Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra địa lý 9

Được đăng lên bởi Thư Thư
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang 1/1 - Mã đề: 154

KIỂM TRA ĐỊA 9
15 PHÚT TRẮC NGHIỆM
HỌ VÀ TÊN: …………………………….
LỚP: ………

Em hãy khoanh tròn đáp án đúng vào các câu sau:

Mã đề: 154

Câu 1. Nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp gồm một số khoáng sản chủ yếu là:
A. Apatit, photphorit
B. Sắt, đồng, chì, kẽm...
C. Than, dầu lửa, khí đốt
Câu 2. Công nghiệp khai thác than đá lớn nhất nước ta thuộc tỉnh:
A. Quảng Ninh
B. Quảng Nam
C. Quảng Bình
Câu 3. Công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu phát triển mạnh nhất thuộc:
A. Bắc Bộ
B. Nam Trung Bộ
C. Nam Bộ
Câu 4. Dừa và mía là loại cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở:
A. Đồng bằng Nam Bộ
B. Đồng băng sông Cửu Long
C. Đồng bằng sông Hồng
Câu 5. Gần một nửa số tỉnh nước ta có biển và nghề cá có vai trò lớn hơn cả là các tỉnh thuộc:
A. Bắc Trung Bộ
B. Vịnh Bắc Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Câu 6. Miền núi và trung du phía Bắc có thể mạnh nổi bật về công nghiệp:
A. Khai khoáng, năng lượng
B. Hóa chất
C. Chế biến
Câu 7. Nguồn lao động nước ta rất dồi dào có tốc độ tăng nhanh với đặc điểm:
A. Cả 2 câu đều đúng
B. Còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyện môn
C. Năng động, nhiều kinh nghiệm trong nông lâm ngư nghiệp, thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu
khoa học kĩ thuật
Câu 8. Hiện nay điều kiện ít hấp dẫn nhất đối với sự đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp nước ta:
A. Cơ sở vật chất, kĩ thuật và hạ tầng
B. Dân cư và lao động
C. Thị trường
Câu 9. Nước ta có mật độ dân số trung bình cả nước năm 2003 là 246 người/km2, so với thế giới thuộc
loại:
A. Trung bình
B. Thấp
C. Cao
Câu 10. Sản xuất lúa ở nước ta đảm bảo đủ ăn và còn đủ để xuất khẩu, nguyên nhân quan trọng thứ nhất
là:
A. Tính cần cù lao động của nhân dân
B. Đường lối đổi mới trong nông nghiệp của nhà
nước
C. Thời tiết thuận lợi
Câu 11. Sự phất triển và phân bố công nghiệp nước ta phụ thuộc vào:
A. Nhân tố kinh tế-xã hội
B. Nhân tố tự nhiên
C. Nhân tố đầu tư nước ngoài
Câu 12. Công cuộc đổi mới nên kinh tế nước ta bắt đầu từ:
A. Năm 1996
B. Năm 1976
C. Năm 1986
Câu 13. Nhân tố ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ngành than, luyện kim, thủy điện
là:
A. Tài nguyên, nguyên liệu, năng lượng
B. Thị trường tiêu thụ
C. Nguồn lao động
Câu 14. Những điều kiện có tính quyết định tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nước ta:
A. Cả 2 đều đúng
B. Điều kiện tự nhiên C. Điều kiện kinh tế-xã hội

Trang 1/1 - Mã đề: 154
Kiểm tra một tiết HKII - Năm học 2008-2009
Môn: Vật Lý 12 Ban TN
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Trang 1/1 - Mã đề: 154
KIỂM TRA ĐỊA 9
15 PHÚT TRẮC NGHIỆM
HỌ VÀ TÊN: …………………………….
LỚP: ………
Em hãy khoanh tròn đáp án đúng vào các câu sau:
Câu 1.
Nhiên liệu sử dụng trong công nghiệp gồm một số khoáng sản chủ yếu là:
A.
Apatit, photphorit
B.
Sắt, đồng, chì, kẽm...
C.
Than, dầu lửa, khí đốt
Câu 2.
Công nghiệp khai thác than đá lớn nhất nước ta thuộc tỉnh:
A.
Quảng Ninh
B.
Quảng Nam
C.
Quảng Bình
Câu 3.
Công nghiệp luyện kim đen và luyện kim màu phát triển mạnh nhất thuộc:
A.
Bắc Bộ
B.
Nam Trung Bộ
C.
Nam Bộ
Câu 4.
Dừa và mía là loại cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở:
A.
Đồng bằng Nam Bộ
B.
Đồng băng sông Cửu Long
C.
Đồng bằng sông Hồng
Câu 5.
Gần một nửa số tỉnh nước ta có biển và nghề cá có vai trò lớn hơn cả là các tỉnh thuộc:
A.
Bắc Trung Bộ
B.
Vịnh Bắc Bộ
C.
Duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ
Câu 6.
Miền núi và trung du phía Bắc có thể mạnh nổi bật về công nghiệp:
A.
Khai khoáng, năng lượng
B.
Hóa chất
C.
Chế biến
Câu 7.
Nguồn lao động nước ta rất dồi dào có tốc độ tăng nhanh với đặc điểm:
A.
Cả 2 câu đều đúng
B.
Còn hạn chế về thể lực và trình độ chuyện môn
C.
Năng động, nhiều kinh nghiệm trong nông lâm ngư nghiệp, thủ công nghiệp, có khả năng tiếp thu
khoa học kĩ thuật
Câu 8. Hiện nay điều kiện ít hấp dẫn nhất đối với sự đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp nước ta:
A. Cơ sở vật chất, kĩ thuật và hạ tầng B. Dân cư và lao động
C. Thị trường
Câu 9. Nước ta có mật độ dân số trung bình cả nước năm 2003 là 246 người/km2, so với thế giới thuộc
loại:
A.
Trung bình
B.
Thấp
C.
Cao
Câu 10.
Sản xuất lúa ở nước ta đảm bảo đủ ăn và còn đủ để xuất khẩu, nguyên nhân quan trọng thứ nhất
là:
A. Tính cần cù lao động của nhân dân B. Đường lối đổi mới trong nông nghiệp của nhà
nước
C.
Thời tiết thuận lợi
Câu 11.
Sự phất triển và phân bố công nghiệp nước ta phụ thuộc vào:
A.
Nhân tố kinh tế-xã hội
B.
Nhân tố tự nhiên
C.
Nhân tố đầu tư nước ngoài
Câu 12.
Công cuộc đổi mới nên kinh tế nước ta bắt đầu từ:
A.
Năm 1996
B.
Năm 1976
C.
Năm 1986
Câu 13.
Nhân tố ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ngành than, luyện kim, thủy điện
là:
A. Tài nguyên, nguyên liệu, năng lượng B. Thị trường tiêu thụ
C. Nguồn lao động
Câu 14. Những điều kiện có tính quyết định tạo nên những thành tựu to lớn trong nông nghiệp nước ta:
A. Cả 2 đều đúng B. Điều kiện tự nhiên C. Điều kiện kinh tế-xã hội
Mã đề: 154
Kiểm tra địa lý 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra địa lý 9 - Người đăng: Thư Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kiểm tra địa lý 9 9 10 370