Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chuyên môn

Được đăng lên bởi Minh Xuyến Trần
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1985 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Mầm non Liêm Sơn

Năm học 2014- 2015

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
TỔ NHÀ TRẺ
NĂM HỌC 2014 - 2015
PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG
- Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học của sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam , Phòng
GD&ĐT Thanh Liêm hướng dẫn và chỉ đạo các trường MN,TH,THCS trong huyện
thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015
- Căn cứ vào nghị quyết của đảng ủy, chi bộ trường mầm non và tình hình thực tế
đạt được chất lượng CSGD trẻ trong năm học 2013 – 2014 của nhà trường . Khối nhà
trẻ trường Mầm non Liêm Sơn xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn
năm học 2014- 2015 với những nội dung cụ thể sau:
A : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- Tổ chuyên môn khối nhà trẻ gồm có 5 nhà nhóm lớp
Với đội ngũ cán bộ giáo viên là gồm có : 12 đồng chí trong đó trình độ cao đẳng
mầm non có : 5/12 đạt tỷ lệ 41 % , trình độ trung cấp 7/12 đạt 59 % . Nhìn chung
các thành viên trong tổ đều có tay nghề vững vàng , ham học hỏi
1. Thuận lợi
- Các thành viên trong tổ đều có kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ , có tinh thần
trách nhiệm , yêu người , yêu nghề , ham học hỏi cầu tiến bộ
- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học đã đáp ứng được yêu cầu hiện tại
- K hố i n h à t r ẻ l uô n n h ậ n đ ư ợ c s ự q u a n t â m c h ỉ đ ạ o s á t s a o c ủ a B a n
g i á m h i ệ u n hà trường, các cấp chuyên môn nghiệp vụ cũng đã quan tâm
giúp đỡ lên nhiều năm đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Nhà trường luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên,
nghiêm túc trong công tác thanh tra dự giờ rút kinh nghiệm cho giáo viên.
- Với trường lớp được bố trí gắn liền với khu dân cư thuận tiện cho học sinh đến
lớp , cơ sở vật chất tương đối đầy đủ nên có nhiều thuận lợi trong việc tạo môi trường
học tập , tổ chức các hoạt động và việc huy động và duy trì số lượng học sinh theo
yêu cầu , kế hoạch
Kế hoạch tổ Nhà Trẻ

1

Người lập KH: Trần Thị Minh Xuyến

Trường Mầm non Liêm Sơn

Năm học 2014- 2015

2. Khó khăn
- Là một xã miền núi dân cư ở rải rác trên 18 thôn nên phần nào cũng khó khăn trong
việc huy động trẻ , tỷ lệ chuyên cần cũng hạn chế
- Điểm trường không tập trung nên việc kiểm tra, giám sát và bồi dưỡng giáo viên còn
gặp nhiều khó khăn.
- Đa số trẻ mới ra lớp lần đầu nên còn nhút nhát khi tham gia giao tiếp với cô giáo
bạn bè
- Trình độ năng lực của các thành viên trong tổ chưa thật đồng , tỷ lệ giáo viên cao
tuổi khá nhiều nên còn khó khăn trong việc cập nhật cái mới và việc ứng dụng công
nghệ thông tin
- Trong xã có 2 thôn công giáo nên trẻ chủ yếu học trong nhà ròng , tỷ lệ trẻ ra lớp
th...
Trường Mầm non Liêm Sơn Năm học 2014- 2015
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
TỔ NHÀ TRẺ
NĂM HỌC 2014 - 2015
PHẦN I: KẾ HOẠCH CHUNG
- Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học của sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam , Phòng
GD&ĐT Thanh Liêm hướng dẫn và chỉ đạo các trường MN,TH,THCS trong huyện
thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014 – 2015
- Căn cứ vào nghị quyết của đảng ủy, chi bộ trường mầm non và tình hình thực tế
đạt được chất lượng CSGD trẻ trong năm học 2013 – 2014 của nhà trường . Khi nhà
tr trưng Mm non Liêm Sơn xây dng kế hoch hot đng chuyên môn
năm học 2014- 2015 với những nội dung cụ thể sau:
A : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
- Tổ chuyên môn khối nhà trẻ gồm có 5 nhà nhóm lớp
Với đội ngũ cán bộ giáo viên là gồm có : 12 đồng chí trong đó trình độ cao đẳng
mầm non có : 5/12 đạt tỷ lệ 41 % , trình độ trung cấp 7/12 đạt 59 % . Nhìn chung
các thành viên trong tổ đều có tay nghề vững vàng , ham học hỏi
1. Thuận lợi
- Các thành viên trong tổ đều có kinh nghiệm chăm sóc giáo dục trẻ , có tinh thần
trách nhiệm , yêu người , yêu nghề , ham học hỏi cầu tiến bộ
- Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học đã đáp ứng được yêu cầu hiện tại
- Khi nhà tr luôn nhn đưc s quan tâm ch đo sát sao ca Ban
giám hiu nhàtrưng, các cp chuyên môn nghip v cũng đã quan tâm
giúp đ lên nhiu năm đu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
- Nhà trường luôn quan tâm tới công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên,
nghiêm túc trong công tác thanh tra dự giờ rút kinh nghiệm cho giáo viên.
- Với trường lớp được bố trí gắn liền với khu dân cư thuận tiện cho học sinh đến
lớp , cơ sở vật chất tương đối đầy đủ nên có nhiều thuận lợi trong việc tạo môi trường
học tập , tổ chức các hoạt động và việc huy động và duy trì số lượng học sinh theo
yêu cầu , kế hoạch
Kế hoạch tổ Nhà Trẻ Người lập KH: Trần Thị Minh Xuyến
1
Kế hoạch tổ chuyên môn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch tổ chuyên môn - Người đăng: Minh Xuyến Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kế hoạch tổ chuyên môn 9 10 200