Ktl-icon-tai-lieu

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÀNH VI ĐI HỌC MUỘN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Được đăng lên bởi hanphuongdung-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÀNH VI ĐI HỌC MUỘN
CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Sau thời gian gần 2 tuần chuẩn bị, thực hiện thu thập thông tin sơ cấp qua
suvey online, và phân tích dữ liệu, nhóm xin được đưa ra kết quả khảo sát định
lượng về hành vi đi học muộn của sinh viên trường ĐH KTQD. Việc khảo sát
được thực hiện trên 100 bạn sinh viên trong trường, với tỷ lệ đều nhau ở các
khóa. Kết quả này được nhóm trình bày theo từng câu hỏi trong bảng hỏi đã sử
dụng, từ việc phân tích kết quả này nhóm cũng sẽ đưa ra 1 số định hướng cho
các hoạt động của chương trình.
1. Bạn là sinh viên khóa bao nhiêu?
a. K52 (25%)
b. K53 (25%)
c. K54 (25%)
d. K55 (25%)
 Đây là kết quả do định hướng lấy mẫu của nhóm.
2. Theo bạn đi học muộn là?
a. Đến lớp sau giờ vào của tiết học (78)
b. Đến lớp sau khi thầy cô đã vào lớp (16)
c. Đến lớp sau khi thầy cô đã giảng bài (6)
d. Khác (0)
 Hầu hết các bạn có nhận thức đúng về hành vi đi học muộn (78%), tuy
nhiên vẫn còn 1 tỷ lệ không nhỏ (22%) cho rằng thời điểm để xác định
hành vi đi học muộn tùy thuộc vào thầy cô giáo.
3. Bạn có thường xuyên đi học muộn không?

a. Không bao giờ đi học muộn (0)
b. Dưới 1 lần mỗi tuần (46)
c. Từ 1 lần mỗi tuần trở lên (54)
 Phản ánh thực trạng hành vi đi học muộn đã trở nên rất phổ biến.
4. Bạn thường xuyên đến trường bằng phương tiện nào?

a. Xe máy (32)
b. Xe buýt (23)
c. Xe đạp (30)
d. Đi bộ (15)
e. Khác (0)
 Lập bảng so sánh chéo với câu 3
Xe máy

Xe buýt

Xe đạp

Đi bộ

Dưới 1 lần mỗi tuần

11

15

11

9

Từ 1 lần mỗi tuần trở lên

21

8

19

6

 Nhận thấy: nhóm các bạn đến trường bằng xe máy và xe đạp chiếm tỷ lệ
cao trong số những bạn có mức độ đi học muộn từ 1 lần mỗi tuần trở
lên (40 bạn trong số 54 bạn đi học muộn). Đây là một kết quả có thể sử
dụng vào việc phân đoạn công chúng mục tiêu. Cụ thể: công chúng mục
tiêu sẽ được thu hẹp lại là những bạn có phương tiện đi học là xe máy
và xe đạp, tuy là những phương tiện có tính chủ động khá cao trong việc
đi học nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn trong số những bạn thường xuyên đi
học muộn.
5. Khoảng cách từ nơi bạn sinh đống đến trường là bao xa?

a. Dưới 2km (23)
b. Từ 2 – 4km (39)
c. Từ 4 – 6km (24)
d. Trên 6km (14)
 Lập bảng so sánh chéo với câu 3
Dưới 2km

Từ 2-4km Từ 4-6km Trên 6km

Dưới 1 lần mỗi tuần

10

18

11

7

Từ 1 lần mỗi tuần trở lên

13

21

13

7

 Dường như ảnh hưởng của khoảng cách từ nơi ở đến trường đối với
hành vi đi học muộn là không đáng kể.
6. Hiện tại bạn học ở trường chủ yếu vào thời gian nào?
a. Buổi sáng ...
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÀNH VI ĐI HỌC MUỘN
CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
Sau thời gian gần 2 tuần chuẩn bị, thực hiện thu thập thông tin cấp qua
suvey online, và phân tích dữ liệu, nhóm xin được đưa ra kết quả khảo sát định
lượng về hành vi đi học muộn của sinh viên trường ĐH KTQD. Việc khảo sát
được thực hiện trên 100 bạn sinh viên trong trường, với t lệ đều nhau c
khóa. Kết quả này được nhóm trình bày theo từng câu hỏi trong bảng hỏi đã sử
dụng, từ việc phân tích kết quả này nhóm cũng sẽ đưa ra 1 số định hướng cho
các hoạt động của chương trình.
1. Bạn là sinh viên khóa bao nhiêu?
a. K52 (25%)
b. K53 (25%)
c. K54 (25%)
d. K55 (25%)
Đây là kết quả do định hướng lấy mẫu của nhóm.
2. Theo bạn đi học muộn là?
a. Đến lớp sau giờ vào của tiết học (78)
b. Đến lớp sau khi thầy cô đã vào lớp (16)
c. Đến lớp sau khi thầy cô đã giảng bài (6)
d. Khác (0)
Hầu hết các bạn có nhận thức đúng v hành vi đi học muộn (78%), tuy
nhiên vẫn còn 1 tỷ lệ không nhỏ (22%) cho rằng thời điểm để xác định
hành vi đi học muộn tùy thuộc vào thầy cô giáo.
3. Bạn có thường xuyên đi học muộn không?
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÀNH VI ĐI HỌC MUỘN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÀNH VI ĐI HỌC MUỘN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN - Người đăng: hanphuongdung-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG VỀ HÀNH VI ĐI HỌC MUỘN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 9 10 809