Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra linh kiện

Được đăng lên bởi hoang-hop
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 10576 lần   |   Lượt tải: 13 lần
ĐO VÀ KIỂM TRA LINH KIỆN TÍCH CỰC
1.Kiểm tra Diode :
- Dùng đồng hồ vạn năng (VOM - Volt Ohm Metter):
Đặt đồng hồ vạn năng về thang đo ohm (x1 hoặc x10), đặt hai que đo vào hai cực
của diode thực hiện đo hai lần có đảo chiều que đo nếu thấy một lần lên kim và một
lần kim không lên thì diode còn tốt, trường hợp lên kim là que đen đặt tại anốt (A)
que đỏ đặt tại catốt (K).
- Dùng số (DMM – Dgital Multi Metter):
Dùng chế độ kiểm tra diode thông thường, với diode Si sẽ đọc được giá trị từ 0,5V
đến 0,8 V khi phân cự thuận. Với diode Ge sẽ nhận được giá trị nhỏ hơn từ 0,2V đến
0,4 V khi phân cực thuận.
Nếu dùng thang đo Ohm với diode thông thường đồng hồ sẽ chỉ giá trị vô cùng vì
với một tiếp giáp PN đồng hồ không cung cấp đủ điện áp cho nó phân cực thuận.
Một số diode cho giá trị điện trở nhỏ hơn vô cùng khi đạt ở thang đo Ohm lớn nhất
cho kết quả không chính xác.
2.Đo kiểm tra transistor lưỡng cực (BJT;ví dụ C1815, C2383, A1015, A1013,
H1061, A671, D718):
- Dùng đồng hồ vạn năng (VOM - Volt Ohm Metter):
+ Xác định chân B, loại TZT:
Đặt đồng hồ về thang đo Ohm nấc x100 (hoặc x1K).Thực hiện tổ hợp 6 phép đo
trong đó có 2 phép đocó giá trị điệ trở tương ứng bằng nhau trong đó một que đo chỉ
cố định, chân gắn với que cố định là chân B của TZT.
Nếu que cố định là que đỏ thì TZT là loại PNP.
Nếu que cố định là que đen thì TZT là loại NPN.
+ Xác định chân C, E:
Trong hai chân còn lại giả sử 1 chân là C, chân kia là E.Loại PNP: Đặt que đỏ vào
chân C, que đen vào chân E. Loại NPN: Đặt que đen vào chân C, que đỏ vào chân E.
Thực hiện dùng ngón tay chạm chân C với chân B nếu Kim vọt lên từ 1/3 đến 2/3
thang đo thì giả sử là đúng, nếu kim không lên thì giả sử là sai ta giả sử lại (Đổi lại C
thành E và E thành C) và làm lại. Nếu cả hai lần giả sử đều sai thiTT đó đã bị hỏng.
- Dùng số (DMM – Dgital Multi Metter):
Đặt đồng hồ ở chế độ kiểm tra diode (diode test). Đặt que đỏ đồng hồ vào chân
cục B và que đen vào E nếu TZT tốt ta sẽ nhận được giá trị điện áp từ 0,45 đến 0,9V
nếu TZT đang kiểm tra là NPN, và giá trị đọc được là vô cùng nếu TZT thuộc loại
PNP giữ nguyên que đỏ ở chân B chuyển que đen về chân C cũng cho giá trị nêu
trên.Đảo chiều que đen đặt vào B que đỏ vào E đồng hồ hiển thị từ 0,45 đến 0,9V
nếu TZT là PNP và giá trị vô cùng nếu TZT kiểm tra là NPN chuyển que đỏ đến cực
C thu được kết quả tương tự.Nếu đo CE đảo chiều kim 2 lần đêuù cho giá trị vô cùng
đối với cả PNP và NPN.
- Kiểm tra TZT công suất:Tương tự như TZT thường nhưng giá trị điện trở BC và
BE nhỏ hơ...
