Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch năm học

Được đăng lên bởi yenthangnhi
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 498 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP VŨNG TÀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG NHÌ
A-ĐẶT VẤN ĐỀ:
Kết quả học tập của học sinh phụ thuộc chủ yếu vào ý thức, động cơ, phương pháp, nội
dung kiến thức, phương pháp dạy của thầy , điều kiện, phương tiện học tập . Muốn nâng cao
chất lượng học tập của học sinh cầnh tác động có hiệu quả đến các yếu tố cụ thể :
-Người học sinh phải có lòng ham muốn học tập , tự giác học .
- xây dựng động cơ học tập cho học sinh phụ thuộc nhiều vào giáo viên. Là người tổ chức
quá trình học tập, phải khêu gợi ở học sinh lòng ham muốn học tập, thúc đẩy tính tích cực
tìm hiểu ở các em .
- Anh hưởng của nội dung dạy học đến chất lương học tập.
- Anh hưởng của phương pháp dạy của thầy
- Anh hưởng của phương pháp học của học sinh
- Anh hưởng điều kiện và môi trường .
Học sinh trường tiểu học Thắng Nhì tthuộc vùng ven biển, xa trung tâm thành phố . Học
sinh thiếu thốn và thiệt thòi hơn so với nhiều học sinh ở trung tâm thành phố trên nhiều
phương diện cơ sở vật chất trường học, điều kiện kinh tế đại đa số còn gặp nhiều khó khăn,
hoàn cảnh gia đình phức tạp, thông tin chưa cập nhật kịp thời, thời gian học tập eo hẹp vì
phải phu giúp gia đình làm cá theo thời vụ …. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng
học tập của học sinh. Đó cũng là nguyên nhân chưa thúc đẩy được sự cố gắng của giáo viên
trong giảng dạy . Chủ yếu dạy cho học sinh biết đọc , viết và hoàn thành nội dung cơ bản
của chương trình , chưa có sự đầu tư, nâng cao để có học sinh giỏi .
Từ thực trạng trên, tôi quyết định chọn vấn đề nâng cao chất luợng dạy và học để xây dựng
kế hoạch với những mong muốn sẽ làm tốt hơn công tác tổ chức quản lí để hiệu quả dạy và
học của nhà trường đạt kết quả cao .
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Năm học : 2007 - 2008
A/ CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ:
Năm học 2007 – 2008 l năm học tiếp tục triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội
Đảng tồn quốc lần thứ X , nghị quyết Đại hội hội Đảng bộ Tỉnh , Thnh phố lần thứ IV ; tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 33 / 2006 / CT- TTg ngy 08 / 9/ 2006 của Thủ tướng chính phủ về
chống tiu cực v khắc phục bệnh thnh tích trong gio dục v chỉ thị số 06 –CT/ TW ngy 07 / 11
/ 2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”
Căn cứ Chỉ thị 39/2007/CT- BGD & ĐT ngày 31/ 07/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và
đào tạo về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành nói chung, của bậc tiểu học nói riêng .
Căn cứ quyết định số 16 /2007 / QĐ-BGDĐT ngày 05 / 5 / 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo
dục về thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
Căn ...
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐT TP VŨNG TÀU
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẮNG NHÌ
A-ĐẶT VẤN ĐỀ:
Kết quả học tập của học sinh phụ thuộc chủ yếu vào ý thức, động cơ, phương pháp, nội
dung kiến thức, phương pháp dạy của thầy , điều kiện, phương tiện học tập . Muốn nâng cao
chất lượng học tập của học sinh cầnh tác động có hiệu quả đến các yếu tố cụ thể :
-Người học sinh phải có lòng ham muốn học tập , tự giác học .
- xây dựng động cơ học tập cho học sinh phụ thuộc nhiều vào giáo viên. Là người tổ chức
quá trình học tập, phải khêu gợi ở học sinh lòng ham muốn học tập, thúc đẩy tính tích cực
tìm hiểu ở các em .
- Anh hưởng của nội dung dạy học đến chất lương học tập.
- Anh hưởng của phương pháp dạy của thầy
- Anh hưởng của phương pháp học của học sinh
- Anh hưởng điều kiện và môi trường .
Học sinh trường tiểu học Thắng Nhì tthuộc vùng ven biển, xa trung tâm thành phố . Học
sinh thiếu thốn và thiệt thòi hơn so với nhiều học sinh ở trung tâm thành phố trên nhiều
phương diện cơ sở vật chất trường học, điều kiện kinh tế đại đa số còn gặp nhiều khó khăn,
hoàn cảnh gia đình phức tạp, thông tin chưa cập nhật kịp thời, thời gian học tập eo hẹp vì
phải phu giúp gia đình làm cá theo thời vụ …. Do đó ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng
học tập của học sinh. Đó cũng là nguyên nhân chưa thúc đẩy được sự cố gắng của giáo viên
trong giảng dạy . Chủ yếu dạy cho học sinh biết đọc , viết và hoàn thành nội dung cơ bản
của chương trình , chưa có sự đầu tư, nâng cao để có học sinh giỏi .
Từ thực trạng trên, tôi quyết định chọn vấn đề nâng cao chất luợng dạy và học để xây dựng
kế hoạch với những mong muốn sẽ làm tốt hơn công tác tổ chức quản lí để hiệu quả dạy và
học của nhà trường đạt kết quả cao .
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Năm học : 2007 - 2008
A/ CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ:
Năm học 2007 – 2008 l năm học tiếp tục triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội
Đảng tồn quốc lần thứ X , nghị quyết Đại hội hội Đảng bộ Tỉnh , Thnh phố lần thứ IV ; tiếp
tục thực hiện Chỉ thị số 33 / 2006 / CT- TTg ngy 08 / 9/ 2006 của Thủ tướng chính phủ về
chống tiu cực v khắc phục bệnh thnh tích trong gio dục v chỉ thị số 06 –CT/ TW ngy 07 / 11
/ 2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”
Căn cứ Chỉ thị 39/2007/CT- BGD & ĐT ngày 31/ 07/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và
đào tạo về những nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành nói chung, của bậc tiểu học nói riêng .
Căn cứ quyết định số 16 /2007 / QĐ-BGDĐT ngày 05 / 5 / 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo
dục về thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học 2007 - 2008 của ngành GD&ĐT thành phố
Vũng Tàu.
Căn cứ Chỉ thị số 25 / 2007 / CT – UBND ngy 09 / 8 / 2007 của UBNN Tỉnh B Rịa –
Vũng Tu về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
Căn cứ công văn số 718 / SGD & ĐT- GDTH ng y 07 / 8 /2007 v ề việc hướng dẫn thực
hiện nhiệm vụ năm học 2007 - 2008
Keá hoach naâng cao chaát löôïng- Ñoã Tuyeát Minh
1
Kế hoạch năm học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch năm học - Người đăng: yenthangnhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kế hoạch năm học 9 10 279