Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoạt động cá nhân môn tin học

Được đăng lên bởi thinguyen278
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 5150 lần   |   Lượt tải: 14 lần
SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
Trường THPT Nguyễn Du

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC: 2013 – 2014
********
*
*
*
*

Họ và tên: Nguyễn Anh Thi
Tổ: Tin học
Các lớp dạy: 12a3, 12a4, 12a5, 10a11, 10a12, 11a7, 11a8, 11a9 (NPT)
Kiêm nhiệm:……………………………………………..

I.
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Nhiệm vụ:
+ Giảng dạy môn tin học khối 10 và 12, nghề phổ thông khối 11.
+ Tham gia các công tác và nhiệm vụ của nhà trường cũng như cấp trên.
2. Thuận lợi:
+ Năng động và nhiệt tình trong công tác chuyên môn cũng như đoàn thể.
+ Gần gũi và hiểu tâm lý học trò.
+ Học sinh của trường tương đối ngoan.
+ Giáo viên trong tổ luôn hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn cũng như trong các
công tác khác.
3. Khó khăn:
+ Kinh nghiệm chưa nhiều trong công tác giáo dục.
+ Đặt thù môn tin học; CNTT ngày càng bùng nổ, nên khả năng cập nhật đôi khi chưa kịp
thời.
+ Phải dạy cả 3 khối lớp nên công tác chuẩn bị gặp một số khó khăn.
+ Kinh tế gia đình đôi khi làm hạn chế sự tích cực, lòng đam mê trong công tác học tập nâng
cao.
+ Đối tượng học sinh khối 10 được giao thuộc những lớp tương đối trầm.
+ Phòng thực hành tin học A không còn đủ điều kiện để thực hành.
II.
MỤC TIÊU VÀ BIÊN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ :
Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm: tỉ lệ học sinh trên TB là 90%.
Đạt thành tích lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi cấp trường,và phấn đấu để đạt chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở.
1. Nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống:
* Yêu cầu:
+ Chấp hành pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước
+ Thực thi có hiệu quả các chính sách, cuộc vận động của Nhà nước, ngành, nội quy của cơ
quan.
+ Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục học sinh
* Chỉ tiêu:
+ Không vi phạm pháp luật, an toàn giao thông
+ Không vi phạm các nội quy của cơ quan
+ Tham gia tích cực các cuộc vận động trong ngành, phong trào của nhà trường, tổ bộ môn,
tổ chức đoàn thể.
Kế hoạch hoạt động 2013-2014

1

* Biện pháp thực hiện:
+ Thực hiện đúng pháp luật, các quy định, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của
cơ quan
+ Thường xuyên tu dưỡng bản thân, không tuyên truyền những chính sách trái pháp luật
+ Tránh xa các tệ nạn xã hội
2. Nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ: ( chú trọng đổi mới PP giảng dạy, bồi dưỡng HS
giỏi, dạy thêm, kiểm tra, đánh giá…)
* Yêu cầu:
+ Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động
+ Thực hiện đúng quy chế chuyên môn
+ Thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp giảng dạy
+ Thực hiện quy định vi...
SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Nguyễn Du Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC: 2013 – 2014
********
* Họ và tên: Nguyễn Anh Thi
* Tổ: Tin học
* Các lớp dạy: 12a3, 12a4, 12a5, 10a11, 10a12, 11a7, 11a8, 11a9 (NPT)
* Kiêm nhiệm:……………………………………………..
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Nhiệm vụ:
+ Giảng dạy môn tin học khối 10 và 12, nghề phổ thông khối 11.
+ Tham gia các công tác và nhiệm vụ của nhà trường cũng như cấp trên.
2. Thuận lợi:
+ Năng động và nhiệt tình trong công tác chuyên môn cũng như đoàn thể.
+ Gần gũi và hiểu tâm lý học trò.
+ Học sinh của trường tương đối ngoan.
+ Giáo viên trong tổ luôn hỗ trợ, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn cũng như trong các
công tác khác.
3. Khó khăn:
+ Kinh nghiệm chưa nhiều trong công tác giáo dục.
+ Đặt thù môn tin học; CNTT ngày càng bùng nổ, nên kh năng cập nhật đôi khi chưa kịp
thời.
+ Phải dạy cả 3 khối lớp nên công tác chuẩn bị gặp một số khó khăn.
+ Kinh tế gia đình đôi khi làm hạn chế sự tích cực, lòng đam mê trong công tác học tập ng
cao.
+ Đối tượng học sinh khối 10 được giao thuộc những lớp tương đối trầm.
+ Phòng thực hành tin học A không còn đủ điều kiện để thực hành.
II. MỤC TIÊU VÀ BIÊN PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ :
Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chỉ tiêu phấn đấu cuối năm: tỉ lệ học sinh trên TB là 90%.
Đạt thànhch lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi cấp trường,và phấn đấu để đạt chiến sĩ thi đua cấp
cơ sở.
1. Nhiệm vụ nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống:
* Yêu cầu:
+ Chấp hành pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước
+ Thực thi hiệu quả các chính sách, cuộc vận động của Nhà nước, ngành, nội quy của
quan.
+ Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục học sinh
* Chỉ tiêu:
+ Không vi phạm pháp luật, an toàn giao thông
+ Không vi phạm các nội quy của cơ quan
+ Tham gia tích cực các cuộc vận động trong ngành, phong trào của nhà trường, tổ bộ môn,
tổ chức đoàn thể.
K ho ch ho t ng 2013-2014ế độ
1
Kế hoạch hoạt động cá nhân môn tin học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch hoạt động cá nhân môn tin học - Người đăng: thinguyen278
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kế hoạch hoạt động cá nhân môn tin học 9 10 809