Ktl-icon-tai-lieu

kinh nghiệm giáo dục học sinh khuyết tật thcs

Được đăng lên bởi sonlam172010
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài :
- Như các học sinh khác, học sinh khuyết tật là trọng tâm của quá trình giáo dục.
Các em cần tham gia đầy đủ và bình đẳng mọi công việc của nhà trường và cộng
đồng vì :“ Trường học cho mọi trẻ em trong một xã hội, cho mọi người”.
- Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng là một
trong những mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong giai
đoạn hiện nay. Việc làm này thể hiện truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của dân
tộc ta .
- Trong những năm gần đây, có rất nhiều văn bản của các cơ quan có thẩm quyền
chỉ đạo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.
- Giáo dục học sinh khuyết tật là một mô hình tích cực, phù hợp với xu thế phát
triển của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Mô hình này nhằm giúp đỡ
tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật được sống, vui chơi, học tập bình đẳng như
những em bình thường, tạo điều kiện để học sinh phát triển tốt, được hòa nhập
cộng đồng xã hội …
- Là giáo viên chủ nhiệm có lớp đầu cấp THCS có học sinh khuyết tật: Chậm
phát triển trí tuệ, trong lớp, ngay từ đầu tôi rất quan tâm đến công tác dạy học
sinh khuyết tật. Vì vậy tôi chọn đế tài: Kinh nghiệm giáo dục học sinh khuyết
tật chậm phát triển trí tuệ ở trường THCS.
1.2. Điểm mới của đề tài :
- Đề tài này chưa có ai nghiên cứu, hay chỉ có ở mức độ đơn giản, phạm vi hẹp,
hiệu quả chưa cao.
- Đề tài này đã trang bị, định hướng cho học sinh thiệt thòi những kiến thức và
kỹ năng cơ bản cần thiết cho việc học tập, góp phần cải thiện kết quả học tập,
nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS
- Từ chỗ các em là học sinh khuyết tật trí tuệ, tiếp thu chậm, ngại giao tiếp gia
đình chưa có phương pháp dạy riêng con mình, giáo viên mất nhiều thời gian để
đầu tư cho em đến nay học sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt, thích tham gia hoạt động
tập thể hơn.
- Khả năng áp dụng: Áp dụng trong công tác chủ nhiệm lớp 6, giảng dạy ở
trường THCS và một số lớp có học sinh khuyết tật trong trường và nhiều trường
của huyện, tỉnh
- Hiệu quả: Qua việc áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực nhằm tạo điều
kiện cho học sinh thiệt thòi tôi nhận thấy các em đã:
1

- Nắm được những kiến thức cơ bản về :
+ Kĩ năng lắng nghe
+ Kĩ năng nghe hiểu
+ Kĩ năng biểu đạt
- Rèn được kĩ năng thích ứng: Trẻ có khuyết tật nhận thức chậm không đầy đủ lại
yếu trong nhận xét sự kiện, sự việc
- Trẻ có khả năng xác định những đức tính, đạo đức, thái độ theo chuẩn mực của
tập thể, của xã hội để phù hợp với lối sống.
- Trẻ biết thông cảm với n...
1.PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài :
- Như các học sinh khác, học sinh khuyết tậttrọng tâm của quá trình giáo dục.
Các em cần tham gia đầy đủbình đẳng mọi công việc của nhà trường và cộng
đồng vì :“ Trường học cho mọi trẻ em trong một xã hội, cho mọi người”.
- Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng một
trong những mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và toàn hội trong giai
đoạn hiện nay. Việc làm này thể hiện truyền thống tốt đp từ ngàn xưa của dân
tộc ta .
- Trong những năm gần đây, có rất nhiều văn bản của các cơ quan có thẩm quyền
chỉ đạo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật.
- Giáo dục học sinh khuyết tật một mô hình tích cực, phù hợp với xu thế phát
triển của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. nh này nhằm giúp đỡ
tạo điều kiện cho học sinh khuyết tật được sống, vui chơi, học tập bình đẳng như
những em bình thường, tạo điều kiện để học sinh phát triển tốt, được hòa nhập
cộng đồng xã hội …
- giáo viên chủ nhiệm lớp đầu cấp THCS học sinh khuyết tật: Chậm
phát triển trí tuệ, trong lớp, ngay từ đầu tôi rất quan tâm đến công tác dạy học
sinh khuyết tật. vậy tôi chọn đế tài: Kinh nghiệm giáo dục học sinh khuyết
tật chậm phát triển trí tuệ ở trường THCS.
1.2. Điểm mới của đề tài :
- Đề tài này chưa ai nghiên cứu, hay chỉ mức độ đơn giản, phạm vi hẹp,
hiệu quả chưa cao.
- Đ tài này đã trang bị, định hướng cho học sinh thiệt thòi những kiến thức
kỹ năng bản cần thiết cho việc học tập, góp phần cải thiện kết quả học tập,
nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THCS
- Từ chỗ các em học sinh khuyết tật t tuệ, tiếp thu chậm, ngại giao tiếp gia
đình chưa phương pháp dạy riêng con nh, giáo viên mất nhiều thời gian để
đầu tư cho em đến nay học sinh đã có sự tiến bộ rõ rệt, thích tham gia hoạt động
tập thể hơn.
- Khả năng áp dụng: Áp dụng trong công tác chủ nhiệm lớp 6, giảng dạy
trường THCS một số lớp học sinh khuyết tật trong trường nhiều trường
của huyện, tỉnh
- Hiệu quả: Qua việc áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực nhằm tạo điều
kiện cho học sinh thiệt thòi tôi nhận thấy các em đã:
1
kinh nghiệm giáo dục học sinh khuyết tật thcs - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh nghiệm giáo dục học sinh khuyết tật thcs - Người đăng: sonlam172010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
kinh nghiệm giáo dục học sinh khuyết tật thcs 9 10 294