắt bóng bằng chân sau ném xa về phía trước.
hai tay từ khoảng cách xa 4 m;
Ném và bắt bóng bằng hai tay từ
khoảng cách xa 4m không làm
rơi bóng.
-Dạy trẻ biết phối hợp tay nọ
4. Trèo lên, xuống thang ở độ cao chân kia để trèo lên xuống thang
1,5 m so với mặt đất.
ở độ cao 1,5m so với mặt đất
không bị ngã.
5. Tự mặc và cởi được áo.

- Dạy trẻ biết một số kĩ năng tự
mặc và cởi hết cúc áo, hai tà
không bị lệnh
- Thường xuyên tự mặc và cởi
được quần áo đúng cách, đôi lúc
phải có người giúp đỡ.

- Dạy trẻ biết co một chân và
6. Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước nhảy lò cò 5-7 bước liên tục về
liên tục, đổi chân theo yêu cầu;
phía trước.
- Biết đổi chân để nhẩy lò cò tiếp
( đổi chân không phải dừng lại,
không cần sự giúp đỡ) khi nhảy
5 bước liên tục.
-Trẻ cầm bóng bằng 2 tay đập
7. Đập và bắt được bóng bằng 2 tay. mạnh xuống sàn và bắt bóng
bằng 2 tay. Không ôm bóng vào
người.
- Dạy trẻ thực hiện đi thăng bằng
8. Đi thăng bằng được trên ghế thể được trên ghế thể dục hết chiều
dục (2m x 0,25m x 0,35m).
dài của ghế có diện tích (2m x
0,25m x 0,35m).
- Khi đi mắt nhìn phía trước.
- Trẻ biết phối hợp chân, tay
9. Chạy 18m trong khoảng thời gian nhịp nhàng chạy về đích có
5-7 giây.
chiều dài 18m trong khoảng 5 -7
giây.

-Trẻ biết phối hợp chân, tay nhịp
nhàng chạy liên tục 150m với
10. Chạy liên tục 150m không hạn tốc độ chậm đều liên tục.
chế thời gian;
...


 !"
#$%&'(
)(*+,-.+/01)( 2+1-$..+/01)(
Phát triển
thể chất
1. Thực hiện đúng thuần thục các
động tác của bài thể dục theo hiệu
lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc/ bài
hát. Bắt đầu và kết thúc động tác
đúng nhịp.
- Dạy trẻ thực hiện được động
tác như: Tay:
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía
trước, sang 2 bên( kết hợp với
vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng
chân)
+ Co và duỗi từng tay, kết hợp
kiễng chân. Hai tay đánh xoay
tròn trước ngực, đưa lên cao.
- Lưng bụng, lườn;
+ Ngửa người ra sau kết hợp với
tay giơ lên cao, chân bước sang
phải, sang trái.
+ Quay sang trái sang phải kết
hợp chống hông hoặc hai tay
dang ngang, chân bước sang
phải, sang trái.
+ Nghiêng người sang hai bên,
kết hợp tay chống hông, chân
bước sang phải, trái.
- Chân:
+ Đưa tay ra phía trước, đưa
sang ngang, nhảy lên đưa một
chân về phía trước, một chân về
sau
- Dạy trẻ biết nhảy từ độ cao
Kế hoạch giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch giáo dục - Người đăng: vithihongnhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Kế hoạch giáo dục 9 10 72