Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1

Được đăng lên bởi tinhtrung1987
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A PHẦN MỞ ĐẦU:
I.

Lý do chọn đề tài:
Trẻ mầm non là nền tảng,là những chủ nhân sẽ kế thừa và phát huy những gì tốt
đẹp nhất của loài người. Vì thế, việc quan tâm, chăm sóc cũng như tạo điều kiện để trẻ
phát triển một cách toàn diện là một vấn đề mà toàn xã hội cần phải quan tâm. Đặc biệt
là những giáo viên mầm non, những người trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy trẻ.Với lứa tuổi
mầm non, chúng ta cần quan tâm nhất là trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn vì trẻ lứa tuổi này
chuẩn bị bước vào lớp 1, một bước ngoặt vô cùng quan trọng đối với trẻ.Trẻ mẫu giáo
lớn chuyển lên lớp 1 rất non nớt bởi vì trẻ đang sống trong một môi trường được sự
chăm lo chu đáo của các cô giáo mầm non về cả dạy dỗ và nuôi dưỡng, được các cô
chăm sóc chu đáo nhiệt tình như người mẹ thứ hai của mình. Vì thế, trong một môi
trường hoàn toàn mới lạ trẻ sẽ khó tiếp cận và thích nghi ngay được. Chính vì thế,
nhiệm vụ của các cô giáo mầm non là phải tạo cho trẻ mẫu giáo lớn(5-6 tuổi) một tâm
thế vững vàng, sẵn sàng bước vào lớp 1 để trẻ tiếp cận môi trường mới một cách tốt
nhất, nhằm giúp trẻ tiếp thu kiến thức ở bậc học tiểu học đạt hiệu quả nhất.
Bản chất của hai quá trình dạy học ở hai bậc học Mẫu giáo và tiểu học khác hẳn nhau:
Học mẫu giáo theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học”, vui chơi là hoạt động
chủ đạo còn việc học ở lớp 1 “ Học là hoạt động chủ đạo”. Mặt khác các mối quan hệ
giữa cô và trò cũng hoàn toàn khác: Ở mẩu giáo quan hệ cô cháu như tình cảm gia đình
“ cô giáo như mẹ hiền” còn ở tiểu học cô là cô, trò là trò. Quan hệ bạn bè ở mẩu giáo và
học sinh lớp 1 cũng hoàn toàn khác nhau, trẻ lớp lớn ở mẩu giáo là những anh chị , còn
lên lớp 1, học sinh lớp 1 là những em nhỏ trước những anh chị của bao lớp khác…. Trẻ
mẫu giáo lớn chuyển sang một môi trường học tập hoàn toàn mới lạ, khác với môi
trường mẫu giáo nên rất bỡ ngỡ, lo sợ, dao động về mặt tâm lý.
Việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1 là hết sức cần thiết vì đó là một
trong những mục tiêu của ngành học mầm non.
Chính xuất phát từ các lý do đã nêu ở trên, bản thân tôi là một giáo viên , nắm được
những đặc điểm tâm sinh lý của trẻ cũng như tâm lý của phụ huynh, tôi thấy việc chuẩn
bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1 là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Chính
vì thế mà tôi quyết định chọn đề tài: “ Kinh nghiệm chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu
giáo lớn vào lớp 1”. Với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân với các
bạn đồng nghiệp cũng như chuẩn bị cho trẻ một tâm thế vững vàng khi bước vào lớp 1.
II.

Mục...
A PHẦN MỞ ĐẦU:
I. Lý do chọn đề tài:
Trmầm non nền tảng,là những chủ nhân sẽ kế thừa phát huy những tốt
đẹp nhất của loài người. thế, việc quan tâm, chăm sóc cũng như tạo điều kiện để trẻ
phát triển một cách toàn diện một vấn đề toàn xã hội cần phải quan tâm. Đặc biệt
những giáo viên mầm non, những người trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy trẻ.Với lứa tuổi
mầm non, chúng ta cần quan tâm nhất trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn trẻ lứa tuổi này
chuẩn bị bước vào lớp 1, một bước ngoặt cùng quan trọng đối với trẻ.Trẻ mẫu giáo
lớn chuyển lên lớp 1 rất non nớt bởi trẻ đang sống trong một môi trường được sự
chăm lo chu đáo của các giáo mầm non về cả dạy dỗ và nuôi ỡng, được các
chăm sóc chu đáo nhiệt tình như người mẹ thứ hai của mình. thế, trong một môi
trường hoàn toàn mới lạ trẻ sẽ khó tiếp cận thích nghi ngay được. Chính thế,
nhiệm v của các giáo mầm non phải tạo cho trẻ mẫu giáo lớn(5-6 tuổi) một tâm
thế vững vàng, sẵn sàng bước vào lớp 1 để trẻ tiếp cận môi trường mới một cách tốt
nhất, nhằm giúp trẻ tiếp thu kiến thức ở bậc học tiểu học đạt hiệu quả nhất.
Bản chất của hai quá trình dạy học hai bậc học Mẫu giáo tiểu học khác hẳn nhau:
Học mẫu giáo theo phương châm “Học bằng chơi, chơi học”, vui chơi hoạt động
chủ đạo còn việc học lớp 1 Học hoạt động chủ đạo”. Mặt khác các mối quan hệ
giữa trò cũng hoàn toàn khác: mẩu giáo quan hệ cháu như tình cảm gia đình
“ cô giáo như mẹ hiền” còn ở tiểu học cô là cô, trò là trò. Quan hệ bạn bè ở mẩu giáo
học sinh lớp 1 cũng hoàn toàn khác nhau, trẻ lớp lớn mẩu giáo những anh chị , còn
lên lớp 1, học sinh lớp 1 những em nhỏ trước những anh chị của bao lớp khác…. Trẻ
mẫu giáo lớn chuyển sang một môi trường học tập hoàn toàn mới lạ, khác với môi
trường mẫu giáo nên rất bỡ ngỡ, lo sợ, dao động về mặt tâm lý.
Việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1 là hết sức cần thiết đó một
trong những mục tiêu của ngành học mầm non.
Chính xuất phát từ các do đã nêu trên, bản thân tôi là một giáo viên , nắm được
những đặc điểm tâm sinh của trẻ cũng như tâm của phụ huynh, tôi thấy việc chuẩn
bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1 điều hết sức cần thiết quan trọng. Chính
thế tôi quyết định chọn đề tài: Kinh nghiệm chuẩn b tâm thế cho trẻ mẫu
giáo lớn vào lớp 1”. Với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân với các
bạn đồng nghiệp cũng như chuẩn bị cho trẻ một tâm thế vững vàng khi bước vào lớp 1.
II. Mục đích nghiên cứu:
-Nhằm tìm ra những biện pháp đ cho trẻ mẫu giáo lớn(5-6 tuổi) một tâm thế
vững vàng, sẵn sàng ớc vào lớp 1 để trẻ tiếp cận môi trường mới một cách tốt nhất,
nhằm giúp trẻ tiếp thu kiến thức ở bậc học tiểu học đạt hiệu quả nhất.
1
Kinh nghiệm chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1 - Người đăng: tinhtrung1987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Kinh nghiệm chuẩn bị tâm thế cho trẻ mẫu giáo lớn vào lớp 1 9 10 857