Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng nút dây thông dụng

Được đăng lên bởi ngoc-hieu-dinh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 12015 lần   |   Lượt tải: 31 lần
KỸ NĂNG NÚT DÂY THÔNG DỤNG

KỸ NĂNG NÚT DÂY THÔNG DỤNG
I.
Giới thiệu về kỹ thuật nút dây :
Từ xưa đến nay con người đã biết sử dụng nút dây vào các công việc buộc, gói, cột
đồ hàng ngày hay đến cả việc trang trí và làm đẹp … Chính vì thế kỹ năng nút dây là một
trong những kỹ năng thông dụng và ứng dụng rất tốt trong thực tế.
Dây và nút dây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người, thông
thường các nút dây được sáng tạo ra nhờ vào quá trình tự học hỏi và rút kinh nghiệm của
con người nhằm tạo ra những nút dây hoàn hảo nhất, dễ thắt, dễ tháo, ứng dụng tốt trong
mọi tình huống.
Trong việc sinh hoạt và huấn luyện, đối với các hoạt động thanh thiếu niên, thì phải
làm thuộc một nút dây chứ không phải làm được một nút dây. Có nghĩa là bạn phải thực
hành thật nhiều lần từ lý thuyết lẫn thực tế, để khi làm sẽ không bị lúng túng và dễ dàng
tháo ra rồi lại cột vào.
Các yếu tố hình thành một nút dây hoàn hảo là :
- Thẩm mỹ.
- Dễ làm.
- Chắc chắn.
- Dễ tháo.
II.
Phân loại nút dây :
Hiện tại việc phân loại các bộ nút dây thật sự vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi
trong giới chuyên môn, vì thế tạm thời trong tập tài liệu này, xin được gói gọn trong các bộ
nút sau cho các bạn dễ dàng tham khảo và tra cứu :
- Bộ các nút thực hiện đơn giản.
- Bộ các nút nối.
- Bộ các nút buộc, treo,neo.
- Bộ các nút thâu dây.
- Bộ các nút cấp cứu, thoát hiểm.
- Bộ các nút dựng lều.
- Bộ các nút trang trí.
III. Thực hành nút dây
1. Bộ các nút thực hiện đơn giản :
TÊN NÚT
Chịu đơn

CÔNG DỤNG
- Không cho một đầu dây chui
qua một lỗ nhỏ.
- Sợi dây kéo nước giếng cũng
thường sử dụng nút này để bàn
tay dễ có điểm tựa kéo thùng
nước lên

1

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

KỸ NĂNG NÚT DÂY THÔNG DỤNG

Chịu kép

- Giống như nút chịu đơn,
nhưng lại để rút to lớn hơn,
chắc chắn hơn, có thể dùng để
trang trí.

Số 8

- Giống như nút chịu đơn,
nhưng có thêm một vòng xoắn
nên chắc chắn hơn, có thể dùng
để trang trí. Ứng dụng làm
thang dây

Chà chuyện

- Dùng để buộc xiết một vật gì
đó mà phải sử dụng 2 vòng dây.
- Trong một số trường hợp có
thể thay thế nút thòng lọng bằng
nút này.

Nối đơn
(Mỏ chim)

- Dùng để máng một đầu dây
vào một cái móc, bỏ ra ngoài
một đoạn dây bị sờn, sắp đứt.

2. Bộ các nút nối
TÊN NÚT
CÔNG DỤNG
- Là nút nối thông dụng nhất thế
Dẹt
giới. Dùng để nối 2 đầu dây có
tiết diện bằng nhau, buộc đồ, gói
hàng. Kết thúc các dây băng cứu
thương.
Hoa cột giày - Khi cột giày chúng ta cần chắc
chắn lúc sử dụng mà lại hết sức
(Thắt nơ
nhanh chóng khi tháo ra. Muốn
bướm)
thế ta tạo ra một khó...
KỸ NĂNG NÚT DÂY THÔNG DỤNG
1
KỸ NĂNG NÚT DÂY THÔNG DỤNG
I. Giới thiệu về kỹ thuật nút dây :
Từ xưa đến nay con người đã biết sử dụng nút dây vào các công việc buộc, gói, cột
đồ hàng ngày hay đến cả việc trang trí và làm đẹp … Chính vì thế kỹ năng nút dây là một
trong những kỹ năng thông dụng và ứng dụng rất tốt trong thực tế.
Dây và nút dây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người, thông
thường các nút dây được sáng tạo ra nhờ vào quá trình tự học hỏi và rút kinh nghiệm của
con người nhằm tạo ra những nút dây hoàn hảo nhất, dễ thắt, dễ tháo, ứng dụng tốt trong
mọi tình huống.
Trong việc sinh hoạt và huấn luyện, đối với các hoạt động thanh thiếu niên, thì phải
làm thuộc một nút dây chứ không phải m được một nút dây. Có nghĩa là bạn phải thực
hành thật nhiều lần từ lý thuyết lẫn thực tế, để khi làm sẽ không bị lúng túng và dễ dàng
tháo ra rồi lại cột vào.
Các yếu tố hình thành một nút dây hoàn hảo là :
- Thẩm mỹ.
- Dễ làm.
- Chắc chắn.
- Dễ tháo.
II. Phân loại t dây :
Hiện tại việc phân loại các bộ nút dây thật sự vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi
trong giới chuyên môn, vì thế tạm thời trong tập tài liệu này, xin được gói gọn trong các b
nút sau cho các bạn dễ dàng tham khảo và tra cứu :
- Bộ các nút thực hiện đơn giản.
- Bộ các nút nối.
- Bộ các nút buộc, treo,neo.
- Bộ các nút thâu dây.
- Bộ các nút cấp cứu, thoát hiểm.
- Bộ các nút dựng lều.
- Bộ các nút trang trí.
III. Thực hành nút dây
1. Bộ các t thực hiện đơn giản :
TÊN NÚT CÔNG DỤNG CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
Chịu đơn
- Không cho mt đầu dây chui
qua một lỗ nhỏ.
- Sợi dây kéo nước giếng cũng
thường sử dụng nút này để bàn
tay dcó điểm tựa kéo thùng
nước lên
Kỹ năng nút dây thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng nút dây thông dụng - Người đăng: ngoc-hieu-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Kỹ năng nút dây thông dụng 9 10 556