Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng rèn luyện chỉ số EQ

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kỹ năng rèn luyện chỉ số
EQ
(trí thông minh xúc
cảm)
Ths.Phạm Thị Thúy

Nội dung chính
1.
2.
3.
4.
5.

So sánh IQ và EQ
Các cấp độ của trí thông minh xúc cảm
Câu hỏi trắc nghiệm EQ
Tiêu chí đánh giá trí thông minh xúc cảm
Làm gì để tăng chỉ số EQ

Bèn tè chÊt cña con ngêi trong
cuéc sèng hiÖn ®¹i
IQ: Intelligence quotient
EQ: Emotion quotient
AQ: Adversity quotient
CQ: Creative quotient

- Th«ng minh trÝ tuÖ
- Th«ng minh c¶m xóc
- Vît qua nghÞch c¶nh
- Lµm viÖc s¸ng t¹o

CQ

IQ

Con ngêi
hiÖn ®¹i

AQ

EQ



“Chỉ số IQ chỉ chiếm 25% trong sự thành đạt
trong khi đó chỉ số EQ lại chiếm đến 75% sự
thành đạt.”
 Giáo sư Daniel Goleman

Gieo cảm xúc gặt hành vi
 Gieo hành vi gặt thói quen
 Gieo thói quen gặt tính cách
 Gieo tính cách gặt số phận


Cảm xúc là gì?




Cảm xúc là tập hợp những phản ứng tự nhiên
được bộ não phát ra một cách tự động để
giúp cơ thể và tâm trí chuẩn bị hành động
thích hợp khi cảm giác phát hiện ra điều gì đó
đang xảy ra liên quan đến chúng ta.
Tất cả chúng ta đều có cảm xúc - bởi vì
chúng ta đều là con người.

Quy luật của cảm xúc

1.

2.

Cảm xúc là 1 loại virút của tinh thần, chúng
ta là người tạo ra nó, bị lây nhiễm và chịu
tác động bởi nó.
Không một loại xúc cảm tình cảm nào có
thể tồn tại mãi ở một trạng thái cả: có giai
đoạn cao trào, có giai đoạn lắng xuống.

Xử lý tình huống


Giả sử bạn đang vừa vào thang máy, nhưng
bạn kịp nhận ra là có người bên ngoài cũng
đang muốn đi vào thang máy giống bạn vậy
bạn sẽ phản ứng thế nào:
1. Bấm nút mở (open) từ bên trong để giúp
họ
2. Để tự họ bấm nút (open) từ bên ngoài

Kết quả




Nếu bạn chọn phương án (1), bạn là người
có chỉ số xúc cảm cao. Đây không đơn thuần
là phép lịch sự mà là sự nhạy cảm với tình
huống
Người có EQ cao sẽ biết cách hành xử trong
mọi tình huống có anh ta tham gia để làm
cho các bên cảm thấy thoải mái. Khả năng
này đôi khi được người ta gọi là khả năng
"đọc" tình huống.

EQ là gì?






Thuật ngữ trí tuệ cảm xúc (Emotinal Intelligence) Do
hai nhà tâm lý học Mỹ Peter.Salovey và John Mayer
sử dụng năm 1990.
EQ được hiểu là khả năng hiểu rõ cảm xúc bản
thân, thấu hiểu cảm xúc người khác, phân biệt được
chúng và sử dụng chúng để hướng dẫn suy nghĩ và
hành động của bản thân.
EQ còn được hiểu là khả năng tự kiềm chế tình
cảm, tự đánh giá, khả năng kiểm soát và chế ngự
những khát vọng, đam mê, khả năng kỷ luật tự giác,
khả năng tư duy tích cực, tìm ra được nhiều giải
pháp để giải quyết công việc.



“Với IQ người ta tuyển lựa bạn, nhưng với
EQ, ngư...
Kỹ năng rèn luyện chỉ số
EQ
(trí thông minh xúc
cảm)
Ths.Phạm Thị Thúy
Kỹ năng rèn luyện chỉ số EQ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng rèn luyện chỉ số EQ - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kỹ năng rèn luyện chỉ số EQ 9 10 60