Ktl-icon-tai-lieu

Không bỏ rơi học sinh ca biệt

Được đăng lên bởi Thu Hà
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I- Đặt vấn đề :
Mục tiêu giáo dục của bậc THCS là “ … Tiếp tục phát triển toàn diện về
đạo đức, trí tuệ , thể chất , thẫm mỹ và các kỹ năng cơ bản của nhân cách con
người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa có trình độ học vấn THCS và những hiểu biết
ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học PTTH, THCN, học nghề
hoặc đi vào cuộc sống ”.
Vấn đề đặt ra là trường THCS có nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển
trở thành con người hữu ích cho xã hội và trước tiên là phát triển về mặt nhân
cách .
Về mặt nhân cách, hay nói cụ thể hơn là đạo đức, hạnh kiểm học sinh
(HS) phải được hình thành trên cơ sở tự rèn luyện của bản thân học sinh ngay
trên ghế nhà trường THCS. Đó là ý thức học tập nghiêm túc, chấp hành đúng nội
qui lớp học, trường học, chấp hành đúng pháp luật.
Nhưng thực trạng hiện nay, ở hầu hết các trường THCS đều xuất hiện
một bộ phận HS không chấp hành tốt nội qui nhà trường, học tập không nghiêm
túc …làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền nếp chung của nhà trường và chất
lượng học tập giảm sút . Số HS nầy thường được gọi là học sinh cá biệt
( HSCB ) có xu hướng phát triển. Nhà trường, giáo viên cũng đã có nhiều biện
pháp uốn nắn, giáo dục nhưng chưa có hiệu quả.
Trước tình hình vậy, là cán bộ quản lí, bản thân trăn trở và cố tìm ra biện
pháp tối ưu nhằm giáo dục HSCB trở thành con ngoan trò giỏi.
Với phạm vi bài viết này, bản thân đề xuất một số biện pháp để giáo dục
HSCB , mong tìm ra giải pháp tháo gỡ tình hình HSCB trong trường học .
II- Tình hình học sinh cá biệt ở trường THCS :
1) Khái niệm về học sinh cá biệt :
Học sinh cá biệt là thuật ngữ thường dùng của nhà trường, thầy cô giáo
chỉ những học sinh hoang nghịch : thường gây gỗ đánh nhau, bỏ giờ, trốn học …
, không chấp hành nội qui nhà trường … thêm vào đó là sự lôi kéo của bạn bè về

phía mình nhằm thỏa mản cá tính hoặc thỏa mản nhu cầu giải tỏa tâm lý bị ức
chế về hoàn cảnh của bản thân mình .
HSCB là hiện tượng tâm lý ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nó dễ bị lôi cuốn
làm cho HS dễ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu dẫn đến tình trạng bỏ học
giữa chừng và có nguy cơ phạm tội là nỗi day dứt của nhà trường, gia đình và xã
hội .
2) Tình hình HSCB ở trường THCS :
Qua theo dõi đã phát hiện những năm gần đây, hiện tượng HSCB có
phần gia tăng và ở nhiều cấp độ khác nhau. Nó đã để lại hậu quả như một “ di
căn “ sau những vụ việc xãy ra ở các trường THPT : đánh thầy giáo, cướp của
giết người, đánh lộn dẫn đến chết người ... và những hành vi khác của thanh
thiếu niên, học sinh tác động trực tiếp đến học sinh đan...
I- Đặt vấn đề :
Mục tiêu giáo dục của bậc THCS là “ … Tiếp tục phát triển toàn diện về
đạo đức, trí tuệ , thể chất , thẫm mỹ và các kỹ năng cơ bản của nhân cách con
người Việt Nam Xã hội chủ nghĩa có trình độ học vấn THCS và những hiểu biết
ban đầu về kỹ thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học PTTH, THCN, học nghề
hoặc đi vào cuộc sống ”.
Vấn đề đặt ra là trường THCS có nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển
trở thành con người hữu ích cho xã hội và trước tiên là phát triển về mặt nhân
cách .
Về mặt nhân cách, hay nói cụ thể hơn là đạo đức, hạnh kiểm học sinh
(HS) phải được hình thành trên cơ sở tự rèn luyện của bản thân học sinh ngay
trên ghế nhà trường THCS. Đó là ý thức học tập nghiêm túc, chấp hành đúng nội
qui lớp học, trường học, chấp hành đúng pháp luật.
Nhưng thực trạng hiện nay, ở hầu hết các trường THCS đều xuất hiện
một bộ phận HS không chấp hành tốt nội qui nhà trường, học tập không nghiêm
túc …làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền nếp chung của nhà trường và chất
lượng học tập giảm sút . Số HS nầy thường được gọi là học sinh cá biệt
( HSCB ) có xu hướng phát triển. Nhà trường, giáo viên cũng đã có nhiều biện
pháp uốn nắn, giáo dục nhưng chưa có hiệu quả.
Trước tình hình vậy, là cán bộ quản lí, bản thân trăn trở và cố tìm ra biện
pháp tối ưu nhằm giáo dục HSCB trở thành con ngoan trò giỏi.
Với phạm vi bài viết này, bản thân đề xuất một số biện pháp để giáo dục
HSCB , mong tìm ra giải pháp tháo gỡ tình hình HSCB trong trường học .
II- Tình hình học sinh cá biệt ở trường THCS :
1) Khái niệm về học sinh cá biệt :
Học sinh cá biệt là thuật ngữ thường dùng của nhà trường, thầy cô giáo
chỉ những học sinh hoang nghịch : thường gây gỗ đánh nhau, bỏ giờ, trốn học …
, không chấp hành nội qui nhà trường … thêm vào đó là sự lôi kéo của bạn bè về
Không bỏ rơi học sinh ca biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Không bỏ rơi học sinh ca biệt - Người đăng: Thu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Không bỏ rơi học sinh ca biệt 9 10 272