Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng giao tiếp học tập và lắng nghe

Được đăng lên bởi kieuxuananh
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 3654 lần   |   Lượt tải: 13 lần
mercury@Updatesofts.com
Ebook Team

Kỹ năng

Tâm Việt Group
1

Kỹ năng giao tiếp
9 Khái niệm giao tiếp

9 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

9 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
2

Khái niệm giao tiếp
9 Là một quá trình
9 Quan trọng với mỗi cá nhân, nhóm, xã hội
9 Bao gồm tạo ra và hồi đáp lại thông điệp
9 Thích nghi với con người và môi trường
3

Quá trình giao tiếp
Gửi

Nhận

Mã hoá

Giải mã

Ý tưởng

Hiểu

Hồi đáp
Người gửi

Người nhận
4

Sơ đồ giao tiếp hội thoại
Nhiễu

Người giao tiếp

Hồi đáp
Giải mã

Thông
điệp

Giải mã

Người giao tiếp

Hồi đáp

5

Kỹ năng lắng nghe

Hai khía cạnh của giao tiếp

Kỹ năng thuyết trình

6

Tại sao học giao tiếp?
9Giao tiếp đời thường?
9Hiệu quả của công việc?
9Học nhiều = Giao tiếp tốt?
9Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp?
7

Các cách giao tiếp
9Tự thoại
9Hai người
9Nhóm nhỏ
9Công cộng
9Đại chúng
8

Ta không thể
không giao tiếp
9

Nhu cầu của
khách hàng

Gợi ý của
phòng
Marketing

Quyết định
của lãnh
đạo

Ý kiến của
phòng tài chính
- kế toán

???

Phòng bảo
quản bổ sung

Sản phẩm,
xuất xưởng

Mẫu của
phòng
thiết kế
10

Kỹ năng giao tiếp
9 Khái niệm giao tiếp

9 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

9 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
11

Nguyên nhân thất bại
9Suy diễn sai
9Nhầm lẫn nghĩa của từ
9Nhận thức khác nhau
9Thời gian không hợp
9Quá tải thông tin
12

Sức mạnh của thông điệp

Ngôn từ hay phi ngôn từ?
9Ngôn từ
9Giọng nói
9Hình ảnh
13

Sức mạnh thông điệp
H ×n h ¶ n h
55%

G iä n g n ã i
38%

N g « n tõ
7%
14

Thu nhận thông tin
Nh×n
75%

NÕm
3%
Ngöi
4%

Ch¹m
6%

Nghe
12%
15

Quan niệm sai về giao tiếp
9Giao tiếp là việc dễ
9Giao tiếp lúc nào cũng tốt
9Giải quyết được mọi chuyện
9Giao tiếp nhiều hơn là tốt hơn
16

Kỹ năng giao tiếp
9 Khái niệm giao tiếp

9 Nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả

9 Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
17

Hãy là chính
cái mình muốn
18

Giao tiếp thành công

9Logic từ trí não
9Tình cảm từ trái tim
19

20

IQ – Intelligence Quotient
EI – Emotional Intelligence

21

Vấn đề không phải nói
cái gì mà nói thế nào.
Quan trọng nhất là cảm
nhận của người nghe.
22

cao hơn

23

24

Tìm cách khác biệt
tạo nên

25

là
26

Hành động chỉ là
hệ quả
của suy nghĩ.
27

Thái độ là thể
hiện bên ngoài
của nội tâm.
28

Luật hấp dẫn:

Ai cũng thích
người khác
giống mình.
29

Giao tiếp hiệu quả
9Nâng cao giá trị đối tác
9Đứng về phía đối tác
9Lắng nghe tích cực
30

Keep It Short & Simple
31

32

Buôn có bạn,
bán có phường
Làm ăn có xóm,
có chòm mới vui.
33

Sự ăn cho ta cái lực
Sự ở cho ta cái chí
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng giao tiếp học tập và lắng nghe - Người đăng: kieuxuananh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
Kỹ năng giao tiếp học tập và lắng nghe 9 10 13