Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức từ trường Vật lý 11

Được đăng lên bởi GV Minhdat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ THỐNG KIẾN THỨC VỀ CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG
e-


f



B
O

R


v

Thầy: Nguyễn Kiếm Anh – THPT An Mỹ - BD
-------------------------------------------Bài viết này tóm tắt nội dung lý thuyết và phân loại một số dạng toán cơ bản
trong chương từ trường nhằm hỗ trợ các em học sinh trong việc:
- Tự tìm hiểu kiến thức về từ trường.
- Định hướng ôn tập kiến thức đã học.
- Xác định phương pháp giải quyết các dạng bài tập định lượng.

Lực lorenxơ

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

CHỦ ĐỀ 1: TỪ TRƯỜNG
1. Tìm hiểu về tương tác từ: Những tương tác nào được gọi là tương tác từ?
Tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa dòng điện với nam châm, giữa dòng điện với dòng điện
đều gọi là tương tác từ. Lực tương tác trong các trường hợp trên gọi là lực từ.
2. Tìm hiểu khái niệm từ trường: Từ trường tồn tại ở đâu?
Từ trường tồn tại xung quanh nam châm hoặc dòng điện hay các hạt mang điện chuyển động.
3. Tính chất cơ bản của từ trường: Từ trường có tính chất cơ bản nào?
Từ trường tác dụng lực từ lên nam châm, lên dòng điện đặt trong nó hay hạt điện tích chuyển động
trong nó.
4. Cảm ứng từ: - Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về phương diện nào?
Cảm ứng từ làđại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Cảm ứng từ là đại luông
véc tơ, kí hiệu B .
- Để xác định phương, chiều của cảm ứng từ người ta sử dụng phương pháp nào?
Dùng nam châm thử đặt vào trong từtrường, khi nam châm thử cân bằng thì: Phương của trục nam
châm thử là phương của cảm ứng từ B , chiều của cảm ứng từ là chiều từ cực nam sang cực bắc của nam
châm thử.
5. Đường sức từ: - Đường sức từ là gì? Có những tính chất nào?
* Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho hướng của tiếp tuyến tại bất kỳ điểm nào trên
BM
đường đó cũng trùng với hướng của véc tơ cảm ứng từ tại điểm đó.
* Tính chất của đường sức từ :
M
 Các đường sức từ của một từ trường không cắt nhau.
(chiều đường sức)
 Các đường sức từ là những đường cong kín.
 Độ mau (dày), thưa của các đường sức phản ánh độ lớn, nhỏ
của cảm ứng từ.
- Thế nào là từ trường đều?

Từ trường đều là một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau;
B
đường sức của từ trường
đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau.
- Dạng và chiều của đường sức từ được xác bằng cách nào?
Sử dụng phương pháp từ phổ để xác định dạng đường sức và dùng nam châm thử để xác định chiều
đường sức. (Hãy trình bày PP từ phổ? )
CHỦ ĐỀ 2: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC LOẠI MẠCH ĐƠN GIẢN

1. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài
 Các đường sức từ có dạng nh...
HỆ THỐNG KIẾN THỨC VỀ CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG
Thầy: Nguyễn Kiếm Anh – THPT An Mỹ - BD
-----------------------
---------------------
Bài viết này tóm tắt nội dung lý thuyết và phân loại một số dạng toán cơ bản
trong chương từ trường nhằm hỗ trợ các em học sinh trong việc:
- Tự tìm hiểu kiến thức về từ trường.
- Định hướng ôn tập kiến thức đã học.
- Xác định phương pháp giải quyết các dạng bài tập định lượng.
TÓM TẮT LÝ THUYẾT
CHỦ ĐỀ 1: TỪ TRƯỜNG
1. Tìm hiểu về tương tác từ: Những tương tác nào được gọi là tương tác từ?
Tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa dòng điện với nam châm, giữa dòng điện với dòng điện
đều gọi là tương tác từ. Lực tương tác trong các trường hợp trên gọi là lực từ.
2. Tìm hiểu khái niệm từ trường: Từ trường tồn tại ở đâu?
Từ trường tồn tại xung quanh nam châm hoặc dòng điện hay các hạt mang điện chuyển động.
3. Tính chất cơ bản của từ trường: Từ trường có tính chất cơ bản nào?
Từ trường tác dụng lực từ lên nam châm, lên dòng điện đặt trong nó hay hạt điện tích chuyển động
trong nó.
4. Cảm ứng từ: - Cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về phương diện nào?
Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Cảm ứng từ là đại luông
véc tơ, kí hiệu
B
.
- Để xác định phương, chiều của cảm ứng từ người ta sử dụng phương pháp nào?
Dùng nam châm thử đặt vào trong từ trường, khi nam châm thử cân bằng thì: Phương của trục nam
châm thử là phương của cảm ứng từ
B
, chiều của cảm ứng từ là chiều từ cực nam sang cực bắc của nam
châm thử.
5. Đường sức từ: - Đường sức từ là gì? Có những tính chất nào?
* Đường sức từ là đường được vẽ trong từ trường sao cho hướng của tiếp tuyến tại bất kỳ điểm nào trên
đường đó cũng trùng với hướng của véc tơ cảm ứng từ tại điểm đó.
M
B
* Tính chất của đường sức từ : M
Các đường sức từ của một từ trường không cắt nhau. (chiều đường sức)
Các đường sức từ là những đường cong kín.
Độ mau (dày), thưa của các đường sức phản ánh độ lớn, nhỏ
của cảm ứng từ.
- Thế nào là từ trường đều?
Từ trường đều là một từ trường mà cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau;
B
đường sức của từ trường
đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau.
- Dạng và chiều của đường sức từ được xác bằng cách nào?
Sử dụng phương pháp từ phổ để xác định dạng đường sức và dùng nam châm thử để xác định chiều
đường sức. (Hãy trình bày PP từ phổ? )
CHỦ ĐỀ 2: TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC LOẠI MẠCH ĐƠN GIẢN
1. Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài
Các đường sức từ có dạng như thế nào?
Các đường sức từ là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt M
phẳng vuông góc với dây dẫn và có tâm nằm trên dây.
Điểm đăt, phương và chiều của đường sức xác định như thế nào?
M
B
+ Điểm đặt: tại điểm ta xét
+ Phương : Tiếp tuyến với đường cảm ứng qua điểm ta xét
Thầy: Nguyễn Kiếm Anh_THPT An Mỹ_BD 1
e
-
v
f
B
O R
Lực lorenxơ
I
r
Kiến thức từ trường Vật lý 11 - Trang 2
Kiến thức từ trường Vật lý 11 - Người đăng: GV Minhdat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kiến thức từ trường Vật lý 11 9 10 934