Ktl-icon-tai-lieu

Kết Cấu Tính Toán Ô Tô

Được đăng lên bởi anhhoa-le
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5856 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TKMH: Kết Cấu Tính Toán Ô Tô

GVHD. GS.TS Nguyễn Văn Bang

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LY HỢP
1.1. Công dụng ly hợp
1.2. Phân loại ly hợp
1.3. Yêu cầu khi thiết kế ly hợp
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
2.1. Các thông số đã cho
2.2. Phương án kết cấu cụm ly hợp
2.3. Phương án kết cấu dẫn động điều khiển ly hợp
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ LY HỢP
3.1. Xác định mômen ma sát cần thiết của ly hợp
3.2. Xác định các kích thước cơ bản của ly hợp
3.2.1. Xác định các bán kính của đĩa ma sát
3.2.2. Chọn số lượng đĩa ma sát
3.3. Tính toán một số chi tiết của ly hợp
3.3.1. Tính toán bộ phận tạo lực ép
3.3.2. Tính toán bộ phận giảm chấn
3.4. Kiểm tra khả năng làm việc của ly hợp
3.4.1. Tính công trượt của ly hợp khi khởi động ô tô
3.4.2. Kiểm tra công trượt riêng
3.4.3. Kiểm tra áp lực trên bề mặt đĩa ma sát
3.4.4. Kiểm tra nhiệt độ chi tiết cơ bản của ly hợp
3.5. Tính toán bền một số chi tiết của ly hợp
3.5.1. Tính toán bền đĩa ma sát
3.5.2. Tính toán bền đòn mở ly hợp
3.6. Tính toán dẫn động ly hợp
3.6.1. Tỷ số truyền của dẫn động ly hợp
3.6.2. Lực tác dụng lên bàn đạp ly hợp
3.6.3. Hành trình của bàn đạp ly hợp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1

Lớp:Cơ khí ô tô K46 Hệ VHVL

TKMH: Kết Cấu Tính Toán Ô Tô

GVHD. GS.TS Nguyễn Văn Bang

LỜI NÓI ĐẦU
Nền công nghiệp ô tô ngày càng lớn mạnh đã cho ra đời ngày càng
nhiều các loại xe có tính năng kỹ thuật ngày càng hoàn thiện. Đó chính là kết
quả của sự phát triển động cơ đốt trong và các phương tiện sử dụng động cơ
đốt trong.
Kết cấu và tính toán ô tô là môn học nghiên cứu phương án kết cấu,
động học và động lực học của các cơ cấu và chi tiết chủ yếu trên ô tô, trên cơ
sở đó xây dựng phương án tính toán độ bền, phương pháp đánh giá hiệu quả
công tác và cuối cùng định ra các thông số cơ bản cho các cơ cấu và chi tiết.
Nói một cách tổng quan: môn học này trang bị cho chúng ta những cơ sở lý
luận về động lực học và độ bền máy, áp dụng cụ thể ở ô tô để có thể tiếp tục
nghiên cứu sâu hơn về thiết kế, chế tạo, sử dụng và sửa chữa ô tô.
Ly hợp là một cơ cấu có nhiệm vụ nối và ngắt động cơ với hệ thống
truyền lực trong thời gian ngắn. Ngoài ra, ly hợp còn được sử dụng như một
bộ phận an toàn. Thể hiện ở việc có thể tự động cắt đường truyền công suất
khi quá mức quy định.
Trong quá trình thiết kế môn học, mặc dù bản thân đã rất cố gắng với sự
hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình của các thầy trong bộ môn Cơ Khí Ô Tô, khoa
Cơ khí, trường Đại học Giao Thông Vận Tải song do khả năng và trình độ có
hạn, thời gian nghiên cứu còn ít nê...
TKMH: Kết Cấu Tính Toán Ô Tô GVHD. GS.TS Nguyễn Văn Bang
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LY HỢP
1.1. Công dụng ly hợp
1.2. Phân loại ly hợp
1.3. Yêu cầu khi thiết kế ly hợp
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
2.1. Các thông số đã cho
2.2. Phương án kết cấu cụm ly hợp
2.3. Phương án kết cấu dẫn động điều khiển ly hợp
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ LY HỢP
3.1. Xác định mômen ma sát cần thiết của ly hợp
3.2. Xác định các kích thước cơ bản của ly hợp
3.2.1. Xác định các bán kính của đĩa ma sát
3.2.2. Chọn số lượng đĩa ma sát
3.3. Tính toán một số chi tiết của ly hợp
3.3.1. Tính toán bộ phận tạo lực ép
3.3.2. Tính toán bộ phận giảm chấn
3.4. Kiểm tra khả năng làm việc của ly hợp
3.4.1. Tính công trượt của ly hợp khi khởi động ô tô
3.4.2. Kiểm tra công trượt riêng
3.4.3. Kiểm tra áp lực trên bề mặt đĩa ma sát
3.4.4. Kiểm tra nhiệt độ chi tiết cơ bản của ly hợp
3.5. Tính toán bền một số chi tiết của ly hợp
3.5.1. Tính toán bền đĩa ma sát
3.5.2. Tính toán bền đòn mở ly hợp
3.6. Tính toán dẫn động ly hợp
3.6.1. Tỷ số truyền của dẫn động ly hợp
3.6.2. Lực tác dụng lên bàn đạp ly hợp
3.6.3. Hành trình của bàn đạp ly hợp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1 Lớp:Cơ khí ô tô K46 Hệ VHVL
Kết Cấu Tính Toán Ô Tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết Cấu Tính Toán Ô Tô - Người đăng: anhhoa-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Kết Cấu Tính Toán Ô Tô 9 10 562