Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tuần 1 môn Mĩ thuật

Được đăng lên bởi minhkhiet88
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 65 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 1
Tháng 8 năm học 2015-2016
Thứ Ngày

25/08/2015

3

Buổi

Môn
Tên bài dạy
Thủcông1B Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công

Sáng

Thủcông1A Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công

MT 4A
Chiều MT 4B

Sáng
26/08/2015

4

Chủ đề 1: Màu sắc trong trang trí (Tiết 1)
Chủ đề 1: Màu sắc trong trang trí(Tiết 1)

MT 3B
MT 1C
Thủcông1C
MT 2B
Thủcông2B

Chủ đề 1: Động vật quen thuộc(Tiết 1)
Chủ đề 1: Em trong cuộc sống(Tiết 1)
Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
Chủ đề 1: Hộp màu của em(Tiết 1)
Bài 1: Gấp tên lửa (tiết 1)

MT 4C
MT 3C
Thủcông2A
MT 2A
MT 1A
MT 1B

Chủ đề 1: Màu sắc trong trang trí(Tiết 1)
Chủ đề 1: Động vật quen thuộc(Tiết 1)
Bài 1: Gấp tên lửa (tiết 1)
Chủ đề 1: Hộp màu của em(Tiết 1)
Chủ đề 1: Em trong cuộc sống(Tiết 1)
Chủ đề 1: Em trong cuộc sống(Tiết 1)

Chiều

Sáng
27/08/2015

5

MT 3A
Chủ đề 1: Động vật quen thuộc(Tiết 1)
MT 5C
Chủ đề 1: Màu sắc và sự đối xứng trong trang trí(Tiết 1)
Chiều MT 5D
Chủ đề 1: Màu sắc và sự đối xứng trong trang trí(Tiết 1)
MT5A
Chủ đề 1: Màu sắc và sự đối xứng trong trang trí(Tiết 1)
MT 5B
Chủ đề 1: Màu sắc và sự đối xứng trong trang trí(Tiết 1)
Hiệu trưởng
Tổ trưởng
Người viết kế hoạch

Nguyễn Thị Mỹ Tiên

...
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 1
Tháng 8 năm học 2015-2016
Thứ Ngày Buổi Môn Tên bài dạy
3
25/08/2015
Sáng
Thủcông1B Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
Thủcông1A Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
Chiều
MT 4A Chủ đề 1: Màu sắc trong trang trí (Tiết 1)
MT 4B Chủ đề 1: Màu sắc trong trang trí(Tiết 1)
MT 3B Chủ đề 1: Động vật quen thuộc(Tiết 1)
4
26/08/2015
Sáng
MT 1C Chủ đề 1: Em trong cuộc sống(Tiết 1)
Thủcông1C Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công
MT 2B Chủ đề 1: Hộp màu của em(Tiết 1)
Thủcông2B Bài 1: Gấp tên lửa (tiết 1)
Chiều
MT 4C Chủ đề 1: Màu sắc trong trang trí(Tiết 1)
MT 3C Chủ đề 1: Động vật quen thuộc(Tiết 1)
5
27/08/2015
Sáng
Thủcông2A Bài 1: Gấp tên lửa (tiết 1)
MT 2A Chủ đề 1: Hộp màu của em(Tiết 1)
MT 1A Chủ đề 1: Em trong cuộc sống(Tiết 1)
MT 1B Chủ đề 1: Em trong cuộc sống(Tiết 1)
Chiều
MT 3A Chủ đề 1: Động vật quen thuộc(Tiết 1)
MT 5C Chủ đề 1: Màu sắc và sự đối xứng trong trang trí(Tiết 1)
MT 5D Chủ đề 1: Màu sắc và sự đối xứng trong trang trí(Tiết 1)
MT5A Chủ đề 1: Màu sắc và sự đối xứng trong trang trí(Tiết 1)
MT 5B Chủ đề 1: Màu sắc và sự đối xứng trong trang trí(Tiết 1)
Hiệu trưởng Tổ trưởng Người viết kế hoạch
Nguyễn Thị Mỹ Tiên
Kế hoạch tuần 1 môn Mĩ thuật - Người đăng: minhkhiet88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kế hoạch tuần 1 môn Mĩ thuật 9 10 955