Ktl-icon-tai-lieu

Khoa Quản trị kinh doanh: Buổi sinh hoạt chủ đề của cán bộ Đoàn - Hội khoa: " Tôi là người cán bộ Đoàn - Hội"

Được đăng lên bởi thanh-hoai-le
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2052 lần   |   Lượt tải: 0 lần
21. Gốc động từ: Động danh từ & Động từ nguyên thể
Có thể sử dụng động từ như một chủ từ hay túc từ. Tuy nhiên động từ ban sử dụng
như chủ từ rõ ràng không phải là chủ từ. Để có được điều đó, bạn phải thay đổi
động từ là chủ từ/ túc từ thành dạng d9ng65 danh từ hay động từ nguyên thể. Động
danh từ & Động từ nguyên thể được gọi là Gốc động từ (Verbal)
Paying is not fun.
I like traveling.

Owning is fun.
They
don’t
canoeing.

enjoy

ĐIỀU CẦN NHỚ VỀ GỐC ĐỘNG TỪ:
Chúng phải đóng vai trò giống như danh từ - chúng đứng trước hoặc sau động từ
Chúng là những động từ - vì vậy chúng được trạng từ miêu tả.
Hunting silently is important
Rowing quickly is diffcult
Chúng là những động từ - vì vậy chúng có thể là túc từ
Building teepeess was an important skill
Chasing bison is a dangerous sport
Chúng có thể là chủ từ hay túc từ.
Canoeing is fun
I like canoeing

Khi sử dụng gốc động từ như chủ từ trong câu thì hãy sử dụng động danh từ.
Động từ nguyên thể thì vẫn đúng ngữ pháp nhưng nghe có vẻ bất thường.
Điểm khó của gốc động từ là biết cái nào sử dụng như túc từ. Cái này buộc bạn
phải học – một số động từ theo sau động từ nguyên thể, một số động từ theo sau
bởi động danh từ. Không có công thức hay mẫu hình nào – chỉ còn cách là bạn
phải học cái nào là cái nào.

LƯU Ý:
Khi bạn nhìn thấy cụm từ như “playing cards”, thì không thể chỉ là bằng cách nhìn
vào cụm từ để nói đó playing” là gốc động từ có “cards” là túc từ, hay “playing” là
phân từ làm tính từ để miêu tả cho “cards”. Cách duy nhất là chỉ ra sự khác nhau
bằng cách nhìn vào ngữ cảnh:
“Flaying card are cheap” – chủ từ là “card”, động từ là are
“Playing cards is fun” – chủ từ là playing, động từ là is.

Đây là danh sách động từ theo sau bởi động từ nguyên từ:
Agree; attempt; begin; conuntinue; decide; expect; fail; hesitate; hope; intend; learn;
neglect; offer; plan; prefer; pretend; promise; propose; refuse; remember; start; try;
want.

Đây là danh sách động từ theo theo sau bởi danh động từ:
Admit; appreciate; avoid be fond of; can’t help; consider; delay; deny; detect;
dislike; enjoy; finish; give up; keep; mind; miss; risk; quit; put off; practice;
postpone; recall; recommend; regest; tolerate; suggest; stop.

→ Nhớ là khi động từ theo sau một giới từ, bao gồm cụm động từ, thì nó phải dùng
dạng động danh từ.

22. Động từ nguyên nhân
Có một số động từ miêu tả cho từng tình huống khác nhau. Những động từ này chỉ
ra chủ từ của câu là nguyên nhân gây ra cho túc từ làm gì đó. Chúng được gọi là
động từ nguyên nhân.
Có ...
21. Gốc động từ: Động danh từ & Động từ nguyên thể
thể sử dụng động từ như một chủ từ hay túc từ. Tuy nhiên động từ ban sử dụng
như chủ từ ràng không phải chủ từ. Để được điều đó, bạn phải thay đổi
động từ là chủ từ/ túc từ thành dạng d9ng65 danh từ hay động từ nguyên thể. Động
danh từ & Động từ nguyên thể được gọi là Gốc động từ (Verbal)
Paying is not fun. Owning is fun.
I like traveling. They don’t enjoy
canoeing.
Khi s dụng gốc động từ như chủ t trong câu thì hãy s dụng động danh từ.
Động từ nguyên thể thì vẫn đúng ngữ pháp nhưng nghe có vẻ bất thường.
Điểm khó của gốc động từ là biết cái nào sử dụng như túc từ. Cái này buộc bạn
phải học một số động từ theo sau động t nguyên thể, một số động từ theo sau
bởi động danh từ. Không có công thức hay mẫu hình nào chỉ còn ch bn
phải học cái nào là cái nào.
ĐIỀU CẦN NHỚ VỀ GỐC ĐỘNG TỪ:
Chúng phải đóng vai trò giống như danh từ - chúng đứng trước hoặc sau động từ
Chúng là những động từ - vì vậy chúng được trạng từ miêu tả.
Hunting silently is important
Rowing quickly is diffcult
Chúng là những động từ - vì vậy chúng có thể là túc từ
Building teepeess was an important skill
Chasing bison is a dangerous sport
Chúng có thể là chủ từ hay túc từ.
Canoeing is fun
I like canoeing
Khoa Quản trị kinh doanh: Buổi sinh hoạt chủ đề của cán bộ Đoàn - Hội khoa: " Tôi là người cán bộ Đoàn - Hội" - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khoa Quản trị kinh doanh: Buổi sinh hoạt chủ đề của cán bộ Đoàn - Hội khoa: " Tôi là người cán bộ Đoàn - Hội" - Người đăng: thanh-hoai-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Khoa Quản trị kinh doanh: Buổi sinh hoạt chủ đề của cán bộ Đoàn - Hội khoa: " Tôi là người cán bộ Đoàn - Hội" 9 10 610