Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Lớp 4

Được đăng lên bởi dinhphan75
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh nghiÖm d¹y mét sè bµi to¸n cã lêi v¨n ®iÓn h×nh ë Líp 4 - Trêng TiÓu häc Huy T©n

PHÂN I: MỞ ĐẦU.
I. Lí do chọn đề tài
Khoa học ngày các phát triển đòi hỏi phải có những con người phát triển
toàn diện mới đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Bậc Tiểu
học - bậc học đầu tiên của giáo dục phổ thông cũng góp phần vô cùng quan
trọng hình thành tư duy nâng dần từ trực quan đến trừu tượng. Một trong những
môn học quan trọng trong đó có môn Toán
Môn toán là môn học "công cụ cung cấp kiến thức, kĩ năng, phương pháp,
góp phần xây dựng nền tảng văn hoá phổ thông của con người lao động mới.
Toán học là công cụ của khoa học kĩ thuật có nguồn gốc trong thực tiễn. Những
kiến thức toán học phổ thông cơ bản sẽ giúp cho học sinh có cơ sở để học các
môn khoa học, kĩ thuật.... Cùng với kiến thức, môn toán trong nhà trường còn
cung cấp cho học sinh những kĩ năng như: Kĩ năng tính (tính viết, tính nhẩm,
tính bằng máy tính...); Kĩ năng sử dụng các dụng cụ toán học (thước kẻ, compa),
kĩ năng đọc, vẽ hình; Kĩ năng đo đạc (bằng dụng cụ), ước lượng (bằng mắt, bằng
tay, bằng gang tay, bước chân...)
Đồng thời với việc trau dồi kiến thức, kĩ năng toán học cơ bản cho học
sinh, môn toán còn giúp cho học sinh phương pháp suy luận, phương pháp lao
động tốt, phương pháp tự học, phương pháp giải quyết các vấn đề, từ đó học
sinh có phương pháp tự học và phát triển trí thông minh sáng tạo. Qua hoạt động
học toán, học sinh được rèn luyện tính cẩn thận, phân biệt rõ ràng, đúng sai.
Môn toán còn có tác dụng trau dồi cho học sinh óc thẩm mĩ. Giúp các em thích
học toán.
Nội dung môn toán ở tiểu học bao gồm nhiều chủ đề, kiến thức lớn như:
- Số học.
- Đo đại lượng thông dụng.
- Một số yếu tố ban đầu về đại số.
- Một số yếu tố hình học.
- Giải toán có lời văn.

RÌn kü n¨ng tr×nh bµy c¸c bµi to¸n cã lêi v¨n cho häc sinh líp 4

Trong chương trình toán ở tiểu học, việc giải các bài toán chiếm một vị
trí rất quan trọng. Được thể hiện qua các khái niệm toán học, các quy tắc toán
học đều được giảng dạy thông qua giải toán. Việc giải toán giúp học sinh củng
cố vận dụng các kiến thức, rèn luyện kĩ năng tính toán . Đồng thời qua việc giải
toán cho học sinh mà giáo viên có thể dễ dàng phát hiện những mặt mạnh, mặt
yếu của từng em về kiến thức, kĩ năng và tư duy để từ đó giúp học sinh phát huy
được tính chủ động sáng tạo trong học tập. Hướng dẫn học sinh tìm ra lời giải
đúng.
Học sinh của huyện Phù Yên tỉnh Sơn La chủ yếu là học sinh dân tộc thiểu
số ngôn ngữ sử dụng là tiếng dân tộc, Tiến...
Kinh nghiÖm d¹y mét sè bµi to¸n cã lêi v¨n ®iÓn h×nh ë Líp 4 - Trêng TiÓu häc Huy T©n
PHÂN I: MỞ ĐẦU.
I. Lí do chọn đề tài
Khoa học ngày các phát triển đòi hỏi phải những con người phát triển
toàn diện mới đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao của hội. Bậc Tiểu
học - bậc học đầu tiên của giáo dục phổ thông cũng góp phần cùng quan
trọng hình thành duy nâng dần từ trực quan đến trừu tượng. Một trong những
môn học quan trọng trong đó có môn Toán
Môn toán môn học "công cụ cung cấp kiến thức, năng, phương pháp,
góp phần xây dựng nền tảng văn hoá phổ thông của con người lao động mới.
Toán học công cụ của khoa học thuật có nguồn gốc trong thực tiễn. Những
kiến thức toán học phổ thông bản sẽ giúp cho học sinh cơ sở để học các
môn khoa học, kĩ thuật.... Cùng với kiến thức, môn toán trong nhà trường còn
cung cấp cho học sinh những năng như: Kĩ năng tính (tính viết, tính nhẩm,
tính bằng máy tính...); Kĩ năng sử dụng các dụng cụ toán học (thước kẻ, compa),
kĩ năng đọc, vẽ hình; Kĩ năng đo đạc (bằng dụng cụ), ước lượng (bằng mắt, bằng
tay, bằng gang tay, bước chân...)
Đồng thời với việc trau dồi kiến thức, năng toán học bản cho học
sinh, môn toán còn giúp cho học sinh phương pháp suy luận, phương pháp lao
động tốt, phương pháp tự học, phương pháp giải quyết các vấn đ, từ đó học
sinh có phương pháp tự học và phát triển trí thông minh sáng tạo. Qua hoạt động
học toán, học sinh được rèn luyện tính cẩn thận, phân biệt ràng, đúng sai.
Môn toán còn tác dụng trau dồi cho học sinh óc thẩm mĩ. Giúp các em thích
học toán.
Nội dung môn toán ở tiểu học bao gồm nhiều chủ đề, kiến thức lớn như:
- Số học.
- Đo đại lượng thông dụng.
- Một số yếu tố ban đầu về đại số.
- Một số yếu tố hình học.
- Giải toán có lời văn.
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Lớp 4 - Người đăng: dinhphan75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải toán có lời văn Lớp 4 9 10 680