Ktl-icon-tai-lieu

kinh doanh quốc tế

Được đăng lên bởi Ngoc Koi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2447 lần   |   Lượt tải: 3 lần
A. MỞ ĐẦU
Vốn là một yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng mà tất cả các doanh
nghiệp đều phải lựa, xem xét và sử dụng một cách hợp lý. Vốn còn là yếu
tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại và là điều kiện hàng đầu
trong quá trình phát triển của mọi quốc gia.
Thị trường vốn chính là kênh cung cấp vốn phong phú nhất và đa
dạng nhất với nhiều hình thức khác nhau, nhiều thời hạn khác nhau cho
các chủ thể trong nền kinh tế quốc tế.
B. NỘI DUNG
I: Khái niệm và vai trò của thị trường vốn quốc tế
1. Khái niệm
Thị trường vốn quốc tế là một mạng lưới bao gồm các cá nhân, các
công ty, các thể chế tài chính và các chính phủ tiến hành đầu tư hay
vay tiền vượt qua các biên giới quốc gia.Thị trường vốn quốc tế bao
gồm sàn giao dịch chính thức và mạng lưới giao dịch điện tử.
-Định chế tài chính hay tổ chức tài chính là các tổ chức thương mại và
công cộng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tham gia vào việc trao đổi,
cho vay, đi mượn và đầu tư tiền tệ. Thuật ngữ này thường được sử dụng
thay cho thuật ngữ "trung gian tài chính". Theo qui ước, định chế tài
chính gồm có các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty quản lý
quỹ, quỹ đầu tư và những người môi giới đầu tư.
-Sàn giao dịch: Chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau: Sàn giao dịch là
nơi mọi người có thể giao dịch mua bán các sản phẩm với nhau, Sàn giao
dịch có nhiệm vụ môi giới, thực hiện các dịch vụ chuyển giao tiền cho
người bán và sản phẩm cho người mua. Hiển nhiên người bán và người
mua đều phải chịu chi phí dịch vụ nói trên.
-Người bán và người mua là cá nhân, công ty, Chính phủ các nước, các
công ty đa quốc gia, các ngân hàng thương mại lớn và các tổ chức quốc tế
+Một số sàn giao dịch trên thị trường là: sàn giao dịch chứng khoán, sàn
giao dịch bất động sản, sàn giao dịch vàng, sàn giao dịch dầu thô quốc
tế...
Khuyến cáo về một số sàn giao dịch thương mại điện tử không lành
mạnh
Trong thời gian gần đây, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
(Bộ Công Thương) liên tục nhận được phản ánh của các tổ chức và cá
nhân về hoạt động của một số doanh nghiệp lợi dụng thương mại điện tử
để huy động lượng tiền mặt lớn từ mạng lưới người tham gia, với mô
hình hoạt động có nhiều điểm không minh bạch.
Cách thức hoạt động điển hình của những doanh nghiệp dạng này là thiết
lập một website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, trên
đó cho phép những thành viên đã nộp tiền được mở một gian hàng ảo để

giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Sau khi đóng một khoản
phí ban đầu thì bên cạnh việc đ...
A. MỞ ĐẦU
Vốn là một yếu tố đầu vào vô cùng quan trọng mà tất cả các doanh
nghiệp đều phải lựa, xem xét và sử dụng một cách hợp lý. Vốn còn là yếu
tố cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại và là điều kiện hàng đầu
trong quá trình phát triển của mọi quốc gia.
Thị trường vốn chính là kênh cung cấp vốn phong phú nhất và đa
dạng nhất với nhiều hình thức khác nhau, nhiều thời hạn khác nhau cho
các chủ thể trong nền kinh tế quốc tế.
B. NỘI DUNG
I: Khái niệm và vai trò của thị trường vốn quốc tế
1. Khái niệm
Thị trường vốn quốc tế là một mạng lưới bao gồm các cá nhân, các
công ty, các thể chế tài chính và các chính phủ tiến hành đầu tư hay
vay tiền vượt qua các biên giới quốc gia.Thị trường vốn quốc tế bao
gồm sàn giao dịch chính thức và mạng lưới giao dịch điện tử.
-Định chế tài chính hay tổ chức tài chính là các tổ chức thương mại và
công cộng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, tham gia vào việc trao đổi,
cho vay, đi mượn và đầu tư tiền tệ. Thuật ngữ này thường được sử dụng
thay cho thuật ngữ "trung gian tài chính". Theo qui ước, định chế tài
chính gồm có các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty quản lý
quỹ, quỹ đầu tư và những người môi giới đầu tư.
-Sàn giao dịch: Chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau: Sàn giao dịch là
nơi mọi người có thể giao dịch mua bán các sản phẩm với nhau, Sàn giao
dịch có nhiệm vụ môi giới, thực hiện các dịch vụ chuyển giao tiền cho
người bán và sản phẩm cho người mua. Hiển nhiên người bán và người
mua đều phải chịu chi phí dịch vụ nói trên.
-Người bán và người mua là cá nhân, công ty, Chính phủ các nước, các
công ty đa quốc gia, các ngân hàng thương mại lớn và các tổ chức quốc tế
+Một số sàn giao dịch trên thị trường là: sàn giao dịch chứng khoán, sàn
giao dịch bất động sản, sàn giao dịch vàng, sàn giao dịch dầu thô quốc
tế...
Khuyến cáo về một số sàn giao dịch thương mại điện tử không lành
mạnh
Trong thời gian gần đây, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
(Bộ Công Thương) liên tục nhận được phản ánh của các tổ chức và cá
nhân về hoạt động của một số doanh nghiệp lợi dụng thương mại điện tử
để huy động lượng tiền mặt lớn từ mạng lưới người tham gia, với mô
hình hoạt động có nhiều điểm không minh bạch.
Cách thức hoạt động điển hình của những doanh nghiệp dạng này là thiết
lập một website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử, trên
đó cho phép những thành viên đã nộp tiền được mở một gian hàng ảo để
kinh doanh quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh doanh quốc tế - Người đăng: Ngoc Koi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
kinh doanh quốc tế 9 10 284