Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch học tập và rèn luyện để đạt được tốt nghiệp bằng khá giỏi

Được đăng lên bởi ngoc-nu994-gmail-com
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế hoạch học tập rèn luyên cho Học kỳ 2

1

Năm nhất

1.1 Học kì 1
1.1.1 Học tập
Những môn học trong học kì này: Phương pháp học tập hiệu quả (1 tín chỉ), Nguyên lý
cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin (5 tín chỉ), Giáo dục Quốc phòng (9 tín chỉ), Pháp luật kinh
tế (2 tín chỉ), Toán cao cấp (3 tín chỉ).
1.1.1.1 Mục tiêu:
Đạt loại Giỏi trong học kì này. Điều đó yêu cầu:
-

Môn Toán Cao Cấp thuộc sở trường và là môn mình yêu thích phải đạt loại A
Môn Pháp Luật Kinh Tế là môn lý thuyết phải đạt loại B trở lên
Môn Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Mác – Lênin là môn lý thuyết chính trị phải
đạt loại B trở lên
Môn Giáo Dục Quốc Phòng là môn bắt buộc phải qua môn để không bị khống chế.
Môn Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả là môn kĩ năng không tính vào bảng điểm
nhưng cũng hoàn thành thật tốt để không bị khống chế và trau dồi kĩ năng cho bản
thân.

Với điểm như trên thì điểm tổng sẽ được tính:

4∗3+3∗5+3∗2
=3.3
10

1.1.1.2 Kế hoạch thực hiện:
o Phương án thực hiện
- Môn Toán: Ôn lại kiến thức toán lớp 11, 12. Đi học thường xuyên để không bị mất
bài nào. Phần nào thầy dạy mà không hiểu thì hỏi lại ngay. Làm bài tập thêm thật
nhiều để rèn luyện thêm và để làm bài nhuần nhuyễn hơn để làm bài kiểm tra hoặc
bài thi kịp giờ.
- Môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Pháp luật kinh tế là 2 môn lý
thuyết cần đọc bài kĩ trước khi lên lơp, đồng thời là mỗi ngày học phần nào thì lên
mạng tìm những bài viết thuyết trình về bài đó, tìm những câu hỏi và tự giải đáp
những gì mình chưa hiểu, nếu vẫn không hiểu thì lên trường chú ý phần đó để
nghe cô giảng và hỏi lại nếu vẫn chưa hiểu.
- Môn Giáo dục Quốc Phòng: Đi học đầy đủ, chú ý lý thuyết ngay khi học trên lớp.
Phần thực hành thì về nhà phải tập luyện thêm nữa.

-

-

Môn Phương pháp học tập hiệu quả: đi học đầy đủ, chú ý nghe giảng, hoàn thành
bài tập thầy giao.
*Thời gian biểu:
Từ tháng 9 đến đầu tháng 11 năm 2012: Chỉ học môn PPHTHQ 3 buổi nên có thể
được nghỉ vài buổi.
Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Sáng
Đi học PPHTHQ

Chiều
-12h đến 14h: ăn uống, ngủ trưa
-14h đến 16h: coi lại phần đã học,
tìm thêm ví dụ, phần nào chưa hiểu
-16h đến 19h: Lướt web, nghe nhạc,
nấu ăn, ăn tối, tắm rửa.
-19h đến 20h30: Làm bài tập
PPHTHQ
-20h30: chơi điện tử
-21h đến 22h: Đọc trước chương 1
môn NLCBCN M-L
Đi học NLCBCN M-L
-12h đến 14h: ăn uống, ngủ trưa
-14h đến 16h: coi lại phần đã học,
tìm thêm thực tiễn tại Việt Nam,
phần nào chưa hiểu rõ thì cần hỏi bạn
ngay.
-16h đến 19h: Lướt web, nghe nhạc,
nấu ăn, ăn tối, tắm rửa.
-19h đến 20h30: Đọc lại 1 lần nữa
chương 1.
...
Kế hoạch học tập rèn luyên cho Học kỳ 2
1 Năm nhất
 
 
: Phương pháp học tập hiệu quả (1 tín chỉ), Nguyên lý
cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin (5 tín chỉ), Giáo dục Quốc phòng (9 tín chỉ), Pháp luật kinh
tế (2 tín chỉ), Toán cao cấp (3 tín chỉ).
1.1.1.1 
Đạt loại Giỏi trong học kì này. Điều đó yêu cầu:
- n Toán Cao Cấp thuộc sở trường và là môn mình yêu thích phải đạt loại A
- n Pháp Luật Kinh Tế là môn lý thuyết phải đạt loại B trở lên
- n Nguyên Lý Cơ Bản Chủ Nghĩa Mác – Lênin là môn lý thuyết chính trị phải
đạt loại B trở lên
- n Giáo Dục Quốc Phòng là môn bắt buộc phải qua môn để không bị khống chế.
- n Phương Pháp Học Tập Hiệu Quả là môn kĩ năng không tính vào bảng điểm
nhưng cũng hoàn thành thật tốt để không bị khống chế và trau dồi kĩ năng cho bản
thân.
Với điểm như trên thì điểm tổng sẽ được tính:
43+35+32
10
=3.3
1.1.1.2 
o Phương án thực hiện
- n Toán: Ôn lại kiến thức toán lớp 11, 12. Đi học thường xuyên để không bị mất
bài nào. Phần nào thầy dạy mà không hiểu thì hỏi lại ngay. Làm bài tập thêm thật
nhiều để rèn luyện thêm và để làm bài nhuần nhuyễn hơn để làm bài kiểm tra hoặc
bài thi kịp giờ.
- n Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, Pháp luật kinh tế là 2 môn lý
thuyết cần đọc bài kĩ trước khi lên lơp, đồng thời là mỗi ngày học phần nào thì lên
mạng tìm những bài viết thuyết trình về bài đó, tìm những câu hỏi và tự giải đáp
những gì mình chưa hiểu, nếu vẫn không hiểu thì lên trường chú ý phần đó để
nghe cô giảng và hỏi lại nếu vẫn chưa hiểu.
- n Giáo dục Quốc Phòng: Đi học đầy đủ, chú ý lý thuyết ngay khi học trên lớp.
Phần thực hành thì về nhà phải tập luyện thêm nữa.
Kế hoạch học tập và rèn luyện để đạt được tốt nghiệp bằng khá giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch học tập và rèn luyện để đạt được tốt nghiệp bằng khá giỏi - Người đăng: ngoc-nu994-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Kế hoạch học tập và rèn luyện để đạt được tốt nghiệp bằng khá giỏi 9 10 897