Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

Được đăng lên bởi hovantuan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 579 lần   |   Lượt tải: 4 lần
PHÒNG GD&ĐT QUẬN ÔMÔN
TRƯỜNG TH SỐ 2 THỚI AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Thới An, ngày 31 tháng 07 năm 2010

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN: 2010 – 2015
I/- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển toàn diện,
phục vụ cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao huy tính nhà trường, tạo
niềm tin trong phụ huynh học sinh và trong xã hội.
- Từng biết hoàn thiện về điều kiện tiêu chuẩn trường quốc gia, nhất là trình độ
đội ngũ, điều kiện về cơ sở vật chất, xây dựng trường Tiểu học số 2 P.Thới An
thành trường đạt chuẩn quốc gia.
-Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các cấp
Ủy- Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phươngvà toàn thể CB-GV-NV trong nhà
trường nắm được mục đích, yêu cầu.
II/- THỰC TRẠNG:
1/ NHỮNG NỘI DUNG ĐẠT ĐƯỢC:
Nội dung 1: Tổ chức và quản lí:
* Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng
- Hiệu trưởng: Phan Thị Ngọc Ánh
- vào ngành: 10/9/1977
Về trình độ:
+ Chuyên môn : Cao đẳng tiểu học
+ Chính trị: Trung cấp lí luận chính trị
+ Quản lí: Bằng tốt nghiệp quản lý Giáo dục
- Phó hiệu trưởng: Trần Thị Nương Chiều
- vào ngành: 01/08/1985
+ Chuyên môn: Cử nhân tiểu học
+ Chính trị:
+ Quản lí: không
* Cán bộ tổ chức và hội đồng trong nhà trường:
- Chi bộ dảng trường học: 12 đồng chí
1/ Phan Thị Ngọc Ánh
Bí thư chi bộ
2/ Trần Văn Hùng
Phó bí thư chi bộ
3/ Thái Thị Dúng
Chi ủy viên
4/ Phan Thanh Nga
Đảng viên
5/ Lê Kim Ngoan
Đảng viên
6/ Bùi Thị Bé
Đảng viên
7/ Nguyễn Thị Mộng Linh
Đảng viên
8/ Nguyễn Thị Kiều Trang
Đảng viên
9/ Nguyễn Thanh Bình
Đảng viên

10/ Nguyễn Thị Thu Vân
Đảng viên
11/ Nguyễn Thị Nơi
Đảng viên
12/ Bành Tấn Phú
Đảng viên
- Lãnh chỉ đạo nhả trường và các đoàn thể hoạt động theo điều lệ Đảng cộng sản
Việt Nam và pháp luật hiên hành.
- Tổ chức Đoàn TNCS HCM gồm: đoàn viên, Đội thiếu niên tiền phong HCM Sao
nhi đồng
- Tổ chức công đoàn gồm 30 đoàn viên sinh hoạt theo điều lệ Công Đoàn Việt Nam,
được sự chỉ đạo trực tiếp của ngành GD và chi bộ Đảng
- Hội đồng tư vấn trường gồm:
+ Hội đồng trường: 11 đồng chí
+ Hội đồng thi dua khen thưởng: 09 đồng chí
+ Hội đồng kỉ luật: 09 đồng chí
-Trường có 05 tổ chức chuyên môn và 01 tổ văn phòng hoạt động theo điều lệ
trường tiểu học
- Tổ 1 gồm 4 thành viên+ 1chuyên = 05 thành viên
+Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thu Vân
+ Tổ phó: Nguyễn Thị Nơi
- Tổ 2 gồm 4 thành viên + 1chuyên = 05 thành viên
+ Tổ trưởng: Bùi Thị Bé
+ Tổ phó: Trần Thị Phượng
- Tổ 3 gồm 4 thành viên +1 chuyên = 05 thà...
PHÒNG GD&ĐT QUẬN ÔMÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 2 THỚI AN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Thới An, ngày 31 tháng 07 năm 2010
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
GIAI ĐOẠN: 2010 – 2015
I/- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Nhằm đáp ng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học, phát triển toàn diện,
phục vụ cộng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao huy tính nhà trường, tạo
niềm tin trong phụ huynh học sinh và trong xã hội.
- Tng biết hoàn thiện v điều kiện tiêu chuẩn trường quốc gia, nhất trình độ
đội ngũ, điều kiện về sở vật chất, y dựng trường Tiểu học số 2 P.Thới An
thành trường đạt chuẩn quốc gia.
-Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các cấp
Ủy- Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phươngvà toàn thể CB-GV-NV trong nhà
trường nắm được mục đích, yêu cầu.
II/- THỰC TRẠNG:
1/ NHỮNG NỘI DUNG ĐẠT ĐƯỢC:
Nội dung 1: Tổ chức và quản lí:
* Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng
- Hiệu trưởng: Phan Thị Ngọc Ánh - vào ngành: 10/9/1977
Về trình độ:
+ Chuyên môn : Cao đẳng tiểu học
+ Chính trị: Trung cấp lí luận chính trị
+ Quản lí: Bằng tốt nghiệp quản lý Giáo dục
- Phó hiệu trưởng: Trần Thị Nương Chiều - vào ngành: 01/08/1985
+ Chuyên môn: Cử nhân tiểu học
+ Chính trị:
+ Quản lí: không
* Cán bộ tổ chức và hội đồng trong nhà trường:
- Chi bộ dảng trường học: 12 đồng chí
1/ Phan Thị Ngọc Ánh Bí thư chi bộ
2/ Trần Văn Hùng Phó bí thư chi bộ
3/ Thái Thị Dúng Chi ủy viên
4/ Phan Thanh Nga Đảng viên
5/ Lê Kim Ngoan Đảng viên
6/ Bùi Thị Bé Đảng viên
7/ Nguyễn Thị Mộng Linh Đảng viên
8/ Nguyễn Thị Kiều Trang Đảng viên
9/ Nguyễn Thanh Bình Đảng viên
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA - Trang 2
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA - Người đăng: hovantuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 9 10 931