Ktl-icon-tai-lieu

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-2009.

Được đăng lên bởi thaonhi0406
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN
----------KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CẤP TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-2009.
MÔN THI: HÓA HỌC (Phần lý thuyết)
THỜI GIAN: 60 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 (2,5điểm). Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí H2 trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ chất
ban đầu là Zn và dung dịch HCl.
(1)

H2

(2)

Hỏi:

(3)

Hình 1

1. Hệ thống dụng cụ lắp ráp như vậy đúng chưa? Nếu chưa đúng phải điều chỉnh các bộ phận
như thế nào cho phù hợp?
2. Ở phễu (1) và bình (2) phải chứa những chất nào?
3. Trong dòng khí H2 thường có lẫn một trong các tạp chất là O 2. Làm thế nào để thử độ tinh
khiết của khí H2? Làm thế nào để thu được H2 tinh khiết hơn?
4. Ta có thể thay kim loại Zn bằng kim loại nào, thay dung dịch HCl bằng dung dịch hoặc
hóa chất nào mà vẫn thu được khí H2?
Câu 2 (3,0điểm). Hãy sử dụng những chất có sẵn: Cu, Fe, CuO, dung dịch KOH, phenolphtalein,
C6H12O6 (glucozơ), dung dịch H2SO4 loãng, H2SO4 đặc và những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm
những thí nghiệm chứng minh rằng:
1. Dung dịch H2SO4 loãng có những tính chất hóa học của axit.
2. H2SO4 đặc có những tính chất hóa học riêng.
Viết phương trình hóa học cho mỗi thí nghiệm.
Câu 3 (2,5điểm). Để một mẩu natri (Na) trên tấm kính trong không khí ẩm, sau vài ngày thấy có chất
rắn màu trắng phủ ngoài (trên bề mặt mẩu natri). Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn màu trắng đó,
thấy có khí thoát ra, nếu dẫn khí này vào dung dịch nước vôi trong (dư) thấy hiện tượng vẩn đục. Giải
thích các hiện tượng quan sát được, viết phương trình phản ứng hóa học minh họa?
Câu 4 (2,0điểm). Cho sơ đồ thí nghiệm (Hình 2)
Mở khóa phễu brom cho H2SO4 đặc chảy
xuống bình cầu. Đun sôi hỗn hợp (C2H5OH
+ H2SO4 đặc), thu được sản phẩm khí etilen
(C2H4). Hỏi:
Trong quá trình thí nghiệm người ta
phải cho thêm đá bọt nhằm mục đích gì?
Nhận xét hiện tượng xảy ra ở ống
nghiệm chứa nước brom và giải thích?

H2SO4 đặc
C2H4

C2H5OH

đá bọt
Hình 2

nước Br2

---------------HẾT ----------------Lưu ý: Thí sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn trong khi làm bài!
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………. Số BD: ….
Chữ ký của giám thị 1: ………………
Chữ ký của giám thị 2: ……………….

...
SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN
-----------
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CẤP TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-2009.
MÔN THI: HÓA HỌC (Phần lý thuyết)
THỜI GIAN: 60 PHÚT (không kể thời gian phát đề)
Câu 1 (2,5điểm). Cho sơ đồ thí nghiệm điều chế và thu khí H
2
trong phòng thí nghiệm (Hình 1) từ chất
ban đầu là Zn và dung dịch HCl.
Hỏi:
1. Hệ thống dụng cụ lắp ráp như vậy đúng chưa? Nếu chưa đúng phải điều chỉnh các bộ phận
như thế nào cho phù hợp?
2. Ở phễu (1) và bình (2) phải chứa những chất nào?
3. Trong dòng khí H
2
thường có lẫn một trong các tạp chất là O
2
. Làm thế nào để thử độ tinh
khiết của khí H
2
? Làm thế nào để thu được H
2
tinh khiết hơn?
4. Ta thể thay kim loại Zn bằng kim loại o, thay dung dịch HCl bằng dung dịch hoặc
hóa chất nào mà vẫn thu được khí H
2
?
Câu 2 (3,0điểm). Hãy sử dụng những chất sẵn: Cu, Fe, CuO, dung dịch KOH, phenolphtalein,
C
6
H
12
O
6
(glucozơ), dung dịch H
2
SO
4
loãng, H
2
SO
4
đặc những dụng cụ thí nghiệm cần thiết để làm
những thí nghiệm chứng minh rằng:
1. Dung dịch H
2
SO
4
loãng có những tính chất hóa học của axit.
2. H
2
SO
4
đặc có những tính chất hóa học riêng.
Viết phương trình hóa học cho mỗi thí nghiệm.
Câu 3 (2,5điểm). Để một mẩu natri (Na) trên tấm kính trong không khí ẩm, sau vài ngày thấy chất
rắn màu trắng phủ ngoài (trên bề mặt mẩu natri). Nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn màu trắng đó,
thấy khí thoát ra, nếu dẫn khí này vào dung dịch nước vôi trong (dư) thấy hiện tượng vẩn đục. Giải
thích các hiện tượng quan sát được, viết phương trình phản ứng hóa học minh họa?
Câu 4 (2,0điểm). Cho sơ đồ thí nghiệm (Hình 2)
---------------HẾT -----------------
Lưu ý: Thí sinh được phép sử dụng bảng tuần hoàn trong khi làm bài!
Họ và tên thí sinh: ………………………………………………. Số BD: ….
Chữ ký của giám thị 1: ……………… Chữ ký của giám thị 2: ……………….
ĐỀ CHÍNH THỨC
H
2
(1)
(2)
(3)
Hình 1
H
2
SO
4
đặc
C
2
H
5
OH
đá bọt
nước Br
2
C
2
H
4
Hình 2
M khóa phễu brom cho H
2
SO
4
đặc chảy
xuống bình cầu. Đun sôi hỗn hợp (C
2
H
5
OH
+ H
2
SO
4
đặc), thu được sản phẩm khí etilen
(C
2
H
4
). Hỏi:
Trong quá trình thí nghiệm người ta
phải cho thêm đá bọt nhằm mục đích gì?
Nhận xét hiện tượng xảy ra ống
nghiệm chứa nước brom và giải thích?
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-2009. - Người đăng: thaonhi0406
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2008-2009. 9 10 297