Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm cơ bản về môn kĩ thuật nhiệt

Được đăng lên bởi Anh Nhớ Em Nhiều
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 5012 lần   |   Lượt tải: 11 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
***************************************************

BÀI GIẢNG

KỸ THUẬT NHIỆT
DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHNN HÀ NỘI

HÀ NỘI - 2012

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. Mục đích môn học:
 Trang bị kiến thức về các vấn đề biến đổi năng lượng của
vật chất có liên quan đến năng lượng nhiệt.
 Ứng dụng có hiệu quả các quy luật biến đổi nhiệt năng vào
trong kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao hiệu suất làm việc
của các thiết bị nhiệt.
2. Nội dung môn học: gồm 2 phần chính
 Nhiệt động kỹ thuật: nghiên cứu các quy luật biến đổi
năng lượng, chủ yếu là quy luật biến đổi giữa nhiệt năng
và cơ năng → ứng dụng nghiên cứu quá trình hoạt động
của các loại thiết bị nhiệt.
 Truyền nhiệt: nghiên cứu các quy luật trao đổi nhiệt giữa
các vật thể → ứng dụng để nghiên cứu một số thông số
của thiết bị trao đổi nhiệt.

3. Vị trí môn học

 Là môn học cơ sở quan trọng để nghiên cứu các quá trình và
thiết bị có liên quan đến năng lượng nhiệt như động cơ nhiệt, máy
lạnh, máy sấy, máy điều hoà không khí, máy chế biến thực phẩm,
...

 Phục vụ rộng rãi cho nhiều ngành kỹ thuật như cơ khí, luyện kim,
hoá chất, giao thông vận tải, công nghệ chế biến lương thực, thực
phẩm, kỹ thuật lạnh và điều hoà không khí.

→ Là một trong những môn học kỹ thuật cơ sở có phạm vi ứng

dụng rộng rãi trong quá trình phát triển kinh tế, kỹ thuật và nâng
cao đời sống nhân dân.

4. Tài liệu cần thiết:
 Bài giảng Kỹ thuật nhiệt

 Giáo trình Kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Bùi Hải, Trần Thế Sơn
NXB Khoa học Kỹ thuật
 Bài tập nhiệt kỹ thuật (tham khảo)

CHƯƠNG 1

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
VÀ ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG THỨ NHẤT

1.1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.1. Thiết bị nhiệt
 Khái niệm: là những thiết bị dùng để thực hiện quá trình
chuyển hóa giữa nhiệt năng và cơ năng ở 2 nguồn nhiệt :
nguồn nóng có nhiệt độ T1 và nguồn lạnh có nhiệt độ T2.
 Phân loại: Chia 2 nhóm
 Động cơ nhiệt: biến nhiệt năng của nhiên liệu bị đốt
cháy thành cơ năng (động cơ đốt trong, động cơ phản
lực, turbin ...).
 Máy lạnh và bơm nhiệt: tiêu hao công để truyền nhiệt
năng từ nơi có nhiệt độ thấp (buồng lạnh) tới nơi có nhiệt
độ cao hơn (môi trường ngoài).

Nguồn nóng

Nguồn nóng

T1

T1
q1

q1
Môi
chất

q2

l

l

Môi
chất

q2

Nguồn lạnh

Nguồn lạnh

T2

T2

Hình 1.1. Sơ đồ
động cơ nhiệt

Hình 1.2. Sơ đồ máy
lạnh và bơm nhiệt

1.1.2. Hệ thống nhiệt động (HTNĐ):
 Khái niệm: Là một hoặc nhiều vật thể được tách riêng ra để nghiên
cứu các tính chất nhiệt động của chúng.
Tất cả những vật ngoài hệ gọi là môi trường.

 Phân loại:
 ...
BÀI GIẢNG
KỸ THUẬT NHIỆT
DÙNG CHO SINH VIÊN ĐHNN HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
***************************************************
HÀ NỘI - 2012
Khái niệm cơ bản về môn kĩ thuật nhiệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm cơ bản về môn kĩ thuật nhiệt - Người đăng: Anh Nhớ Em Nhiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Khái niệm cơ bản về môn kĩ thuật nhiệt 9 10 317