Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng mềm

Được đăng lên bởi thienlytieudao-gmail-com
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
• BÁC HỒ: Cái cốt của việc học là TỰ HỌC. Suy
ra : cái cốt của việc dạy học là dạy cách học.
• UNESCO: Học để biết, học để hiểu, học để làm
việc, học để chung sống.
• CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG: Muốn phát triển
kinh tế xã hội thì phải khơi dậy và phát huy nội
lực. Nội lực quan trọng nhất chính là nguồn
nhân lực. Muốn có nguồn nhân lực tốt thì phải
phát triển giáo dục, muốn phát triển giáo dục thì
phải phát huy nội lực trong ngành giáo dục,
nhân tố con người là quyết định.
Nguyễn Xuân Thủy - THCS
Lý Tự Trọng

VAI TRÒ CỦA NHÂN TỐ CON
NGƯỜI TRONG GIÁO DỤC.
•
-

GIÁO VIÊN:
Tổ chức.
Định hướng.
Hướng dẫn. (Phương
pháp học tập…)
- Giải thích.
- Đánh giá.

•
-

HỌC SINH:
Tiếp nhận (thông tin)
Phân tích…
Rút ra kiến thức.
Áp dụng trong thực tế.
Xây dựng và thực hiện
phương pháp tự học hiệu
quả.

Nguyễn Xuân Thủy - THCS
Lý Tự Trọng

TẠI SAO HỌC SINH PHẢI HỌC
CÁCH TỰ HỌC?
- Lượng thông tin, kiến thức… mà học sinh cần học rất
lớn, thời gian học trên lớp không thể đủ để cung cấp.
- Thời gian học tập dưới sự hướng dẫn của GV ở trường
phổ thông chỉ mang tính chất cơ sở, ban đầu, cung cấp
các kiến thức nền tảng. Muốn có kiến thức để làm việc,
mỗi người cần luôn cập nhật, bổ sung kiến thức… Muốn
thế mỗi người cần biết cách tự học.
- Đặc điểm của quá trình tiếp nhận thông tin là: Chỉ được
nghe sẽ quên; vừa nghe vừa nhìn nhớ được 1 phần;
được trực tiếp làm sẽ hiểu và nhớ; Tự mình tìm tòi ra
được thì tri thức đó thực sự là của mình.
- ….
Nguyễn Xuân Thủy - THCS
Lý Tự Trọng

Khả năng lưu giữ
thông tin
Qua nghe
Qua nhìn
Nghe và nhìn
Nghe nhìn và thảo
luận

Nguyễn Xuân Thủy - THCS
Lý Tự Trọng

Nghe, nhìn, thảo
luận và làm

CHÍN BƯỚC HỌC HIỆU QUẢ.
Để thành công bạn phải học ngay từ ngày đầu tiên của
năm học và bạn phải thông thạo CHÍN BƯỚC của phương
pháp học tập hiệu quả:
Bước 1: Xác định mục tiêu rõ ràng.
Bước 2: Lên kế hoạch cụ thể và sắp xếp thời gian.
Bước 3: Hành động kiên định.
Bước 4: Rèn luyện phương pháp đọc để nắm bắt thông tin.
Bước 5: Sử dụng sơ đồ tư duy (MIND MAPPING)
Bước 6. Trí nhớ siêu đẳng.
Bước 7: Nghệ thuật ứng dụng lý thuyết vào thực hành.
Bước 8: Tăng tốc cho kì thi.
Bước 9. Đi thi và đạt kết quả tốt trong kì thi.
Nguyễn Xuân Thủy - THCS
Lý Tự Trọng

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TỰ
HỌC NHƯ THẾ NÀO?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Có sự tự tin và lòng quyết tâm.
Xác định mục tiêu cụ thể và kiên trì phấn đấu đến mục
tiêu đó. (Sự khác nhau giữa học tập và chơi game)
Rèn luyện phương pháp đọc tài liệu.
Rèn luyện khả năng phân tích thông tin.
Rèn luyện trí nhớ (số, số liệu,...
Nguyễn Xuân Thủy - THCS
Lý Tự Trọng
MỞ ĐẦU
BÁC HỒ: Cái cốt của việc học TỰ HỌC. Suy
ra : cái cốt của việc dạy học là dạy cách học.
UNESCO: Học để biết, học để hiểu, học để làm
việc, học để chung sống.
CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG: Muốn phát triển
kinh tế hội thì phải khơi dậy phát huy nội
lực. Nội lực quan trọng nhất chính nguồn
nhân lực. Muốn nguồn nhân lực tốt thì phải
phát triển giáo dục, muốn phát triển giáo dục thì
phải phát huy nội lực trong ngành giáo dục,
nhân tố con người là quyết định.
kỹ năng mềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng mềm - Người đăng: thienlytieudao-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
kỹ năng mềm 9 10 723