Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ

Được đăng lên bởi vandocvuong_dongtu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 8228 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Sở GD - ĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh

Tổ : Vật lí – Công nghệ
Giáo viên: Nghiêm Anh Dũng

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
MÔN CÔNG NGHỆ
*****
Khối 12. (Áp dụng cho 12A4 , 12A5 và 12A10)
Kế hoạch thực hiện
Hình thức
Đồ dùng thiết bị sử dụng
Đồ dùng thiết bị
(theo PPCT)
Nội dung thực hành
tổ chức
thực hành
thực hành bị thiếu
(tiết 1)
Lớp 12A4 (21/08/2012)
Lớp 12A5 (23/08/2012)
Lớp 12A10 (24/08/2012)
Tiết 2
Lớp 12A4 (28/08/2012)
Lớp 12A5 (30/08/2012)
Lớp 12A10 (31/08/2012)
Tiết 3
Lớp 12A4 (4/9/2012)
Lớp 12A5 (6/9/2012)
Lớp 12A10(7/9/2012)
Tiết 4
Lớp 12A4 (12/09/2012)
Lớp 12A5 (14/9/2012)
Lớp 12A10 (15/9/2012)
Tiết 5
Lớp 12A4 (19/9/2012)
Lớp 12A5 (21/9/2012)
Lớp 12A10 (22/9/2012)
Tiết 7
Lớp 12A4 (3/10/2012
Lớp 12A5 (5/10/2012)
Lớp 12A10 (6/10/2012)
Tiết 10
Lớp 12A4 (24/10/2012)
Lớp 12A5 (26/10/2012)
Lớp 12A10 (27/10/2012)

Bài: Điện trở-Tụ điện
– Cuộn cảm

Tại lớp

Điện trở, tụ điện, cuộn cảm

Bài: Thực hành: Điện
trở-Tụ điện – Cuộn
cảm

Phòng chức
năng

Một số loại Điện trở, tụ điện,
cuộn cảm

Bài : Linh kiện bán
dẫn - IC

Tại lớp

Linh kiện bán dẫn, IC

Bài: Thực hành Đi-ôt, Phòng chức
Tirixto, Triac
năng

Tranzito

Được

Linh kiện bán dẫn, IC

Đi-ôt, Tirixto, Triac

Bài: Thực hành:
Tranzito

Phòng chức
năng

Bài: Mạch khuếch đại Tại lớp
-Mạch tạo xung

mạch nguồn chỉnh lưu cầu có
biến áp và tụ lọc

Phòng chức
năng

Không được

Được

Tranzito

Mạch khuếch đại, mạch tạo
xung

Bài: Thực hành: Lắp
mạch nguồn chỉnh
lưu cầu có biến áp và
tụ lọc

Thực hiện
được hay
không
Được

Được

Được

mạch nguồn chỉnh
lưu cầu có biến áp và
tụ lọc

Không được

Tiết 11
Lớp 12A4 (31/10/2012)
Lớp 12A5 (2/11/2012)
Lớp 12A10 (3/11/2012)
Tiết 16
Lớp 12A4 (5/12/2012)
Lớp 12A5 (7/12/2012)
Lớp 12A10(8/12/2012)
Tiết 24 (hk2)
Lớp 12A4 (29/1/2012)
Lớp 12A5 (1/2/2013)
Lớp 12A10 (2/2/2013)
Tiết 26
Lớp 12A4 (27/2/2013)
Lớp 12A5 (1/3/2013)
Lớp 12A10 (2/3/2013)
Tiết 28
Lớp 12A4 (13/3/2013)
Lớp 12A5 (15/3/2013)
Lớp 12A10 (16/3/2013)
Tiết 30
Lớp 12A4 (27/3/2013)
Lớp 12A5 (29/3/2013)
Lớp 12A10 (30/3/2013)

Bài: Thực hành mạch
tạo xung đa hài

Phòng chức
năng

Bài: Thực hành:Mạch
điều khiển tốc độ
Phòng chức
động cơ điện xoay
năng
chiều một pha
Bài: Thực hành mạch
khuếch đại âm tần

Mạch tạo xung đa hài

Được

Mạch điều khiển tốc độ động
cơ điện xoay chiều một pha

Được

Phòng chức
năng

mạch khuếch đại âm tần

Được

Tại lớp

Mạch điện xoay chiều ba pha

ĐƯợc

Bài: Thực hành Nối
tải ba pha hình sao và
hình tam giác

Phòng chức
năng

Nối tải ba pha hình sa...
Sở GD - ĐT Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tổ : Vật lí – Công nghệ
Trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh Giáo viên: Nghiêm Anh Dũng
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
MÔN CÔNG NGHỆ
*****
Khối 12. (Áp dụng cho 12A4 , 12A5 và 12A10)
Kế hoạch thực hiện
(theo PPCT) Nội dung thực hành
Hình thức
tổ chức
Đồ dùng thiết bị sử dụng
thực hành
Đồ dùng thiết bị
thực hành bị thiếu
Thực hiện
được hay
không
(tiết 1)
Lớp 12A4 (21/08/2012)
Lớp 12A5 (23/08/2012)
Lớp 12A10 (24/08/2012)
Bài: Điện trở-Tụ điện
– Cuộn cảm
Tại lớp Điện trở, tụ điện, cuộn cảm Được
Tiết 2
Lớp 12A4 (28/08/2012)
Lớp 12A5 (30/08/2012)
Lớp 12A10 (31/08/2012)
Bài: Thực hành: Điện
trở-Tụ điện – Cuộn
cảm
Phòng chức
năng
Một số loại Điện trở, tụ điện,
cuộn cảm
Được
Tiết 3
Lớp 12A4 (4/9/2012)
Lớp 12A5 (6/9/2012)
Lớp 12A10(7/9/2012)
Bài : Linh kiện bán
dẫn - IC
Tại lớp Linh kiện bán dẫn, IC Linh kiện bán dẫn, IC Không được
Tiết 4
Lớp 12A4 (12/09/2012)
Lớp 12A5 (14/9/2012)
Lớp 12A10 (15/9/2012)
Bài: Thực hành Đi-ôt,
Tirixto, Triac
Phòng chức
năng
Đi-ôt, Tirixto, Triac Được
Tiết 5
Lớp 12A4 (19/9/2012)
Lớp 12A5 (21/9/2012)
Lớp 12A10 (22/9/2012)
Bài: Thực hành:
Tranzito
Phòng chức
năng
Tranzito Tranzito Được
Tiết 7
Lớp 12A4 (3/10/2012
Lớp 12A5 (5/10/2012)
Lớp 12A10 (6/10/2012)
Bài: Mạch khuếch đại
-Mạch tạo xung
Tại lớp Mạch khuếch đại, mạch tạo
xung
Được
Tiết 10
Lớp 12A4 (24/10/2012)
Lớp 12A5 (26/10/2012)
Lớp 12A10 (27/10/2012)
Bài: Thực hành: Lắp
mạch nguồn chỉnh
lưu cầu có biến áp và
tụ lọc
Phòng chức
năng
mạch nguồn chỉnh lưu cầu có
biến áp và tụ lọc
mạch nguồn chỉnh
lưu cầu có biến áp và
tụ lọc
Không được
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ - Trang 2
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ - Người đăng: vandocvuong_dongtu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 9 10 34