Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng sống cho học sinh THPT

Được đăng lên bởi vuucongson
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

Những kỹ năng mềm cần
thiết cho học sinh ở trường
phổ thông

2

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

Thực tế cho thấy, những người thành đạt chỉ
có 25% là do trình độ chuyên môn, bằng
cấp, hay chứng chỉ, 75% còn lại được quyết
định bởi những kỹ năng mềm mà họ được
trang bị. Mặc dù vậy, các trường Đại học ở
nước ta vẫn chưa được đưa bộ môn đào tạo
kỹ năng mềm trở thành môn học chính khóa,
vì thế thuật ngữ này vẫn còn xa lạ đối với
nhiều sinh viên Việt Nam

3

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

Kỹ năng mềm
là gì?

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

Kỹ năng mềm (soft skills) là thuật ngữ dùng để chỉ các
kỷ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng
sống, kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm, kỹ năng quản
lý thời gian,sáng tạo và đổi mới….là những kỹ năng không
gắn liền với kiến thức chuyên môn, không thể sờ nắm,
không phải là kỹ năng cá tính đặc biệt mà phụ thuộc chủ
yếu vào cá tính của từng người. Chúng quyết định bạn là ai,
làm việc thế nào. Là thước đo hiệu quả cao trong công việc.
Kỹ năng cứng (hard skills) ở nghĩa trái ngược thường
xuất hiện trên bản lý lịch, khả năng học vấn, kinh nghiệm và
sự thành thạo về chuyên môn.

5

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

Tại sao chúng ta
lại quan tâm tới
các kỹ năng này?

6

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

Các nghiên cứu cho thấy chúng là một nhân tố
đánh giá rất hiệu quả bên cạnh những kỹ năng
công việc truyền thống hay còn gọi là kỹ năng
“cứng”. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy
những tiêu chuẩn để đánh giá con người như sự
tận tâm, tính dễ chịu cũng là những nhân tố dự
báo quan trọng đối với sự thành công trong nghề
nghiệp giống như khả năng về nhận thức và kinh
nghiệm làm việc.

7

Dự án Phát triển Giáo dục Trung học cơ sở II, Bộ GD&ĐT

1.Kỹ năng học và tự học (learning to learn)
2.Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)
3.Kỹ năng thuyết trình (Oral communication skills)
4.Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)
5.Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative thinking skills)
6.Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn (Self esteem)
7.Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc (Goal setting/
motivation skills)
8.Kỹ năng phát triển cá nhân và sự nghiệp (Personal and career
development skills)
9.Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo lập quan hệ (Interpersonal
skills)
10.Kỹ năng làm vi...
D án Phát trin Giáo dc Trung hc c sơ II, B GD& TĐD án Phát trin Giáo dc Trung hc c sơ II, B GD& TĐ
Kỹ năng sống cho học sinh THPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng sống cho học sinh THPT - Người đăng: vuucongson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Kỹ năng sống cho học sinh THPT 9 10 400