Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch trường chuẩn quốc gia

Được đăng lên bởi trongdinh551
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
NĂM HỌC 2010 - 2011
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
Nhà trường được sự quan tâm, giúp đỡ của Huyện uỷ, HĐND, UBND
huyện Mường Ảng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT huyện Mường
Ảng, bên cạnh đó Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Ẳng Cang tạo mọi điều kiện đầu
tư về cơ sở vật chất và quan tâm chỉ đạo sát sao đến các phong trào phát triển
giáo dục của nhà trường.
- Ban đại diện cha mẹ HS quan tâm tạo điều kiện động viên kịp thời đến
chất lượng dạy và học của thầy và trò
- Phần lớn phụ huynh HS quan tâm đến con em mình, động viên con em
mình đi học đầy đủ và thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường.
- Đội ngũ giáo viên của trường có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với
nghề nghiệp, tận tuỵ với công việc, ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, quan tâm thương yêu học sinh.
- Học sinh chăm ngoan, hiếu học.
- Cơ sở vật chất tương đối đảm bào cho việc dạy và học
2. Khó khăn
- Ẳng Cang là một xã thuộc diện xã khó khăn, tỉ lệ đói nghèo chiếm 52%.
Trình độ dân trí thấp không đồng đều. Kinh tế gia đình khó khăn ảnh hưởng rất
nhiều đến tính chuyên cần của học sinh.
- Một phần phụ huynh học sinh chưa nhân thức đầy đủ ý nghĩa việc học
tập, chưa quan tâm đúng mức đến việc học của con em mình.
- Giao thông trong xã khó khăn ảng hưởng rất nhiều đến việc đi lại của hoc
sinh khi đến trường.
- Cơ sở vật chất của các điểm lẻ còn tạm bợ.
- Phong tục lạc hậu, bản lẻ còn cách xa trung tâm nên việc đi lại của học
sinh còn gặp nhiều khó khăn.
II. HỆ THỐNG VĂN BẢN CHỈ ĐẠO:
- Triển khai đầy đủ các quyết định, văn bản xuống các trường: Quyết định
số: 32/2005/QĐ- BGD&ĐT ngày 25/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào
tạo về việc ban hành công nhận trường TH đạt chuẩn Quốc gia.
- Thông tư số: 32/2009/ BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ Giáo dục và đào
tạo về việc ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh TH. Thực hiện
nghiêm túc việc đánh giá xếp loại GV đúng QĐ số: 14/QĐ-BGD&ĐT ngày
4/5/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Quyết định số: 51/2007 BGD&ĐT ngày 31
tháng 8 năm 2007 của BGD&ĐT về việc Ban hành điều lệ trường TH. QĐ số:
04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 4/2/2008 của BGD&ĐT vè việc Ban hành quy định
về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục, công văn số: 1420/SGD&ĐT-GDTH
ngày 10/10/2007 của SGD&ĐT về việc hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo
dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
III. NỘI DUNG CỤ THỂ:

1.Kế hoạch xây dựng nhà trường đạt Chuẩn Quốc gia năm học 2010
-2011
2. Chỉ đạo xây dựng các tiêu chuẩn:
2.1: Tiêu chuẩn 1: Tổ chức ...
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
NĂM HỌC 2010 - 2011
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Thuận lợi
Nhà trường được sự quan tâm, giúp đỡ của Huyện uỷ, HĐND, UBND
huyện Mường Ảng, dưới sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT huyện Mường
Ảng, bên cạnh đó Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Ẳng Cang tạo mọi điều kiện đầu
tư về cơ sở vật chất và quan tâm chỉ đạo sát sao đến các phong trào phát triển
giáo dục của nhà trường.
- Ban đại diện cha mẹ HS quan tâm tạo điều kiện động viên kịp thời đến
chất lượng dạy và học của thầy và trò
- Phần lớn phụ huynh HS quan tâm đến con em mình, động viên con em
mình đi học đầy đủ và thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường.
- Đội ngũ giáo viên của trường có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với
nghề nghiệp, tận tuỵ với công việc, ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ, quan tâm thương yêu học sinh.
- Học sinh chăm ngoan, hiếu học.
- Cơ sở vật chất tương đối đảm bào cho việc dạy và học
2. Khó khăn
- Ẳng Cang là một xã thuộc diện xã khó khăn, tỉ lệ đói nghèo chiếm 52%.
Trình độ dân trí thấp không đồng đều. Kinh tế gia đình khó khăn ảnh hưởng rất
nhiều đến tính chuyên cần của học sinh.
- Một phần phụ huynh học sinh chưa nhân thức đầy đủ ý nghĩa việc học
tập, chưa quan tâm đúng mức đến việc học của con em mình.
- Giao thông trong xã khó khăn ảng hưởng rất nhiều đến việc đi lại của hoc
sinh khi đến trường.
- Cơ sở vật chất của các điểm lẻ còn tạm bợ.
- Phong tục lạc hậu, bản lẻ còn cách xa trung tâm nên việc đi lại của học
sinh còn gặp nhiều khó khăn.
II. HỆ THỐNG VĂN BẢN CHỈ ĐẠO:
- Triển khai đầy đủ các quyết định, văn bản xuống các trường: Quyết định
số: 32/2005/QĐ- BGD&ĐT ngày 25/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào
tạo về việc ban hành công nhận trường TH đạt chuẩn Quốc gia.
- Thông tư số: 32/2009/ BGD&ĐT ngày 30/9/2005 của Bộ Giáo dục và đào
tạo về việc ban hành quy định đánh giá và xếp loại học sinh TH. Thực hiện
nghiêm túc việc đánh giá xếp loại GV đúng QĐ số: 14/QĐ-BGD&ĐT ngày
4/5/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo. Quyết định số: 51/2007 BGD&ĐT ngày 31
tháng 8 năm 2007 của BGD&ĐT về việc Ban hành điều lệ trường TH. QĐ số:
04/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 4/2/2008 của BGD&ĐT vè việc Ban hành quy định
về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục, công văn số: 1420/SGD&ĐT-GDTH
ngày 10/10/2007 của SGD&ĐT về việc hướng dẫn nội dung, phương pháp giáo
dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
III. NỘI DUNG CỤ THỂ:
Kế hoạch trường chuẩn quốc gia - Trang 2
Kế hoạch trường chuẩn quốc gia - Người đăng: trongdinh551
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch trường chuẩn quốc gia 9 10 277