Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁI LƯỢC LỊCH
SỬ TRIẾT HỌC
MÁC - LÊNIN

CHƯƠNG IV

KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Vài nét về tiểu sử hai nhà sáng
lập Triết học Mác-Lênin
C. Mác (Karl Marx, 1818-1883)
Các Mác sinh ngày 5 - 5 - 1818 ở Tơ-ri-e
(Trier), tỉnh Ranh, nước Phổ. Bố của C. Mác
là luật sư Heinrich Marx, người gốc Do
Thái. Mác học đại học ở Trường Đại học
Bonn, năm sau (1838) thì chuyển sang học ở
Trường Đại học Berlin. Mác tốt nghiệp tiến
sĩ triết học tại Trường Đại học Jena (41841).

Năm 1842, Mác bắt đầu làm cộng tác viên cho
Nhật Báo Sông Ranh (Rheinische Zeitung), do một
người bạn của Mác là Moses Hess sáng lập . Sau
đó Mác trở thành Tổng biên tập của tờ báo.
Tờ báo phê phán tình trạng chính trị-xã hội của
nước Phổ, xung đột với nhà cầm quyền nên chẳng
bao lâu thì bị đình bản (1843).
Cũng trong năm 1843, Mác kết hôn cùng Jenny
Von Westphalen. Sau khi cưới nhau, Mác và Jenny
di cư sang Pháp. Tại đây Mác trở thành một người
cách mạng và có điều kiện tiếp xúc với các tổ
chức cộng sản và công nhân Pháp và Đức.

Phriđrich Ăngghen
(Friedrich Engels, 1820-1895)
Ph. Ăngghen sinh ngày 28 11-1820 ở Bac-men (Barmen).
Bố của ông là một chủ xưởng
dệt lớn ở Phổ lúc bấy giờ.
Năm 1837 Ăngghen phải thôi học trung học để
làm kinh doanh. Ông tự học sử học, triết học, văn
học, ngôn ngữ, thơ ca và thường xuyên đến Đại
học Beclin để nghe giảng và thảo luận về triết
học.

Năm 1841, Ăngghen đi nghĩa vụ quân sự, gia
nhập đội pháo binh ngự lâm quân, vì thế có điều
kiện đến Berlin để nghe giảng ở trường đại học,
tham gia nhóm Hêghen trẻ, cộng tác với Nhật báo
Sông Ranh.
Ăngghen gặp Mác lần đầu vào cuối năm 1842
ở Tòa soạn Nhật báo. Năm 1844, Ăngghen sang
Paris gặp Mác và từ đó hai ông trở thành đôi b ạn
thân thiết, cộng tác chặt chẽ với nhau trong hoạt
động khoa học và cách mạng.
Tình bạn của hai ông được đánh giá là một
trong những tình bạn có tính huyền thoại của thời
cận đại

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều dân tộc
bị áp bức và lạc hậu trên thế giới hướng về
Liên Xô và các nước XHCN như là ngọn cờ
tiêu biểu cho độc lập, dân chủ và công bằng
xã hội.
Tuy nhiên, các đảng cộng sản cầm quyền
ở các nước đã mắc phải sai lầm trong việc
nhanh chóng xóa bỏ kinh tế thị trường, xóa
bỏ các thành phần kinh tế tư nhân, đồng
nhất hợp tác hóa với tập thể hóa, duy trì quá
lâu hệ thống quan liêu bao cấp khi tình hình
thế giới đã có những biến đổi lớn lao.

Trong những năm đầu thập kỷ 80, CNXH bắt
đầu lâm vào cuộc khủng hoảng: sản xuất rơi vào
tình trạng trì trệ, hiệu quả và tính tích cực xã h ội
giảm sút...
KHÁI L C L CH ƯỢ
S TRI T H C
MÁC - LÊNIN
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KHÁI LƯỢC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN 9 10 549