Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH

Được đăng lên bởi ntnga2007b
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM
Năm học: 2014-2015
Lớp: 8A1
I. Mục đích yêu cầu:
- Tạo mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình.
- Triển khai đến CMHS các hoạt động của trường, lớp.
- Huy động sự tham gia của CMHS vào hoạt động GD.
- Sau khi họp có kế hoạch thống nhất chung để Ban đại diện CMHS hoạt động.
- Thông tin và thống nhất các hoạt động của lớp.
II. Chuẩn bị:
1. Nội dung cuộc họp (các thông tin của BGH).
2. Thư mời gửi trước 1 tuần.
3. CSVC: Phòng họp, nước uống, ...
4. GVCN dự kiến các hoạt động của lớp trong năm.
III. Tiến trình thực hiện: (Thời gian 1 buổi)
1. Đón tiếp CMHS
2. Giới thiệu, giao lưu (tự giới thiệu, CMHS cung cấp địa chỉ, ....)
3. Tiến hành các nội dung cuộc họp:
- Thông tin KH của nhà trường (có văn bản kèm theo)
- Các dự kiến hoạt động của lớp: (có kế hoạch kèm theo)
* Tình hình thuận lợi, khó khăn:
Thuận lợi:
+ Đa số hs ở gần trường, phụ huynh luôn quan tâm việc học của con em.
+ Hoàn cảnh gia đình các em cũng tương đối.
+ Hầu như các em đều có đủ SGK
+ Ý thức ổn định nề nếp tốt.
+ Học lực tương đối đều.
+ Đa số các em đều ngoan, lễ phép, nghe lời thầy cô và có trách nhiệm.
Khó khăn:
+ Một số học sinh do cha mẹ đi làm ăn xa. Nên việc họp phụ huynh không đầy
đủ.
+ Một số gia đình nghèo, khó khăn.
+ Lớp còn có một số học sinh cá biệt, chưa ý thức được trách nhiệm, học lực
quá yếu.
* KH giáo dục HS: Học lực, hạnh kiểm, hoạt động GD khác,... (chỉ tiêu, các giải
pháp)
Chất lượng
Yếu -Kém
TB
Khá
Giỏi (Tốt)
Học lực
2%
33%
44%
21%
Hạnh kiểm
1%
13%
86%
* Biện pháp
- Tổ chức tốt hoạt động đầu giờ, giữa giờ và các sinh hoạt văn - thể - mỹ khác.
- Thông qua sinh hoạt lớp cuối tuần tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh
môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn, bảo vệ sức khỏe.

- Tham gia viết bài, đi cổ động do trường và địa phương tổ chức.
- Tham gia tốt bảo hiểm y tế; các hoạt động quyên góp, ủng hộ, từ thiện, nhân
đạo, cộng đồng.
- Tổ chức lao động vệ sinh trường lớp ( Giáo viên chủ nhiệm phân công thật cụ
thể số học sinh làm vệ sinh lớp học từng buổi và có trách nhiệm theo dõi đánh giá
công việc của các em ), lao động trồng cây- cây cảnh (và bảo vệ cây cảnh của nhà
trường ), tham gia lao động công ích, cổ động vệ sinh môi trường, . . .
- Học sinh tham gia giữ gìn vệ sinh sân trường vào buổi học thể dục trong tuần.
- Trang trí phòng học (phòng học sạch đẹp, có cây xanh, bàn ghế ngay ngắn, gọn
gàng, thực hiện tốt nội quy ph...
PHÒNG GD&ĐT TAM NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHÚ ĐỨC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH HỌP CHA MẸ HỌC SINH ĐẦU NĂM
Năm học: 2014-2015
Lớp: 8A1
I. Mục đích yêu cầu:
- Tạo mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình.
- Triển khai đến CMHS các hoạt động của trường, lớp.
- Huy động sự tham gia của CMHS vào hoạt động GD.
- Sau khi họp có kế hoạch thống nhất chung để Ban đại diện CMHS hoạt động.
- Thông tin và thống nhất các hoạt động của lớp.
II. Chuẩn bị:
1. Nội dung cuộc họp (các thông tin của BGH).
2. Thư mời gửi trước 1 tuần.
3. CSVC: Phòng họp, nước uống, ...
4. GVCN dự kiến các hoạt động của lớp trong năm.
III. Tiến trình thực hiện: (Thời gian 1 buổi)
1. Đón tiếp CMHS
2. Giới thiệu, giao lưu (tự giới thiệu, CMHS cung cấp địa chỉ, ....)
3. Tiến hành các nội dung cuộc họp:
- Thông tin KH của nhà trường (có văn bản kèm theo)
- Các dự kiến hoạt động của lớp: (có kế hoạch kèm theo)
* Tình hình thuận lợi, khó khăn:
Thuận lợi:
+ Đa số hs ở gần trường, phụ huynh luôn quan tâm việc học của con em.
+ Hoàn cảnh gia đình các em cũng tương đối.
+ Hầu như các em đều có đủ SGK
+ Ý thức ổn định nề nếp tốt.
+ Học lực tương đối đều.
+ Đa số các em đều ngoan, lễ phép, nghe lời thầy cô và có trách nhiệm.
Khó khăn:
+ Một số học sinh do cha mẹ đi làm ăn xa. n việc họp phụ huynh không đầy
đủ.
+ Một số gia đình nghèo, khó khăn.
+ Lớp còn một số học sinh biệt, chưa ý thức được trách nhiệm, học lực
quá yếu.
* KH giáo dục HS: Học lực, hạnh kiểm, hoạt động GD khác,... (chỉ tiêu, các giải
pháp)
Chất lượng Yếu -Kém TB Khá Giỏi (Tốt)
Học lực 2% 33% 44% 21%
Hạnh kiểm 1% 13% 86%
* Biện pháp
- Tổ chức tốt hoạt động đầu giờ, giữa giờ và các sinh hoạt văn - thể - mỹ khác.
- Thông qua sinh hoạt lớp cuối tuần tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh, v sinh
môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn, bảo vệ sức khỏe.
KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH - Trang 2
KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH - Người đăng: ntnga2007b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KẾ HOẠCH HỌP PHỤ HUYNH 9 10 647