Ktl-icon-tai-lieu

Khóa học 5S

Được đăng lên bởi ngocsonx9
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VỀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, TINH GỌN, BẢO TRÌ, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG SUẤT XANH
VIỆN NĂNG SUẤT VÀ BẢO TRÌ
91 Nguyễn Trọng Lội, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: (08) 38 429 329 - 39 484 494 – Fax: (08) 38 112 750
E-mail: info@nangsuatxanh.vn – Website: 

TÓM TẮT MÔN HỌC “5S”
Số tiết: 16 (02 ngày)
MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:
Khóa học “5S” cung cấp cho học viên những kiến thức về 5S để phát triển nguồn
nhân lực, thúc đẩy sự tham gia của mọi người nhằm tạo ra một môi trường làm việc
có năng suất, an toàn, thoải mái và sạch sẽ phù hợp với đời sống cộng đồng trong
công ty. Từ đó, học viên có thể tự tin sử dụng những kinh nghiệm và kỹ năng vừa
được trang bị nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm và đưa ra nền tảng nhằm tiến đến
xây dựng hệ thống chất lượng toàn diện.
NỘI DUNG KHÓA HỌC:
 Mở đầu
 Các quan niệm đúng và sai về 5S
 Nội dung của 5S
 Thực hiện một chương trình 5S
 Những lợi ích mang lại từ 5S
 Một số kinh nghiệm về 5S
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
Những chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao, cấp trung và nhân viên làm việc có
liên quan đến năng suất và chất lượng và tất cả những người quan tâm.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
Giảng dạy được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà
học viên đang gặp phải để hướng dẫn cách thức giải quyết.
TÀI LIỆU:
 Sách “5S” của tác giả Phạm Ngọc Tuấn.
 Sách “Đảm bảo chất lượng” của tác giả Phạm Ngọc Tuấn.
LIÊN HỆ:
Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì
Tel: (08) 38 429 329 - 39 484 494
Fax: (08) 38 112 750
Website: 
Email: info@nangsuatxanh.vn

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC “5S”
Số tiết: 16 (02 ngày)
CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU (2 tiết)
1.1 Khái niệm
1.2 Phạm vi ứng dụng của 5S
1.3 5S và lãng phí
CHƯƠNG 2 CÁC QUAN NIỆM ĐÚNG VÀ SAI VỀ 5S (4 tiết)
2.1 Các quan niệm sai về 5S
2.2 Các quan niệm đúng về 5S
CHƯƠNG 3 NỘI DUNG CỦA 5S (4 tiết)
3.1 Seiri - Sàng lọc
3.2 Seiton - Sắp xếp
3.3 Seiso - Sạch sẽ
3.4 Seiketsu - Săn sóc
3.5 Shitsuke - Sẵn sàng
CHƯƠNG 4 THỰC HIỆN MỘT CHƯƠNG TRÌNH 5S (4 tiết)
4.1 Chuẩn bị
4.2 Thực hành
4.3 Đánh giá định kỳ
4.4 Vài khẩu hiệu của 5S
4.5 Những điều lưu ý khi đánh giá 5S
4.6 Những điều lưu ý khi tổ chức thi đua 5S
CHƯƠNG 5 NHỮNG LỢI ÍCH MANG LẠI TỪ 5S (4 tiết)
5.1 Những lợi ích cho công ty
5.2 Những lợi ích cho từng cá nhân
CHƯƠNG 6 MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ 5S (2 tiết)
6.1 5S trở thành phổ thông nhờ bảy lý do vững chắc
6.2 Bốn lý do khiến 5S ngày càng được nhiều người, nhiều tổ chức tham gia hơn

...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN VỀ NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG, TINH GỌN, BẢO TRÌ, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG
TÓM TẮT MÔN HỌC 5S
Số tiết: 16 (02 ngày)
MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:
Khóa học 5S cung cấp cho học viên những kiến thức về 5S để phát triển nguồn
nhân lực, thúc đẩy sự tham gia của mọi người nhằm tạo ra một môi trường làm việc
năng suất, an toàn, thoải mái sạch sẽ phù hợp với đời sống cộng đồng trong
công ty. Từ đó, học viên thể t tin sử dụng những kinh nghiệm và k năng vừa
được trang bị nhằm cải tiến chất lượng sản phẩm đưa ra nền tảng nhằm tiến đến
xây dựng hệ thống chất lượng toàn diện.
NỘI DUNG KHÓA HỌC:
Mở đầu
Các quan niệm đúng và sai về 5S
Nội dung của 5S
Thực hiện một chương trình 5S
Những lợi ích mang lại từ 5S
Một số kinh nghiệm về 5S
ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
Những chủ doanh nghiệp, nhà quản cấp cao, cấp trung và nhân viên làm việc
liên quan đến năng suất và chất lượng và tất cả những người quan tâm.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
Giảng dạy được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào c khó khăn
học viên đang gặp phải để hướng dẫn cách thức giải quyết.
TÀI LIỆU:
Sách “5S” của tác giả Phạm Ngọc Tuấn.
Sách “Đảm bảo chất lượng” của tác giả Phạm Ngọc Tuấn.
LIÊN HỆ:
Phòng tư vấn đào tạo, Viện năng suất và bảo trì
Tel: (08) 38 429 329 - 39 484 494
Fax: (08) 38 112 750
Website: www.nangsuatxanh.vn
Email: info@nangsuatxanh.vn
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG SUẤT XANH
VIỆN NĂNG SUẤT BẢO TRÌ
91 Nguyễn Trọng Lội, P. 4, Q. Tân Bình, Tp. HCM
ĐT: (08) 38 429 329 - 39 484 494 – Fax: (08) 38 112 750
E-mail: info@nangsuatxanh.vn – Website: www.nangsuatxanh.vn
Khóa học 5S - Trang 2
Khóa học 5S - Người đăng: ngocsonx9
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khóa học 5S 9 10 490