Ktl-icon-tai-lieu

Kế sách kinh doanh - Bí mật nỏ thần

Được đăng lên bởi chauthang0608-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 324 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế sách kinh doanh - Bí mật nỏ thần
"Bí mật nỏ thần" là kế sách thứ nhất trong nhóm kế sách "Bảo
toàn kinh doanh"

1. Câu chuyện xuất xứ: Chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy
Vào năm 257 trước Công Nguyên, Thục Phán An Dương Vương lên
ngôi, đổi tên nước thành Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê và cho xây Loa
Thành.
Nhờ thần Kim Quy cho cái móng để chế thành cái lẫy nỏ, biến nỏ thành
nỏ thần, chỉ cần bắn một mũi tên cũng giết được cả ngàn quân địch nên
khi Triệu Ðà, một quan úy ở quận Nam Hải muốn kéo sang định thôn
tính Âu Lạc, An Dương Vương đều chiến thắng. Triệu Ðà bèn giả kế kết
thân, cưới con gái của An
Dương vương là Mỵ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy để nhờ đó
mà do thám tình hình. Sau khi đã thành vợ chồng, Trọng Thủy dò hỏi vợ
nguyên do nhờ đâu mà nước Âu Lạc không ai đánh được. Mỵ Châu vì
tin chồng nên thật tình đem chuyện nỏ thần ra kể và còn lén chỉ cho
Trọng Thủy xem chiếc nỏ. Trọng Thủy biết được điều bí mật này liền
làm một cái lẫy nỏ giả tráo vào nỏ thần. Sau đó Trọng Thủy viện cớ về
thăm nhà để trở về Nam Hải báo cáo sự tình với cha mình.
Triệu Ðà sau khi được Trọng Thủy về báo, cả mừng, bèn khởi binh sang

đánh Âu Lạc. An Dương vương cậy có nỏ thần nên không phòng bị gì
cả, đợi giặc đến chân thành mới đem nỏ thần ra bắn thì thấy không còn
linh nghiệm nữa. Giặc tràn vào thành. An Dương Vương vội kéo Mỵ
Châu lên ngựa chạy trốn. Mỵ Châu nhớ lời hẹn với chồng khi chia tay
nên lén rắc những chiếc lông ngỗng trên đường. Chạy đến bờ biển thì
cùng đường, An Dương Vương bèn khấn thần Kim Quy đến cứu. Thần
Kim Quy hiện lên, bảo An Dương Vương rằng 'Giặc ở đằng sau lưng
nhà vua đấy! '. An Dương Vương hiểu ra sự tình, tức giận rút gươm
chém Mỵ Châu, rồi nhảy xuống biển tự vẫn.
Còn Trọng Thuỷ một mình một ngựa theo dấu lông ngỗng tìm đến chỗ
Mỵ Châu nằm chết. Trọng Thủy chỉ còn biết đem xác vợ về an táng, sau
đó vì đau buồn nhảy xuống cái giếng ở trong Loa Thành tự tử. Thế là chỉ
vì cả tin mà An Dương Vương mất nước vào tay Triệu Đà.
2. Cốt lõi kế sách
Chuyện nỏ thần là một bài học đắt giá cho sự mất cảnh giác để lộ và bị
mất đi bí quyết sức mạnh riêng dẫn đến thất bại thảm hại của một triều
đại vốn một thời oai hùng.
3. Áp dụng trong kinh doanh
Trong kinh doanh, những bí quyết kinh doanh, công nghệ quản lý, công
nghệ sản xuất là những tài sản vô giá cho những ai giành được nó.
Ngược lại sẽ dẫn tới những hậu quả tồi tệ, thậm chí diệt vong cho những
ai mất cảnh giác không biết gìn giữ bí mật quý giá của mình..
Một số bài học về kế sách "Bí mật nỏ thần"
1. Người ...
Kế sách kinh doanh - Bí mật nỏ thần
"Bí mật nỏ thần" là kế sách thứ nhất trong nhóm kế sách "Bảo
toàn kinh doanh"
1. Câu chuyện xuất xứ: Chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy
Vào năm 257 trước Công Nguyên, Thục Phán An Dương Vương lên
ngôi, đổi tên nước thành Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê và cho xây Loa
Thành.
Nhờ thần Kim Quy cho cái móng để chế thành cái lẫy nỏ, biến nỏ thành
nỏ thần, chỉ cần bắn một mũi tên cũng giết được cả ngàn quân địch nên
khi Triệu Ðà, một quan úy ở quận Nam Hải muốn kéo sang định thôn
tính Âu Lạc, An Dương Vương đều chiến thắng. Triệu Ðà bèn giả kế kết
thân, cưới con gái của An
Dương vương là Mỵ Châu cho con trai mình là Trọng Thủy để nhờ đó
mà do thám tình hình. Sau khi đã thành vợ chồng, Trọng Thủy dò hỏi vợ
nguyên do nhờ đâu mà nước Âu Lạc không ai đánh được. Mỵ Châu vì
tin chồng nên thật tình đem chuyện nỏ thần ra kể và còn lén chỉ cho
Trọng Thủy xem chiếc nỏ. Trọng Thủy biết được điều bí mật này liền
làm một cái lẫy nỏ giả tráo vào nỏ thần. Sau đó Trọng Thủy viện cớ về
thăm nhà để trở về Nam Hải báo cáo sự tình với cha mình.
Triệu Ðà sau khi được Trọng Thủy về báo, cả mừng, bèn khởi binh sang
Kế sách kinh doanh - Bí mật nỏ thần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế sách kinh doanh - Bí mật nỏ thần - Người đăng: chauthang0608-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kế sách kinh doanh - Bí mật nỏ thần 9 10 151