Ktl-icon-tai-lieu

KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

Được đăng lên bởi Nguyễn Hải Bảo Mơ
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 547 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
92. Chấn thương sọ não được hiểu như sau:
AA. Tổn thương da đầu, sọ não và máu tụ
BB. Những tổn thương thực thể: nứt sọ, giập não,
máu tụ
CC. Những rối loạn sinh lý tạm thời của não bộ
DD. Những thương tổn phối hợp do tai nạn giao
thông và lao động
EE. Câu B và C đúng
93. Nguyên tắc khám chấn thương sọ não:
AA. Chú ý đến tình trạng tri giác
BB. Khám toàn diện tỉ mỉ
CC. Tập hợp các triệu chứng
DD. Chỉ định mổ kịp thời
EE. Câu A, B và C đúng
94. Mức độ vận động trong mê độ III/IV
A. Kích thích đáp ứng chính xác
B. Kích thích đáp ứng không chính xác
C. Kích thích không đáp ứng
D. Co cứng mất vỏ và mất não
E. Tất cả điều đúng
95. Cơ sở để đánh giá mức độ hôn mê theo tháng
điểm Glassgow:
A. Tri giác biểu hiện qua sự hiểu biết
của bệnh nhân
B. Dựa vào sự đáp ứng của lời nói, của
mắt và vận động
C. Dựa vào ngôn ngữ, độ mở mắt và
vận động
D. Dựa vào lời nói và sự mở mắt vận
động khi kích thích

Câu A và D đúng
Khoảng tỉnh được xác định như sau:
A. Mê  tỉnh  mê
B. Tỉnh  mê  tỉnh
C. Tỉnh  mê
D. Câu D và C đúng
E. Mỗi bệnh nhân điều có khoảng tỉnh
Biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật trong chấn
thương sọ não:
A. Mạch chậm, huyết áp tăng
B. Nhịp thở tăng, hơi thở tăng
C. Câu A và B đúng khi có chèn ép thân
não
D. Nhức đầu và nôn mữa
E. Tất cả điều đúng
Liệt nửa người trong chấn thương sọ não:
A. Máu tụ chèn ép
B. Giập não và máu tụ
C. Tổn thương phối hợp
D. Phù não
E. Câu A, B và C đúng
Cơ chế giãn đồng tử trong chấn thương sọ não
đơn thuần:
A. Do 2 cơ chế chính: trực tiếp và gián
tiếp
B. Nhiều cơ chế phức tạp
C. Do bệnh nhân có uống rượu
D. Do các thuốc lúc sơ cứu và cấp cứu
E. Một số trường hợp không rõ ràng
Hội chứng tăng áp lực nội sọ trong chấn thương
sọ não biểu hiện:
E.

96.

97.

98.

99.

100.

Nhức đầu liên tục và nôn mữa
B. Nôn thành vòi và không liên quan
đến triệu chứng nhức đầu
C. Phù gai thị
D. Táo bón trong những trường hợp
cấp tính
E. Câu A và C đúng
101. Phim sọ thẳng nghiêng trong chấn thương sọ
não có giá trị:
A. Tìm các dấu ấn ngón tay
B. Phát hiện các dấu hiệu nức sọ
C. Phát hiện các dị vật cản quang trong
sọ não
D. Phát hiện dấu hiệu vỡ lún sọ
E. Câu B, C và D đúng
KHÁM CỘT SỐNG
102. Động tác ngữa cột sống có cách khám sau:
A. Tư thế nằm ngữa cho người lớn và
nằm sấp cho trẻ em
B. Có 2 cách khám
C. Có 3 cách khám: ngữa, nghiêng và
xoay sang bên
D. Câu A và B đúng
E. Câu A và C đúng
103. Góc xoay của cột sống bình thường:
A. 40 -60
B. 60 - 800
C. 80 - 120
D. 60-120
E. 40-120
A.

104. Các động tác vận động bình thư...
KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO
92. Chấn thương sọ não được hiểu như sau:
AA. Tổn thương da đầu, sọ não và máu tụ
BB. Những tổn thương thực thể: nứt sọ, giập não,
máu tụ
CC. Những rối loạn sinh lý tạm thời của não bộ
DD. Những thương tổn phối hợp do tai nạn giao
thông và lao động
EE. Câu B và C đúng
93. Nguyên tắc khám chấn thương sọ não:
AA. Chú ý đến tình trạng tri giác
BB. Khám toàn diện tỉ mỉ
CC. Tập hợp các triệu chứng
DD. Chỉ định mổ kịp thời
EE. Câu A, B và C đúng
94. Mức độ vận động trong mê độ III/IV
A.
Kích thích đáp ứng chính xác
B.
Kích thích đáp ứng không chính xác
C.
Kích thích không đáp ứng
D.
Co cứng mất vỏ và mất não
E.
Tất cả điều đúng
95. Cơ sở để đánh giá mức độ hôn mê theo tháng
điểm Glassgow:
A.
Tri giác biểu hiện qua sự hiểu biết
của bệnh nhân
B.
Dựa vào sự đáp ứng của lời nói, của
mắt và vận động
C.
Dựa vào ngôn ngữ, độ mở mắt và
vận động
D.
Dựa vào lời nói và sự mở mắt vận
động khi kích thích
KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO - Người đăng: Nguyễn Hải Bảo Mơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
KHÁM CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO 9 10 949