Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng trình bày phần khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi Trần Mậu Tú
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trần Mậu Tú-TMTCLB Gia Sư Bài Thi Khoa Học: 
………………………………………………………………………………………………………

CHUYÊN ĐỀ TOÁN:

PHONG CÁCH LÀM CHUẨN CHO 1
BÀI TOÁN KHẢO SÁT HÀM SỐ,
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐẸP VÀ
CỤ THỂ ĐẦY ĐỦ CÁC BƯỚC KHẢO
SÁT.
 Chuyên đề đi giải đáp thắc mắc khi các em trình bày toán
khảo sát hàm số, đầy đủ các trường hợp và mỗi loại hàm
số.
 Các ví dụ đều năm trong sách giáo khoa cơ bản.
 Các em hãy đọc và cho ý kiến đóng góp và chỉ giáo qua
nick fb: Gia sư Bài Thi:
MỤC LỤC:
-

Hàm số bậc 3………………………………………………….2->7.
Hàm trùng phương……………………………………………7->9.
Hàm số dạng đa thức bậc nhất trên bậc nhất…………………9->11
Hàm số dạng đa thức bậc 2 trên bậc nhất…………………….11->HẾT.

Trần Mậu Tú-TMT

1
VIỆC HỌC NHƯ ĐI THUYỀN NGƯỢC NƯỚC-KHÔNG TIẾN ẮT SẼ LÙI.

Trần Mậu Tú-TMTCLB Gia Sư Bài Thi Khoa Học: 
………………………………………………………………………………………………………

CÁC VÍ DỤ CỤ THỂ CHO PHONG CÁCH TRÌNH BÀY.
Hàm bậc 3.
Bài 1: KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ Y =		3
Lời giải:
1. TXĐ: D = R
2. Sự biến thiên.
- Chiều biến thiên:
+ Đao hàm
y' = 	3 + 6

+3

−4

x  0

y' = 0 <=> 
 x  2
Ta có dấu của y’:

:

-

-

-

+ Do đó: Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞, −2)	 à	(0, +∞)
Hàm số nghịch biến trên (-2,0).
Cực trị của hàm số:
+ Hàm số đạt cực đại tại x = -2, yCĐ = 0.
+ Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0 , yCT = -4
Giới hạn hàm số:
3 4
y  lim ( x3  3x2  4)  lim x3 (1   3 )  
+ xlim

x
x
x x
3 4
y  lim ( x3  3x2  4)  lim x3 (1   3 )  
+ xlim

x
x
x x
Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
Bảng biến thiên.

2
VIỆC HỌC NHƯ ĐI THUYỀN NGƯỢC NƯỚC-KHÔNG TIẾN ẮT SẼ LÙI.

Trần Mậu Tú-TMTCLB Gia Sư Bài Thi Khoa Học: 
………………………………………………………………………………………………………

3. Đồ thị của hàm số:
- Giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ:
+ Giao diem cua ham so voi truc Ox
y = 0 <=> x = -2 ; x = 1
+ Giao diem cua ham so voi truc Oy
x = 0 <=> y = -4
- Nhan xet:
+ Do thi ham so nhan diem uon E( 0 ; -4 ) lam tam doi xung
- Ve do thi ham so:

Lời bình: Phương pháp trình bay trên là cách trình bày chuẩn và đầy đủ nhất cho
bài toán, khi đọc các em có thể thấy hơi dài, nhưng khi đã làm thành thạo và nhớ
các bước thì các em thường làm bài này trong vòng 5 phút là xong. Ngoài ra khi vẽ
đồ thị các em có thể tìm thêm các điểm ngoài nháp để vẽ đồ thị cho dễ không cần
trình bày vào bài làm, trên đó là cách trình bày rất chuẩn rồi.

3
VIỆC HỌC NHƯ ĐI THUYỀN NGƯỢC NƯỚC-KHÔNG...
Trần Mậu Tú-TMT-
CLB Gia Sư Bài Thi Khoa Học: https://www.facebook.com/giasubaithikhoahoc?fref=ts.
………………………………………………………………………………………………………
1
VIỆC HỌC NHƯ ĐI THUYỀN NGƯỢC NƯỚC-KHÔNG TIẾN ẮT SẼ LÙI.
CHUYÊN ĐỀ TOÁN:
PHONG CÁCH LÀM CHUN CHO 1
BÀI TOÁN KHO SÁT HÀM S,
HƯỚNG DN TRÌNH BÀY ĐẸP VÀ
C TH ĐẦY ĐỦ CÁC BƯỚC KHO
SÁT.
Chuyên đề đi giải đáp thắc mắc khi các em trình bày toán
khảo sát hàm số, đầy đủ các trường hợp và mỗi loại hàm
số.
Các ví dụ đều năm trong sách giáo khoa cơ bản.
Các em hãy đọc và cho ý kiến đóng góp và chỉ giáo qua
nick fb: Gia sư Bài Thi:
MỤC LỤC:
- Hàm số bậc 3………………………………………………….2->7.
- Hàm trùng phương……………………………………………7->9.
- Hàm số dạng đa thức bậc nhất trên bậc nhất…………………9->11
- Hàm số dạng đa thức bậc 2 trên bậc nhất…………………….11->HẾT.
Trần Mậu Tú-TMT
Kỹ năng trình bày phần khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng trình bày phần khảo sát hàm số - Người đăng: Trần Mậu Tú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kỹ năng trình bày phần khảo sát hàm số 9 10 317