Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra môn Văn lớp 9 học kì II

Được đăng lên bởi Ngốc Trần
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Đại Xuyên
KIỂM TRA HỌC KÌ II
Họ và tên :..................................................................
Môn : Ngữ văn
Lớp : 9......
Điểm
Nhận xét

Đề bài
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 đ)
Khoanh tròn trước phương án trả lời em cho là đúng( mỗi câu đúng được 0.25đ)
Câu 1 : Bài văn "Bàn về đọc sách " của tác giả nào?
A. Nguyễn Thiếp
B. Chu Quang Tiềm
C. Nguyễn Quang Sáng
D. Hoài Thanh
Câu 2 : Đọc sách là con đường quan trọng để tích luỹ, nâng cao học vấn. Đúng hay sai?
A. Đúng
B. Sai.
Câu 3 : Câu nào sau đây là câu đặc biệt ? .
A. Tôi một quả bom trên đồi.
B. Vẳng lặng đến phát sợ.
C. Cây còn lại xơ xác.
D. Đất nóng.
Câu 4 : Ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con cò trong văn bản "Con cò" của Chế Lan Viên
là :
A. Hình ảnh người nông dân vất vả.
B. Hình ảnh người phụ nữ vất vả, nhọc nhằn, giàu đức hy sinh.
C. Biểu tượng cho tấm lòng người mẹ và những lời hát ru.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 5 : Ấn tượng đầu tiên khi nhà thơ Viễn Phương ra thăm lăng Bác là hình ảnh nào?
A. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
B. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
C. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ.
D. Bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên.
Câu 6 : Quan hệ giữa các vế trong câu ghép “Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng” là
quan hệ gì?
A-Quan hệ nguyên nhân
B-Quan hệ điều kiện
C-Quan hệ tương phản
D-Quan hệ nhượng bộ
Câu 7 : Các câu :"Ta làm con chim hót,
Ta làm một cành hoa", đã sử dụng phép liên kết gì?
A. Phép thế
B. Phép nối
C. Phép lặp từ ngữ
B. Không có phép liên kết.
Câu 8 : Câu tục ngữ " Lá lành đùm lá rách" được hiểu theo :
A. Nghĩa tường minh
B. Nghĩa hàm ý.
II /PHẦN TỰ LUẬN : 8 điểm
1. Phân tích khổ thơ đầu bài thơ " Mùa Xuân nho nhỏ" của Thanh Hải.
2. Người xưa có câu: “Uống nước nhớ nguồn”
Hãy giải thích câu tục ngữ trên. Ngày nay nhân dân ta đã kế thừa và phát huy truyền
thống tốt đẹp đó như thế nào?
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : 2 điểm
- Mỗi câu trả lời đúng cho 0,4 điểm .
- Đáp án 1B, 2A, 3B , 4C , 5B, 6A, 7C, 8B.
II /PHẦN TỰ LUẬN : 8 điểm
Câu 1 : (3 điểm) Viết dưới dạng các đọan văn. Cần thể hiện được các ý chính :
- Cảnh mùa xuân thiên nhiên đất trời xứ Huế được phác họa bằng những hình ảnh giản dị , gợi
cảm .
- Đọan thơ gợi ra cả không gian cao rộng , màu sắc tươi thắm ,âm thanh vang vọng.
- Cảm xúc của tác giả say sưa ,ngây ngất trước vẻ đẹp của đất trời .
Câu 2: (5 điểm) Bài làm văn
* Yêu cầu về nội dung
- Giải thích được các hình ảnh nước, nguồn từ đó làm rõ ý nghĩa câu tục ...
Trường THCS Đại Xuyên KIỂM TRA HỌC KÌ II
Họ và tên :.................................................................. Môn : Ngữ văn
Lớp : 9......
Điểm Nhận xét
Đề bài
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 đ)
Khoanh tròn trước phương án trả lời em cho là đúng( mỗi câu đúng được 0.25đ)
Câu 1 : Bài văn "Bàn về đọc sách " của tác giả nào?
A. Nguyễn Thiếp B. Chu Quang Tiềm
C. Nguyễn Quang Sáng D. Hoài Thanh
Câu 2 : Đọc sách là con đường quan trọng để tích luỹ, nâng cao học vấn. Đúng hay sai?
A. Đúng B. Sai.
Câu 3 : Câu nào sau đây là câu đặc biệt ? .
A. Tôi một quả bom trên đồi.
B. Vẳng lặng đến phát sợ.
C. Cây còn lại xơ xác.
D. Đất nóng.
Câu 4 : Ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh con cò trong văn bản "Con cò" của Chế Lan Viên
là :
A. Hình ảnh người nông dân vất vả.
B. Hình ảnh người phụ nữ vất vả, nhọc nhằn, giàu đức hy sinh.
C. Biểu tượng cho tấm lòng người mẹ và những lời hát ru.
D. Cả 3 ý trên.
Câu 5 : Ấn tượng đầu tiên khi nhà thơ Viễn Phương ra thăm lăng Bác là hình ảnh nào?
A. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
B. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
C. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ.
D. Bác nằm trong lăng giấc ngủ bình yên.
Câu 6 : Quan hệ giữa các vế trong câu ghép “Nhưng vì bom nổ gần, Nho bị choáng” là
quan hệ gì?
A-Quan hệ nguyên nhân B-Quan hệ điều kiện
C-Quan hệ tương phản D-Quan hệ nhượng bộ
Câu 7 : Các câu :"Ta làm con chim hót,
Ta làm một cành hoa", đã sử dụng phép liên kết gì?
A. Phép thế B. Phép nối
C. Phép lặp từ ngữ B. Không có phép liên kết.
Câu 8 : Câu tục ngữ " Lá lành đùm lá rách" được hiểu theo :
A. Nghĩa tường minh B. Nghĩa hàm ý.
II /PHẦN TỰ LUẬN : 8 điểm
1. Phân tích khổ thơ đầu bài thơ " Mùa Xuân nho nhỏ" của Thanh Hải.
2. Người xưa có câu: “Uống nước nhớ nguồn”
Hãy giải thích câu tục ngữ trên. Ngày nay nhân dân ta đã kế thừa phát huy truyền
thống tốt đẹp đó như thế nào?
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Kiểm tra môn Văn lớp 9 học kì II - Trang 2
Kiểm tra môn Văn lớp 9 học kì II - Người đăng: Ngốc Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra môn Văn lớp 9 học kì II 9 10 406