Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế nông nghiệp

Được đăng lên bởi nguyenanhtu-neu
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1490 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Ths Hoàng Mạnh Hùng
Khoa Bất động sản và KTTN
Phó Giám đốc Trung tâm KTTN&PTNT

ĐT: 0912.019.437
Email:
hoangmanhhunggl@yahoo.com.vn
hunghm@neu.edu.vn
1

Chương trình môn KTNN
(6 chương) = 3 ĐVHT
C1: Nhập môn KTNN
C2: Hệ thống KTNN VN
C3: Kinh tế sử dụng các yếu tố nguồn lực
C4: Tiến bộ KHCN trong NN
C5: Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa
NN; cân bằng cung cầu TT nông sản
C6: Quản lý nhà nước về KTNN
2

Hãy bình luận về bức tranh

3

CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
I. Khái niệm chung về nông nghiệp:
• Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng và
phức tạp trong nền KTQD
• Theo nghĩa hẹp: gồm trồng trọt, chăn nuôi và
dịch vụ trong NN
• Nghĩa rộng: nông nghiệp; lâm nghiệp và thủy
sản
4

I. Khái niệm chung về nông nghiệp:
• Kinh tế nông nghiệp không đơn thuần là
ngành kinh tế mà là tổng hợp các ngành:
kinh tế; kỹ thuật; sinh học
• Cơ cấu NN: trồng trọt – chăn nuôi – dịch
vụ nông nghiệp
(dịch vụ kỹ thuật, thông tin, tài chính….huy động
và sử dụng vốn..)

5

II. VỊ TRÍ NÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KTQD

1. Là ngành SXVC cơ bản, có sớm nhất
trong lịch sử
(Nền kinh tế có mấy ngành SXVC cơ bản?)
(Vì sao có sớm nhất trong lịch sử)

6

II. VỊ TRÍ NÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KTQD

2. Vai trò quan trọng ở hầu hết các quôc
gia
-

-

Một số nước NN không giữ được vai trò quan
trọng do các nguyên nhân khách quan. (Phát
triển NN sinh thái: Singapore, Bruney…)
Một số nước Trung đông do sa mạc hóa =>
không phát triển NN
Còn lại hầu hết các nước đều phát triển NN
(coi trọng nông nghiệp)
7

II. VỊ TRÍ NÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KTQD
3. Cung cấp lương thực thực phẩm cho nhu cầu xã hội.
- Cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhu cầu XH (sp tối cơ
bản, tối cần thiết, đảm bảo nhu cầu thiết yếu….)

- Lương thực, thực phẩm là yếu tố đầu tiên quyết định sự
tồn tại phát triển của loài người
- Con người tìm cách cung cấp LTTP theo cách phi sản
xuất (sản xuất trong nhà máy) -> không phù hợp với nhu
cầu dinh dưỡng cho con người và còn có 1 số hạn chế
vì vậy lượng sản phẩm rất ít.
=>Do đó việc sản xuất sản phẩm thiết yếu cho con
người vẫn do ngành nông nghiệp đảm nhận.

8

9

II. VỊ TRÍ NÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KTQD
4/ Cung cấp 1 số yếu tố đầu vào cho các ngành phi
nông nghiệp.

- Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
- Vốn tích lũy cho CNH - HĐH.
- Cung cấp lao động: năm 2000: 71% lđ, năm 2010:
65%, năm 2015: 30%
+ Giảm lao động nhưng W, sản lượng không giảm.
+Trình độ lđ khác nhau=> Sự mâu thuẫn giữa cung&cầu
chuyển dịch cơ cấu lao độngchú ư đào tạo.
10

II. VỊ TRÍ NÔNG NGHIỆP TRONG NỀN KTQD
5. ...
1
Ths Hoàng Mạnh Hùng
Khoa Bất động sản và KTTN
Phó Giám đốc Trung tâm KTTN&PTNT
ĐT: 0912.019.437
Email:
hoangmanhhunggl@yahoo.com.vn
hunghm@neu.edu.vn
Kinh tế nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế nông nghiệp - Người đăng: nguyenanhtu-neu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Kinh tế nông nghiệp 9 10 346