Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp

Được đăng lên bởi Hồng Ngọc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
PHÙ HỢP VỚI TỪNG THÁNG THEO THEO CHỦ ĐIỂM: KHỐI 4
Tháng

Chủ điểm

Tuần

Nội dung

9

Truyền thống nhà trường

10

Truyền thống nhà trường

1
2
3
4
5
6

17
18
19

Giới thiệu về truyền thống nhà trường
Hoạt động làm sạch trường, sạch lớp
Thi viết tìm hiểu truyền thống nhà trường
Hoạt động tập thể chủ đề ATGT
Vẽ tranh về chủ đề ATGT
Phát động phong trào hoa điểm 10 chào mừng ngày
thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Phát động phong trào hoa điểm 10 chào mừng ngày
thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Phát động phong trào hoa điểm 10 chào mừng ngày
thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Thi kể chuyện về đề tài trường em
Thi vẽ tranh về đề tài trường em
Phát động phong trào hoa điểm 10 chào mừng ngày
Nhà giáo Việt Nam
Làm bào tường
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt
Nam
Hoạt động tập thể chủ đề “ Biết ơn thầy cô giáo”.
Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập QĐND Việt
Nam
Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập QĐND
Việt Nam
Thăm hỏi giao lưu với các đơn vị bộ đội kết nghĩa
Viếng tương đài liệt sĩ.
Tổ chức trò chơi dân gian

20
21
22

Tổ chức trò chơi dân gian
Thăm hỏi gia đình chính sách
HĐTT chủ đề “ Mừng Đảng- Mừng Xuân”

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kể về ngày Tết quê em
Kể về lễ hội của dân tộc
Tổ chức “ Hội vui học tập”.
HĐTT chủ đề “ Yêu quí mẹ và cô”.
Tham quan dã ngoại
Tham gia chủ đề “ Tìm hiểu lịch sử Việt Nam”.
Giao lưu về quyền và bổn phận của trẻ em
Thi bóng đá mi ni.
Tham gia khám phá “ khám phá khoa học tự nhiên và
xã hội”

7
8

11

Kính yêu thầy cô giáo

9
10
11
12
13

12

Uống nước nhớ nguồn

14
15
16

01

02

Giữ gìn truyền thống văn
hóa dân tộc
Giữ gìn truyền thống văn
hóa dân tộc

03

Yêu quý mẹ và cô

04

Hòa bình và hữu nghị

32
05

Bác Hồ kính yêu

33
34
35

Triển lãm tranh vẽ “ Công dân tương lai” và cuộc thi “
Ý tưởng trẻ thơ”.
Thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm ngoan chào mừng
ngày sinh nhật Bác Hồ.
Thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm ngoan chào mừng
ngày thành lập TNTP HCM
HĐTT toàn trường chủ đề “ Kính yêu Bác Hồ”.
Hóa An, ngày 26/ 8/ 2014
KT

Trần Thị Nghĩa

...
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
PHÙ HỢP VỚI TỪNG THÁNG THEO THEO CHỦ ĐIỂM: KHỐI 4
Tháng Chủ điểm Tuần Nội dung
9 Truyền thống nhà trường 1 Giới thiệu về truyền thống nhà trường
2 Hoạt động làm sạch trường, sạch lớp
3 Thi viết tìm hiểu truyền thống nhà trường
4 Hoạt động tập thể chủ đề ATGT
5 Vẽ tranh về chủ đề ATGT
10 Truyền thống nhà trường 6 Phát động phong trào hoa điểm 10 chào mừng ngày
thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
7 Phát động phong trào hoa điểm 10 chào mừng ngày
thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
8 Phát động phong trào hoa điểm 10 chào mừng ngày
thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
9 Thi kể chuyện về đề tài trường em
10 Thi vẽ tranh về đề tài trường em
11 Kính yêu thầy cô giáo 11 Phát động phong trào hoa điểm 10 chào mừng ngày
Nhà giáo Việt Nam
12 Làm bào tường
13 Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt
Nam
14 Hoạt động tập thể chủ đề “ Biết ơn thầy cô giáo”.
12 Uống nước nhớ nguồn 15 Tuyên truyền ý nghĩa ngày thành lập QĐND Việt
Nam
16 Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập QĐND
Việt Nam
17 Thăm hỏi giao lưu với các đơn vị bộ đội kết nghĩa
18 Viếng tương đài liệt sĩ.
01 Giữ gìn truyền thống văn
hóa dân tộc
19 Tổ chức trò chơi dân gian
20 Tổ chức trò chơi dân gian
21 Thăm hỏi gia đình chính sách
02 Giữ gìn truyền thống văn
hóa dân tộc
22 HĐTT chủ đề “ Mừng Đảng- Mừng Xuân”
23 Kể về ngày Tết quê em
24 Kể về lễ hội của dân tộc
03 Yêu quý mẹ và cô 25 Tổ chức “ Hội vui học tập”.
26 HĐTT chủ đề “ Yêu quí mẹ và cô”.
27 Tham quan dã ngoại
28 Tham gia chủ đề “ Tìm hiểu lịch sử Việt Nam”.
04 Hòa bình và hữu nghị 29 Giao lưu về quyền và bổn phận của trẻ em
30 Thi bóng đá mi ni.
31 Tham gia khám phá khám phá khoa học tự nhiên
xã hội”
Kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp - Trang 2
Kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp - Người đăng: Hồng Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch giáo dục ngoài giờ lên lớp 9 10 473