Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ 20142015

Được đăng lên bởi dovanmai2610
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY XUYÊN
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH


KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ
Năm học : 2014 - 2015

Tháng 8 năm 2014

PHÒNG GD&ĐT DUY XUYÊN
Trường THCS LƯƠNG THẾ VINH

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

KH/TB

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ
Năm học: 2014 - 2015
I. Tình hình cơ sở vật chất
Được sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của ngành giáo dục Huyện, được
sự chỉ đạo sát sao của BGH nhà trường trong công tác giảng dạy nói chung và
hoạt động thiết bị nói riêng. Nay, bộ phận thiết bị lên kế hoạch hoạt động trong
năm học 2014 - 2015 như sau :
1. Phòng kho :
- Phòng kho Hóa – Sinh : chứa thiết bị dạy học môn Hóa học và Sinh học.
- Phòng kho Lý – Công nghệ : chứa đồ dùng dạy học môn Vật lý, Công
nghệ, Toán, Địa lý.
Các thiết bị dạy học được linh hoạt sắp xếp hợp lí vào các ngăn theo môn,
khối lớp để dễ quản lí, phục vụ cho hoạt động dạy và học cũng như các hoạt
động giáp dục khác. Ngoài ra, giữa phòng có giá treo các tranh cũng được
phân theo môn học để bảo quản tốt và nhanh chóng trong công tác phục vụ
dạy học.
2. Phòng thực hành :
Bên cạnh phòng kho Hóa – Sinh là phòng thực hành Hóa – Sinh và bên
cạnh phòng kho Lý – Công nghệ là phòng thực hành Lý – Công nghệ. Giữa
phòng kho và phòng thực hành có cửa thông nhau để dễ dàng lấy các đồ dùng
trong dạy học cũng như trong công tác bảo quản.
II. Quản lí
Ngay từ đầu năm học nhà trường đã lên kế hoạch bố trí giáo viên kiêm
nhiệm làm công tác thiết bị theo nhóm bộ môn phù hợp với chuyên môn và đúng
số tiết tiêu chuẩn nhằm phát huy hết công suất hoạt động của các phòng.
- 01 người quản lí và phục vụ đồ dùng dạy học các môn : Vật lý, Công
nghệ và Toán.
- 01 người quản lí và phục vụ đồ dùng dạy học các môn : Sử, Địa, Công
dân.
- 01 người quản lí chung, làm hồ sơ sổ sách và phục vụ các môn còn lại :
Hóa, Sinh, Văn, Tiếng anh, Mỹ thuật, Nhạc, Thể dục.
III. Hồ sơ sổ sách
Để quản lí tốt các thiết bị và tổ chức các hoạt động giáo dục có hiệu quả
thì các loại hồ sơ cần phải có như sau :
1. Sổ tài sản thiết bị dạy học (theo mẫu quy định)
2. Sổ kế hoạch công tác (theo mẫu quy định)
3. Danh mục đồ dùng dạy học.
4. Sổ theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên theo các bộ môn
(theo mẫu quy định) : gồm 3 quyển.
- Sổ theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học các môn : Vật lý, Công nghệ và
Toán.

- Sổ theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học các môn : Lịch sử, Địa lí, Công dân.
- Sổ theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học các môn : Hóa, Sinh, Văn, Mỹ thuật,
Nhạc, Tiếng anh, Thể dục.
5. Kế hoạch hoạt đ...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DUY XUYÊN
TRƯỜNG THCS LƯƠNG THẾ VINH
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ
Năm học : 2014 - 2015
Tháng 8 năm 2014
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ 20142015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ 20142015 - Người đăng: dovanmai2610
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ 20142015 9 10 649