ĐO VÀ KIỂM TRA LINH KIỆN TÍCH CỰC
1.Kiểm tra Diode :
- Dùng đồng hồ vạn năng (VOM - Volt Ohm Metter):
Đặt đồng hồ vạn năng về thang đo ohm (x1 hoặc x10), đặt hai que đo vào hai cực
của diode thực hiện đo hai lần có đảo chiều que đo nếu thấy một lần lên kim và một
lần kim không lên thì diode còn tốt, trường hợp lên kim là que đen đặt tại anốt (A)
que đỏ đặt tại catốt (K).
- Dùng số (DMM – Dgital Multi Metter):
Dùng chế độ kiểm tra diode thông thường, với diode Si sẽ đọc được giá trị từ 0,5V
đến 0,8 V khi phân cự thuận. Với diode Ge sẽ nhận được giá trị nhỏ hơn từ 0,2V đến
0,4 V khi phân cực thuận.
Nếu dùng thang đo Ohm với diode thông thường đồng hồ sẽ chỉ giá trị vô cùng vì
với một tiếp giáp PN đồng hồ không cung cấp đủ điện áp cho nó phân cực thuận.
Một số diode cho giá trị điện trở nhỏ hơn vô cùng khi đạt ở thang đo Ohm lớn nhất
cho kết quả không chính xác.
2.Đo kiểm tra transistor lưỡng cực (BJT;ví dụ C1815, C2383, A1015, A1013,
H1061, A671, D718):
- Dùng đồng hồ vạn năng (VOM - Volt Ohm Metter):
+ Xác định chân B, loại TZT:
Đặt đồng hồ về thang đo Ohm nấc x100 (hoặc x1K).Thực hiện tổ hợp 6 phép đo
trong đó có 2 phép đocó giá trị điệ trở tương ứng bằng nhau trong đó một que đo chỉ
cố định, chân gắn với que cố định là chân B của TZT.
Nếu que cố định là que đỏ thì TZT là loại PNP.
Nếu que cố định là que đen thì TZT là loại NPN.
+ Xác định chân C, E:
Trong hai chân còn lại giả sử 1 chân là C, chân kia là E.Loại PNP: Đặt que đỏ vào
chân C, que đen vào chân E. Loại NPN: Đặt que đen vào chân C, que đỏ vào chân E.
Thực hiện dùng ngón tay chạm chân C với chân B nếu Kim vọt lên từ 1/3 đến 2/3
thang đo thì giả sử là đúng, nếu kim không lên thì giả sử là sai ta giả sử lại (Đổi lại C
thành E và E thành C) và làm lại. Nếu cả hai lần giả sử đều sai thiTT đó đã bị hỏng.
- Dùng số (DMM – Dgital Multi Metter):
Đặt đồng hồ ở chế độ kiểm tra diode (diode test). Đặt que đỏ đồng hồ vào chân
cục B và que đen vào E nếu TZT tốt ta sẽ nhận được giá trị điện áp từ 0,45 đến 0,9V
nếu TZT đang kiểm tra là NPN, và giá trị đọc được là vô cùng nếu TZT thuộc loại
PNP giữ nguyên que đỏ ở chân B chuyển que đen về chân C cũng cho giá trị nêu
trên.Đảo chiều que đen đặt vào B que đỏ vào E đồng hồ hiển thị từ 0,45 đến 0,9V
nếu TZT là PNP và giá trị vô cùng nếu TZT kiểm tra là NPN chuyển que đỏ đến cực
C thu được kết quả tương tự.Nếu đo CE đảo chiều kim 2 lần đêuù cho giá trị vô cùng
đối với cả PNP và NPN.
- Kiểm tra TZT công suất:Tương tự như TZT thường nhưng giá trị điện trở BC và
BE nhỏ hơn bình thường, do trên CE gắn thêm một diode bảo vệ áp ngược nên đo
CE sẽ có một chiều kim vọt lên chiều kia không lên.Như vậy là c0s 3 phép đo có
điện trở nhỏ.
3 Đo kiểm tra JFET:
Thực hiện tổ hợp 6 phép đo có 4 phép lên kim (khoảng vài chục đến vài trăm
Ohm) đó là GS và GD (như các diode phân cực thuận) và DS, SD như một điện trở
kiểm tra linh kiện - Trang 2
kiểm tra linh kiện - Người đăng: hoang-hop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kiểm tra linh kiện 9 10 869