Ktl-icon-tai-lieu

Kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 635 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

Đề tài:
Kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á

MỤC LỤC
Mở đầu .................................................................................................................................. 3
Nội dung ................................................................................................................................ 4
1. Khái quát Đông Nam Á .................................................................................................... 4
1.1. Vị trí địa lý ..................................................................................................................... 4
Bản đồ địa lý khu vực Đông Nam Á ........................................................................................ 5
Địa hình Đông Nam Á nhìn từ vệ tinh ..................................................................................... 6
1.2. Lịch sử hình thành ......................................................................................................... 7
Đến đầu thế kỷ 20, các phong trào dân tộc tại các quốc gia trên khu vực đã bùng dậy mạnh
mẽ để giành lại độc lập tự chủ cho dân tộc; đồng thời cũng từ đó ra sức xây dựng để đất
nước ngày càng giàu mạnh hơn. Và cũng kể từ đó khu vực này đã bước vào giai đoạn phát
triển nhanh chóng cả về mặt quân sự cũng như kinh tế. ....................................................... 8
Nhìn chung, trong suốt quá trình phát triển, khu vực Đông Nam Á đã gặp nhiều khó khăn và
thử thách. Tuy nhiên với sự chung tay đồng lòng của 11 đất nước anh em đã hình thành nên
một diện mạo Đông Nam Á mới. Hôm nay, thế giới biết đến khu vực Đông Nam Á hiện đại
với đặc trưng ở hoạt động kinh tế diễn ra hết sức năng động, mức độ tăng trưởng kinh tế cao
của hầu hết các nước thành viên và sự kết hợp bên trong chặt chẽ thông qua khu vực thương
mại tự do ASEAN. Đây cũng là một khối có triển vọng thành công trong việc hội nhập ở
mức cao hơn nữa vào vùng Châu Á Thái Bình Dương thông qua Hội nghị thượng đỉnh
Đông Á. .............................................................................................................................. 8
1.3. Văn minh Đông Nam Á ............................................................................................... 8
2. Tìm hiểu về nghệ thuật tạo hình ...................................................................................... 9
2.1. Khái niệm “Nghệ thuật tạo hình” ................................................................................. 9
2.2. Khái quá...
BÁO CÁO TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Kiến trúc và điêu khc Đông Nam Á
Kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á 9 10 895