Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch nghiên cứu thực tế quản lý giáo dục dành cho giảng viên - Khoa Quản lý Học viên quản lý giáo dục

Được đăng lên bởi thanh-tung-ha
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Kế hoạch nghiên cứu thực tế quản lý giáo dục dành cho giảng viên - Khoa Quản lý Học viên quản lý giáo dục - Người đăng: thanh-tung-ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch nghiên cứu thực tế quản lý giáo dục dành cho giảng viên - Khoa Quản lý Học viên quản lý giáo dục 9 10 703