Ktl-icon-tai-lieu

KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN NÂNG CAO THÀNH TÍCH BẮN NỎ CHO HỌC SINH THCS

Được đăng lên bởi letuananh998
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 2 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên đề tài:
KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN
NÂNG CAO THÀNH TÍCH BẮN NỎ CHO HỌC SINH THCS
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Bộ môn Thể dục ngày càng được xem là bộ môn quan trọng và phát triển
trong các trường học. Đảng và Nhà nước rất coi trọng việc rèn luyện thể chất của
các học sinh trong các bậc học, bởi vậy mà khẩu hiệu “Khỏe để xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc” là điều mà các thầy giáo, cô giáo cũng như các em học sinh luôn ghi
nhớ và từ đó có động lực để thúc đẩy việc rèn luyện thể chất.
Rèn luyện TDTT còn mang lại cho mọi người và thế hệ trẻ cuộc sống vui
tươi, lành mạnh, bổ ích. Nó có nhiều tác động và tác động mạnh mẽ đến các mặt
giáo dục: đạo đức, trí tuệ, lao động thẩm mĩ nhằm góp phần đào tạo cho thế hệ
thanh niên Việt Nam thành những người “phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về
thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”.
Giảng dạy bộ môn Thể dục cũng như các bộ môn khác trong nhà trường có
tác dụng hình thành ở người học những nhân cách sống của con người lao động
mới, trong thời đại mới. Khỏe mạnh về thể chất, minh mẫn về tinh thần, sáng tạo
trong lao động đó chính là mục tiêu mà Đảng đã đề ra để đào tạo con người. Tự
chủ - năng động – sáng tạo, có năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra, tự do
được việc làm, lập nghiệp và thăng tiến trong cuộc sống. Qua đó, góp phần xây
dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Bộ môn Thể dục giảng dạy ở cấp THCS có rất nhiều nội dung: Chạy nhanh,
Chạy bền, Nhảy cao, Nhảy xa, Ném bóng… Các nội dung này đề có kế hoạch
giảng dạy với mục đích rèn luyện thể chất cho học sinh. Bên cạnh đó cũng giúp các
em nâng cao thành tích của bản thân để từ đó người giáo viên phát hiện ra được
những em học sinh có tố chất năng khiếu vượt trội để lựa chọn, sàng lọc huấn
luyện các em tham gia thi đấu trong các giải TDTT, HKPĐ các cấp.
Là một giáo viên giảng dạy môn Thể dục công tác ở huyện miền núi, tôi cũng
đã được trải nghiệm qua nhiều kì Đại hội TDTT và HKPĐ các cấp với tư cách là
trọng tài hoặc Huấn luyện viên, tôi nhận thấy rằng: đối với các em học sinh miền
núi, việc rèn luyện các tố chất thể lực các em thực hiện rất tốt, nhưng về độ khéo
léo thì còn hạn chế rất nhiều. Điều đó cũng rất dễ nhận biết bởi khi học Thể dục
các em chỉ được học trong giờ chính khóa là chủ yếu, còn lại các em ít được tham
gia tập luyện ngoại khóa. Với các môn thể thao, học sinh miền núi luyện tập, thi

1

đấu so với học sinh miền xuôi thì có thành tích thấp hơn, đối với các môn Điền
kinh thì cũng đã có tiến bộ phần nào. Điều ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Tên đề tài:
KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN
NÂNG CAO THÀNH TÍCH BẮN NỎ CHO HỌC SINH THCS
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Bộ môn Thể dục ngày càng được xem là b môn quan trọng và phát triển
trong các trường học. Đảng Nhà ớc rất coi trọng việc rèn luyện thể chất của
các học sinh trong c bậc học, bởi vậy khẩu hiệu “Khỏe để y dựng và bảo
vệ Tổ quốc” điều mà các thầy giáo, giáo cũng nhưc em học sinh luôn ghi
nhớ và từ đó có động lực để thúc đẩy việc rèn luyện thể chất.
Rèn luyện TDTT còn mang lại cho mọi người và thế hệ trẻ cuộc sống vui
tươi, lành mạnh, b ích. Nó có nhiều tác động và tác động mạnh m đến các mặt
giáo dục: đạo đức, trí tuệ, lao động thẩm mĩ nhằm góp phần đào tạo cho thế hệ
thanh niên Việt Nam thành những người “phát triển cao v trí tuệ, cường tráng về
thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức”.
Giảng dạy bộ môn Thể dục cũng như các b môn khác trong nhà trường
tác dụng hình thành người học những nhân cách sống của con người lao động
mới, trong thời đại mới. Khỏe mạnh v thể chất, minh mẫn về tinh thần, sáng tạo
trong lao động đó chính mục tiêu Đảng đã đ ra đ đào tạo con người. Tự
chủ - năng động sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra, tự do
được việc làm, lập nghiệp thăng tiến trong cuộc sống. Qua đó, góp phần xây
dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Bộ môn Thể dục giảng dạy cấp THCS rất nhiều nội dung: Chạy nhanh,
Chạy bền, Nhảy cao, Nhảy xa, Ném bóng… Các nội dung này đề kế hoạch
giảng dạy với mục đích rèn luyện thể chất cho học sinh. Bên cạnh đó cũng giúp các
em nâng cao thành tích của bản thân để t đó người giáo viên phát hiện ra được
những em học sinh t chất năng khiếu vượt trội để lựa chọn, sàng lọc huấn
luyện các em tham gia thi đấu trong các giải TDTT, HKPĐ các cấp.
một giáo viên giảng dạy môn Thể dục công tác huyện miền núi, tôi cũng
đã được trải nghiệm qua nhiều Đại hội TDTT và HKPĐ các cấp với tư cách
trọng i hoặc Huấn luyện viên, tôi nhận thấy rằng: đối với các em học sinh miền
núi, việc rèn luyện các tố chất thể lực các em thực hiện rất tốt, nhưng về độ khéo
léo thì còn hạn chế rất nhiều. Điều đó cũng rất dễ nhận biết bởi khi học Thể dục
các em chỉ được học trong giờ chính khóa chủ yếu, còn lạic em ít được tham
gia tập luyện ngoại khóa. Với các môn thể thao, học sinh miền núi luyện tập, thi
1
KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN NÂNG CAO THÀNH TÍCH BẮN NỎ CHO HỌC SINH THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN NÂNG CAO THÀNH TÍCH BẮN NỎ CHO HỌC SINH THCS - Người đăng: letuananh998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
KINH NGHIỆM HUẤN LUYỆN NÂNG CAO THÀNH TÍCH BẮN NỎ CHO HỌC SINH THCS 9 10 917