Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát chất lương rạp chiếu phim

Được đăng lên bởi huyvo161193
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 7649 lần   |   Lượt tải: 30 lần
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÁO CÁO MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG
KINH DOANH

NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH
VIÊN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA RẠP
CHIẾU PHIM
Giảng viên phụ trách môn: PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN
Sinh viên thực hiện : HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG

– 71205137

VÕ NGUYỄN ĐỨC HUY

– 71205156

PHẠM ĐỨC QUỲNH

– 71205219

NGUYỄN NGUYỆT PHƯỢNG – 71205070
TP HCM, THÁNG 11 NĂM 2014

MỤC LỤC
Lời mở đầu........................................................................................................3
Chương 1: Cơ sở lý thuyết................................................................................5

1.Tổng quan thị trường...............................................................5
2.Các định nghĩa lý thuyết..........................................................5
2.1 Dịch vụ......................................................................5
2.2 Thói Quen..................................................................6
2.3 Sự hài lòng của khách hàng......................................7
2.4 Văn hóa xã hội...........................................................8
2.5 Công nghệ..................................................................8
Chương 2: Nội dung nghiên cứu.......................................................................9
1.Một vài cụm rạp tiêu biểu ở TP.HCM....................................9
1.1 CGV...........................................................................9
1.2 Galaxy........................................................................9
1.3 Lotte...........................................................................10
1.4 BHD...........................................................................10
2.Chiến lược Marketing..............................................................11
2.1 Product.......................................................................11
2.2 Price...........................................................................11
2.3 Plac............................................................................11
2.4 Promotion..................................................................11
Chương 3: Kết quả nghiên cứu.........................................................................12
1.Kết quả khảo sat.......................................................................12
2.Nhận xét...................................................................................17
2.1 Điểm mạnh............
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TRONG
KINH DOANH
NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH
VIÊN KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA RẠP
CHIẾU PHIM
Giảng viên phụ trách môn: PHẠM THỊ PHƯƠNG LOAN
Sinh viên thực hiện : HOÀNG NGUYÊN CHƯƠNG 71205137
VÕ NGUYỄN ĐỨC HUY – 71205156
PHẠM ĐỨC QUỲNH – 71205219
NGUYỄN NGUYỆT PHƯỢNG – 71205070
THÁNGĂ
MỤC LỤC
Lời mở đầu........................................................................................................3
Chương 1: Cơ sở lý thuyết................................................................................5
Khảo sát chất lương rạp chiếu phim - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát chất lương rạp chiếu phim - Người đăng: huyvo161193
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Khảo sát chất lương rạp chiếu phim 9 10 735